Svagt löfte från Regeringen.

Det är lustigt men sant, regeringen lovar alltså 5 miljarder till tåg och kollektivtrafik. Ett spott i havet verkligen. Löften som inte ger någonting i verkligheten. Har åkt själv mycket tåg både till arbete och till skola. Problemet är att många gånger så tvingas tågen stanna bara för att det är möte av andra tåg, det är också vanligt med signalfel vilket innebär att tågen får stå stilla lite väl ofta. Ta fallet med måndagen som var alltså måndagen 29 augusti. Den sträcka som går till Göteborg drabbades av signalfel vilket innebar en försening på minst 30 minuter. Kanske inte är så farligt kan man tycka men om man hade kört en bil samma sträcka så hade man varit framme långt mycket tidigare än tåget. Hade man däremot satsat på mer järnväg, fler sträckor och liknande hade kanske problemen inte varit så stora. Banverket hade lätt kunnat föra tågen in på ett stickspår och därefter lotsat tåget vidare och ut igen så att allting hade klaffat. Till skillnad från en bil och en lastbil eller buss så kan man inte välja en annan väg lika enkelt. Tåget går på räls och då behövs det mer räls och inte bara små summor som bidrar till att man täcker det som banverket och tågen gick back med förra vintern. 5 miljarder är inga summor då man pratar om att en enda vagn kostar flera miljoner. Bara kostanden för snöröjningen äter upp nästan hela beloppen direkt. Vad händer nästa vinter? Regeringen vill hellre lägga flera miljarder till ett projekt i Stockholm än att underlätta så att folk kan bo utanför Stockholm och ta sig in till huvudstade för att arbeta. Kollektivtrafiken är ett mycket viktigt intstrument då det gäller miljöfrågorna och hur man snabbt ska ta sig in utan att påverka mycket annat.

En annan tanke har jag då det gäller Karlsborgsbanan som det surras mycket litet om den senaste tiden. Är det inte dags att göra något åt problemet och sätta in tåg igen på banan så att fler kan pendla från Karlsborg till Skövde eller från Tibro till Skövde? Tibro satsar stort på student boende, men hur ska eleverna lyckas smidigt ta sig in till högskolan i Skövde om det inte finns tillräckligt med kollektivtrafik som hjälper dem?

Man kan inte komma ifrån att det är ett svagt löfte från regeringen, man har på nytt börja bygga luftslott som inte gör någon som helst större skillnad i verkligheten.

Det är dags att regeringen börjar att tänka mer grönt om de ska kunna få sitta kvar ytterligare en mandat till, för det förmodar jag väll att de vill.

Varför vill Försvaret flygbomba i Vättern och Vänern?

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/samhalle/article13531675.ab

Försvaret vill skjuta 10 000 raketer och 30 000 skott i Vätterns dricksvatten.


Vättern är vattentäkt för hundratusentals människor och är en av Europas största dricksvattenreservoarer och är därmed av stor betydelse för människor som bor runt sjön.

Vättern skyddas också av fyra riksintressen enligt miljöbalken – för friluftsliv, fiske, natur och kulturmiljö. Dessutom är Vättern i sin helhet en del av EU:s nätverk av skyddade områden, ett så kallat Natura 2000-område och har därmed stort riksintresse, enligt vår miljöminister Andreas Carlgren. Regering och riksdag har lovat att skydda Vättern för eftervärlden.

I denna sjö vill Försvarsmakten öka den militära verksamheten med 300 procent!

Försvarsmakten vill utöka flygverksamheten över Vättern från dagens 20 till 80 dagar per år. Man vill även kunna öva och fälla bomber 10 nätter per år. Man vill ha tillstånd för att kunna ha skarpa stridsövningar tillsammans med främmande makt, där attackplanet JAS 39 Gripen, flera helikoptertyper, obemannade farkoster UAV och raketer med undervattensexplosioner ska användas. Målen är både land- och sjöbaserade.

Man har ansökt om att få skjuta bland annat 10 000 raketer och avlossa 30 000 skott med automatkanon i Vätterns dricksvatten. Dessutom vill man öka utsläppen från 193 till 5600 kubikmeter flygfotogen varje år.

 

Flyghöjderna för JAS 39 Gripen varierar mellan 100-400 meter och för de fyra olika helikoptertyperna är flyghöjden lägre än 100 meter.

Ökningen av utsläpp från flygfotogen får en dramatisk ökning och ger naturkonsekvenser. Särskilt belastade områden är vid målområdet men även vid vändkurvorna för JAS 39 vid Karlsborg och Visingsö där ökat kraftpådrag ger ökat utsläpp.

Projektilskrot som bly, stål och koppar kommer att påverka sjön negativt. Ingen bottensanering är planerad. Området skulle kunna få beteckning som plats för dumpning av miljöfarligt gods.

Frågan jag ställt till Försvarsmakten och till Försvarsminister Sten Tolgfors är: Vilka är Försvarsmaktens ”nya behov” när man vill utöka sin verksamhet med 300 procent i Vätterns vattentäkt?

Försvarsmakten hänvisar till tre huvudargument för utvidgningen; Det första skälet är ökad internationell inriktning och internationella uppdrag och behov. Det andra är nedläggning av F6 i Karlsborg. Det tredje är att det inte finns någon annan plats att öva på än Vättern.

Försvarsmakten har erkänt att de inte har utrett någon annan plats för sin verksamhet än den som finns i Vättern, trots att det finns stöd i Miljöbalken för att man ska utreda flera alternativ. När Försvarsmakten hänvisar till ökad internationell inriktning och internationella uppdrag och behov så har de inte redovisat vilka uppdrag eller behov som skulle motivera en sådan kraftigt ökad militär verksamhet. De har inte heller redovisat vilka länder som kommer att öva med Försvarsmakten.

Det mest troliga är att det kommer att ske samövningar med till exempel Nordic Battlegroup och PFP, Partnership For Peace (Nato). Men det har Försvarsmakten och försvarsministern varken bekräftat eller dementerat.

Den föreslagna ökningen av bombningar i Vättern medför ökade risker av blyutsläpp, som påverkar dricksvattnet. Den utökade flygverksamheten bidrar till ökat buller, vilket kommer att ha negativ inverkan på band annat näringsliv, turism, djurliv och rekreation inom ett stort geografiskt område.

Försvarsmakten måste sträva efter balans mellan sin verksamhet och andra intressen i området. Den verksamhet som Försvarsmakten nu planerar, utmanar emellertid den balans som nu råder mellan försvarsintresset och andra intressen.

 

Peter Rådberg, Riksdagsman för Miljöpartiet, Aftonbladet.se

Positivt att de lämnar.

Maria Wetterstrand och Mikaela Valtersson lämnar den politiska arenan och det är faktiskt bra och positivt.
Varför då? Maria förtjänar verkligen en brake, hon har jobbat och slitit för Miljöpartiet så pass länge att det vore bra om hon nu kunde andas ut och få leva ett lugnare liv. Givetvis kommer vi alla att sakna henne och hennes engagemang men jag tror nog inte att hon kommer att försvinna helt och hållet. Hon har en familj att ta hand om och därför är det nog mycket bra att hon tar av sig oket från sina axlar för att kunna ta hand om de nära och kära.

Hon har garanterat fattat ett förnuftigt beslut och jag stödjer henne mycket. Sedan är de frågan om hur länge Peter Eriksson arbetar inom partiet. Jag är där ganska säker på att han fortsätter inom den politiska banan även om han inte tar på sig för mycket saker. Kanske mer inriktar han sig på internationell nivå. Vi får helt enkelt se där.

Mikaela Valtersson, så är hon inte nöjd med situationen snarare verkar hon vara bister över att hon förlorade så stort och att Åsa Romson vann så överlägset. Med andra ord så väljer hon att sluta bara för att hon är missnöjd. Samtidigt så kan man också förstå henne. Hon har lagt en enorm tid på partiet. Däremot så har jag ingen förståelse för hennes förslag att sammarbeta mer med Moderaterna då deras politik ligger så långt ifrån den gröna tankegången.
Snarare är det så att Miljöpartiet kan tänkas göra enstaka överrenskommelser med Moderaterna i framtiden men de liberala partierna kommer att försöka köra över Miljöpartiet om de skulle ingå i en överrenskommelse om att regera med Moderaterna. För att Miljöpartiet ska agera som tredje största parti så måste man gå över gränserna givetvis men inte på bekostnad utav den gröna politik som man för. Ta bara frågan om Kärnkraften vilket Moderaterna inte vill avskaffa alls medan De gröna vill det. Det som måste till nu är att man hittar en ekonomisk duktig medlem i partiet som kan se till att göra samma jobb lika bra som Mikaela. Men jag är övertygad om att hon (Mikaela) inte lämnar bara för att hon tycker sig vara trött på partiet snarare vill hon inte hjälpa Åsa Romson. Mikaela är för liberal och med henne som språkrör så tror jag nog att De gröna hade blivit ett löparparti tillsammans med Centern, Kristdemokraterna och Folkpartiet för just Moderaterna. Mikaela har varit involverad vid nästan samtliga överrenskommelser som man gjort med regeringen. Hon är liberal mer eller mindre och det är givetvis inte så konstigt då hon hade hand om ekonomin.

Hon är säkert inte någon dålig person, Mikaela men jag tvivlar starkt på att hon skulle föra Miljöpartiet framåt i opinionsundersökningarna. Snarare skulle hon nog bidra till en försämring för partiet. Det är med andra ord positivt att både Maria och Mikaela lämnar sina poster och ger de yngre möjlighet att förnya partiet, samt att de bidrar med positivitet och inte som så många andra partiers ledare gör, behåller den gamla känslan.
Visa fler inlägg