Miljögifter sprids ut på åkrarna i Värmland

Att sprida slam för att göda åkrarna blir allt vanligare i Värmland. Men slamspridningen har en baksida, menar Naturskyddsföreningen.
– Det är tyvärr fullt av gifter som är skadliga för människor, säger Mikael Karlsson, föreningens ordförande.

Allt fler reningsverk tar idag vara på det slam som blir kvar efter reningsprocessen och detta slam sprids sedan på böndernas åkrar för att ge bättre skördar. Sedan 2008 har slamanvändningen mer än 60-faldigats, så det är en enorm utveckling på det här området. Dessvärre tycks kommunerna inte vara särskilt medvetna om riskerna.
Det finns en mängd icke försumbar mängd kemikalier och tungmetaller i slammet. Ämnen som kan tas upp av grödorna som odlas på åkrarna och sedan hamna på våra matbord. Även om det finns certifierad slam så är det inte en garanti på att kvaliteten är bättre än den andra. Enligt Naturskyddsföreningen så borde kommunerna därför se över slamanvändandet och begränsa det. Eller använda andra metoder som gör slammet fritt från kemikalier.

Enligt experter så vore det bättre att förbränna slammet och ta tillvara på askan och det lär inte bli dyrare bara bättre för miljön.

Källa: VF.seMiljöpartiet i Vara gick 1 Majtåget, Lidköping.


(1 Majtåget i Lidköping.)(Martin Solberg, grön ungdom)

Samling klockan 13.30 på stora torget i Lidköping, tillsammans med Vänsterpartiets medlemmar, LO och Socialdemokraterna. Facken marscherade bakom mig och mina kompisar, Vänsterpartiet framför oss. Musik och trumslageri. Ett varv runt torget och sedan bort mot Framnäs. Nils Farken och Martin Solberg höll ett mycket bra tal var för Miljöpartiets sak. Det kändes riktigt skönt att deltaga på denna dag och medverka att det solidariska budskapet fördes fram ordentligt. Onkring 300 personer närvarade vilket jag kan säga var mycket intressant på det stora hela. Vädret var också med oss denna vårdag. Så när som en lätt bris så verkade det mesta fungera perfekt. Inte ett enda moln på himmelen dessutom.(Skaraborgsspråkrör, Nils Farken, Mariestad)
Visa fler inlägg