Vara i centrum för Kommun och landstingsdag

I år så kommer Miljöpartiet de gröna i VG att placera kommun och landstingsdag i Vara kommun och på folkhögskolan.

Lördagen den 15 september så kommer Vara att bli i regionens mitt för en dag. I alla fall om man är medlem i miljöpartiet. Här finns en hel dag fullspäckad med olika intressanta föreläsningar.

En rättvisare värld

Det går att bekämpa fattigdom och hunger.
 
Fattigdomen i världen går att utrota, det handlar om att prioritera. Det handlar om att verkligen ta alla människors rätt till mat och vatten på allvar. De mänskliga rättigheterna måste få gälla för alla människor oavsett var man kommer ifrån. Sverige har genom Miljöpartiets engagemang, kraftigt ökat sitt bistånd till fattiga länder. Men räcker detta? Knappast! Orsakerna till att det inte räcker till är att de fattiga länderna har stora skulder! Dessutom så bekämpas fattigdom bäst genom sammarbete med det drabbade landet. Världen måste vara beredda på att avskriva de stora skulder som de fattiga länderna tyvärr fått dragas med under år tionden. Handelsavtalen måste humaniseras och man måste införa bättre demokratiska system för att kunna bekämpa fattigdom.
 
En rättvisare värld fullt möjlig!
 
Det behövs pengar för att bekämpa fattigdom, det förstår nog var och en. Men fattigdomen är bara en liten del av den stora globala problametiserade världen som vi lever i. Hunger är en av den största problemen som finns. Därefter kommer sjukdommar så som HIV/AIDS mm. Bistånd är bra tro inget annat men för få länder är beredda på bistånd till andra länder. Politik och bistånd går hand i hand. Därför måste partierna både i Sverige och andra länder arbeta internationellt för att minska utsläpp, inte minst genom flyget, och på vapenhandel. Man måste också arbeta för att minska på de vinster som stora företag gör då de pressar priserna och får fattiga länder att arbeta gratisk för västvärldens stora girighet. Detta måste fler länder göra internationellt även om det enligt många människor inte kommer att bli möjligt. Men vem är det som då ska ta tag i detta på allvar? Sverige kan påverka genom FN och EU. Man kan faktiskt skapa ett mål att nollsvält ska sättas upp för FN´s arbete mot fattigdom. Ingen människa ska behöva svälta eller lida. En annnan smart lösning är att man kan hjälpa till och bygga upp konkreta byggnader, se till att produkter som ändå fungerar hamnar till de behövande människorna. Sverige slänger många produkter på soptippen så som skolbänkar, utrustning som vi ser som för gamla. Är de fortfarande hela? Skicka dessa till de länder som behöver dem. Det är för dem bättre att ha gamla saker än ingenting alls.

Pengar kan komma på villovägar men saker så som skolmaterial eller kläder som fortfarande är hela och fina kommer direkt till användning.

En fredligare värld
 
Sveriges vapenexport bör enligt Svenska fred och skiljedomsföreningen samt MIljöpartiet de gröna, upphöra. Mer vapen skadar och skapar en osäkerhet som får folk att fly och lida. De resurser som används för att köpa krigsmateriel behövs bättre till mat, medicin, utbildning och skolutrustning till de fattigare länderna. Man hör oftast i debatter att om Sverige slutar sälja vapen så säljs vapen ändå till länderna utav något annat land. Men är detta godkända orsaker till att vara med och bidra till ökade våldsamheter i andra länder? Verkligen inte!

Är det inte så att man då visar vägen för andra länder att man kan avveckla vapenexporterna? Givetvis. Då har vi som land rätt att också kräva att andra länder ska följa vårt exempel. Många fattiga länder behöver vår hjälp inte våra vapen.

Klimatpolitik en fråga om rättvisa.
Dramatiska klimatkatastrofer har de senaste åren skördat tusentals dödsoffer. Orkanerna blir fler och kraftigare. Översvämningar i Centralamerika, USA och Centraleuropa har slagit sönder människors hem och vardag. Extrem torka leder till svält och törst på den Afrikanska kontinenten. Korallrev dör ut och försvinner genom ökade temperaturer i haven. Kärnkraften bidrar till stora katastrofer precis som den i Japan. Olja och andra fossila bränslen bidrar till att man utarmar det som annars skyddat jordens inre. Detta förstärker klimatförändringarna och bidrar till att extrema väderfenomen blir allt vanligare. Miljöpartiet menar att det behövs en klimatpolitik för att ersätta gamla med nya bränslen och skrota de fossila bränslerna för all framtid. Det är en del av den globala rättvisan.

Bättre handel.
Världshandeln behöver bli mer rättvis och schysst gentemot fattiga länder. Det är mycket viktigt att EU och andra länder som är rika upphör med de enorma bidragen till jordbrukssektorn och i stället lägger dessa pengar på att hjälpa de fattiga länderna. Bidragen omöjliggör rättvisa och dessutom skapar subventioner för de rikare länderna att fortsätta sälja sina produkter till varandra men också till de fattiga länderna. Dessa handelsvilkor bidrar inte till en rättvis och hållbar utveckling. De snarare förhindrar en sådan.
 
Miljöpartiet anser att alla parter måste tjäna på den internationella handlen. Allt från textilarbetaren i Bengladesh till kaffeodlaren i Brasilien. Därför vill MP att dagens regelverk ändras så att det främjar en mer rättvisare handel över gränserna med hänsyn till människorna och miljön.

Miljöpartiet de gröna
Visa fler inlägg