Invandring en fråga som många tycker är obekväm

Många människor tycker att invandringsfrågorna är ett stort problem som dessutom är obekväm. Därför vinner också SD och andra främlingsfientliga partier mark i detta. Men är verkligen denna fråga så obekväm?
 
För mig så handlar det faktiskt om att se alla som människor. Det handlar individer som flyr och flyttar från en plats till en annan. Vad har språket, religionen och åsikter för relevans egentligen? Vad gör frågan så obekväm? Vill man inte prata om sina egna räddslor?
 
Jag ska vara riktigt ärlig och säga hur jag ser på invandring. Det är följande: De är människor i behov av förståelse. De som kommer hit gör det av en orsak. Jag bryr mig faktiskt inte om vilket språk de pratar eller vad de tror på. Det är faktiskt deras egna ensak. Varför ska jag tvinga en afrikansk familj att sluta med sin kultur bara för att jag själv inte är engagerad i den? Varför ska jag tycka att dessa människor inte passar in i Sverige då de kommer från någon annanstans? Om jag flyttar till ett annat land så kan jag inte bara stänga av min kultur och mitt sätt att vara bara för att jag flyttat till Nya Zeeland eller Kina. Jag får däremot vara öppen och försöka sätta mig in i det landets lagar, kultur, språk och levnadsstil så att jag får det lättare att umgås med invånarna. Men jag skulle aldrig ta bort min egna personlighet bara för att jag bor där jag bor. Det kravet ställer inte jag på någon. Vad är det då som skrämmer? Att invandrarna tar över Sverige och gör det muslimskt? Ärligt talat! Hur stor risk är detta? Hur många har sett det inträffa tidigare?  Om man tittar på historien, hur många invånare har gjort revolt mot regeringen och därefter ändrat hela landets religion till sin egen?
 
Att någon pratar sitt språk med en person som de känner är väl helt och hållet upp till dem. Varför ska jag höra vad de pratar om? Vad har jag för nytta av det? Att stora områden blir invandringarnas områden däremot anser jag vore bra att göra något åt. Men det handlar inte om hur många som kommer till Sverige. Snarare vad vi gör med dem som kommer. Kanske vore bra att fördela ut invandrarfamiljer över hela Sverige. Många kanske nu menar att invandrarna själva väljer att flytta tilll sina grupper för att skapa dessa områden själva. Detta är bara rappakalja.
De som kommer till Sverige brukar inte ens veta vart de ska ta vägen då de står på stationen, så länge de inte har släktingar redan bosatta i vårt land. Det är kommunerna som vägrar att ta emot invandrare och flyktingar är nog mer sanningsenligt. Därför borde regeringen och staten ta bort valfriheten för kommunerna i detta läge. Att staten står för kostnaderna då det gäller invandrarna och flyktingarna. Placerar ut dessa i alla kommuner och se till att invandrare som har släktingar i Sverige också hamnar i en grannkommun till dessa. Då finns det bra kommunikationer och samtidigt har dessa en snabb möjlighet att lära känna Sverige utan att påverkas för mycket av annat. Invandrartäta områden borde försvinna helt och ersättas med områden som alla kan bo oavsett etnisitet och kön. Det må kanske vara ett stort projekt som kostar en mängd pengar. Men så gör också problematiken kring att inte göra något alls. 
 
Det är inte något problem att det flyttar in invandrare till Sverige eller flyktingar, problemet är att man är dåliga på att ta emot och göra något vettigt av dem som kommer. Istället för att tycka frågan är obekväm kanske det vore dags att fritt spåna på bra lösningar om hur vi kan lösa de problem som finns istället. Bli kreativa och öppna för bra lösningar.
 
Vi borde i stället se människan bakom papperen. Hur har dessa haft det i livet före de kom till Sverige? Jämfört med Tyskland så tar vi inte särskilt in många invandrare och flyktingar. Därför borde vi istället se möjligheterna till att få mer arbetskraft, en öppenhet inom kulturen och företag som startas. För alla bär på kunskap, erfarenheter och idéer om utveckling. Alla ska ha en möjlighet att lära sig saker och att utvecklas.
 
Frågan är inte obekväm... det är att man är rädd för vad andra ska tycka om åsikterna man har som är obekväm. Så mitt råd och tips till alla... Lyft frågan och bolla idéer: HUR KAN VI HJÄLPA TILL OCH HUR KAN VI SKAPA BRA LÖSNINGAR FÖR DE SOM KOMMER HIT OCH SOM BEHÖVER HJÄLP?
 
Vi bör heller inte göra det för lätt för oss själva och säga att invandring borde nekas för då kanske vi borde tänka om. Den lösningen är inte någon lösning i sig... man flyttar bara problemet vidare eller sopar det under mattan.
 
Ny problem uppstår om vi skapar så "enkel" lösning.... för Sverige är i behov av nya idéer och lösningar. Utan förändring så blir Sverige ett mycket tråkigt land att både bo och leva i. Dessutom utvecklas vi inte alls på samma sätt som andra länder.

Invandrare betalar mer till samhället än vad de får tillbakaDet är OECD, den internationella samarbetsorganisationen, som gjort denna politiskt kontroversiella undersökning i 27 länder. Invandringen är en het fråga i de flesta länder, där partier som vill stoppa eller kraftigt begränsa möjligheten för flyktingar och arbetskraftsinvandrare att få uppehållstillstånd hävdar att samhället skulle tjäna stora belopp på en sådan politik. I Sverige har Sverigedemokraterna i flera år krävt en statlig utredning om invandringens kostnader.

OECD har i sin stora undersökning jämfört vad invandrarhushållen betalar in i skatter och avgifter med vad de kostar i form av socialbidrag, pensioner och annan samhällsservice. Nettot blir ett plus för samhället i de flesta av de 27 länderna, med ett genomsnitt på drygt 3 000 euro per år (26 000 kronor) och hushåll.

Även i Sverige bidrar invandrarna mer till stat och kommun än de får tillbaka. Enligt OECD blir det ett plus för samhället på någon tusenlapp per år.

Det största samhällsvinsten på invandrarhushållen gör Schweiz med cirka 15 000 euro.

Det är bara i fem av de 27 länderna där invandrarna är en nettokostnad för samhället, däribland det stora invandrarlandet Tyskland. Men det beror på de höga kostnaderna för pensioner till invandrare som kom efter andra världskriget från Östeuropa med tyska pass. Räknas pensionerna bort går invandringen med ett stort plus i Tyskland.

OECD har även tittat på inkomster och kostnader för de invandrare som inte har medborgarskap med motiveringen att den politiska debatten i många länder skiljer på "utlänningar" och "invandrare". Den beräkningen visar att dessa hushåll är mer lönsamma för samhället än hela gruppen invandrare.

För "utlänningarna" blir det ett plus på cirka 6 000 euro för samtliga undersökta länder, och ett plus på nära 5 000 euro i Sverige. Skillnaden beror främst på lägre kostnader för pensioner.

OECD-rapporten baseras på uppgifter för åren 2007-09, före den djupa finanskrisen. Men OECD har också undersökt följderna av finanskrisens första år. Den jämförelsen visar att finanskrisen sänkte invandrarhushållens bidrag till samhället med cirka 1 000 euro per år, ungefär lika mycket som övriga hushåll.

Men i några länder ökade oväntat invandrarnas bidrag till samhället. I Sverige räknar man med ett plus på cirka 800 euro, medan nettobidragen från övriga hushåll minskade ungefär lika mycket. Enligt OECD beror det här på att många invandrare inte har lika starkt socialt skyddsnät som övriga medborgare, samtidigt som många invandrare började arbeta mer för att kompensera för krisens följder.Henrik Brors
Dn.se

En diskussion om Hen

En dag träffade jag några vänner till mig. Vi satt och pratade om olika intressanta saker. Men mitt i samtalet kom de in på ordet Hen. De menade att ordet var ett feministiskt ord och som existerade för att slå bort mannens övertag över kvinnan. Att det var ett bevis för feminism och ett medel för att få fler människor att bejaka kvinnans roll i samhället. Jag började ifråga sätta detta och berättade min syn på ordet hen, jag sade: "Min åsikt är att Hen inte är ett bevis på om man är feministisk eller inte. Det handlar enligt min uppfattning om ett tredje kön. En person som inte riktigt vet vad personen i fråga är själv. Kroppsligt kan personen vara antingen en man eller kvinna men känslomässigt så är personen motsatsen till det kroppsliga. Att det finns de som försöker säga att man ska ta bort man och kvinna ur våra meningar och ersätta detta med Hen visar inte på feminism, snarare är det ett hån mot de som är verkligen hen."
 
Detta gav verkligen eld i baken på dessa båda ungdomarna och de ansåg var fel ute. Jag beslöt mig att droppa ämnet eftersom jag inte ville skapa konflikt. Istället sade jag att jag måste gå och sade hejdå till dem. Då jag kom hem började jag fundera igen över vad som hade sagts. Jag satte mig vid datorn och nu sitter jag här för att förklara på bloggen vad jag menade.
 
 
Jag tror att det blir ett stort problem för dem som tror det som framkom i den heta diskussionen. Menade verkligen dessa båda personer att man skulle ta bort de båda orden Han och hon för att ersätta detta med ordet hen? Det kändes som om de ville föra fram feminismen genom ordet hen och då började jag i alla fall undra om det inte var så också att fler kanske trodde samma sak som dessa båda två. Jag hade haft så stor lust att förklara för dessa två vilka problem det skulle skapa om man ersatte både han och hon med ordet hen. Tänk bara tanken att någon gör något brottsligt och polisen frågar ett vittne om vad detta var för person som denne såg. Svaret blir: Det var en hen som sprang ditåt.
 
Man behöver inte vara en Einstein för att räkna ut vilka problem polisen skulle ha under sådana rådande omständigheter. För mig känns det fel att ersätta två ord till ett, det känns heller inte särskilt feministiskt. Om det nu var det som dessa båda ungdomar menade. Orden han och hon har funnits sedan mänsklighetens början och att göra en sådan radikal förändring i det svenska språket blir nog mycket svårt. Jag tror få skulle godkänna det i praktiken. Jag började också fundera på om människor lade ned olika innebörder på ordet hen och feminism. För mig så är Hen bara ett annat ord för en tredje grupp av människor och egentligen för mig kan man ta bort ordet hen helt och hållet då vi faktiskt har redan så många ord för samma saker. Svenska språket är inte fattigt men det skulle bli det om man tog bort han och hon. Något som är så djupt rotat i våra system och våra liv. Något som i sin tur också ger oss alla en identitet. Att ersätta Hon och Han med hen skulle ställa till det i våra identiteter.
 
Sedan må det inte vara sagt att det finns vissa fördelar med att kalla sig Hen, men jämfört med det som redan finns idag så finns det fler nackdelar än fördelar. Vi är alla olika och det bör respekteras. Det handlar om vad vi lägger själva i de ord vi använder. Det handlar om vad vi tycker och tänker. Varför ska vi ändra på människornas ordföråd då det handlar om vårt agerande och våra system. Bara för att du ska prata på ett visst sätt handlar det inte om att du ändrar ditt sätta att agera. Det är helt två olika saker. Att byta ord från ett till ett annat visar inte på att man är feminist snarare sopar man problemen under mattan. Är det inte så många politiker gör i verkligheten? De säger en sak och sedan gör en helt annan?
 
Det är mycket viktigt för oss som människor att vi visar genom våra handlingar att vi menar allvar. Att vi arbetar aktivt för att förändra samhället så att kvinnor får samma löner för samma utförda jobb som männen. Att vi aktivt skapar en politik som ger alla samma utgångspunkt. Skulle vi däremot säga att vi är för feminism och sedan motverkar det så skulle vi vara de som står med skammen. För mig så är Hen diskussionen kanske en aning onödig, det finns vägar att gå utan att behöva skapa en massa onödiga ord för vi har ett rikt ordföråd.
Jag vill egentligen kalla mig för att arbeta med jämställdhet istället för att jag är feminist. Varför? Därför att jag vill att alla ska vara lika värda, oavsett kön, hudfärg och religiös åsikt. En kvinna eller man ska inte vara mer värd än något annat levande, varken djur eller natur. Vi är alla en del av jorden och att vi kanske bör leva med naturen och inte av den. Jag tycker vi människor lever i symbios med allt liv som finns på jorden. Det vi gör skapar också effekter för det levande runt omkring oss.
 
 
Sedan vill jag också säga att en man är en man och en kvinna är en kvinna. Precis som det finns hanar och det finns honor bland djuren och i naturen.  Varför bär jag då Miljöpartiets feministiska märke kanske någon undrar. Jag bär den för att det inte finns någon jämställdhetssymbol att bära. Bättre att bära det som står närmast jämställdheten än att inte bära något alls. Däremot strävar jag för att göra alla lika värda oavsett om du är invandrare, flykting, kvinna eller man. Det spelar heller ingen roll om du anser dig vara en hen, han eller hon. För mig så handlar det om att visa respekt mot allt levande. Vi alla ska ha ett drägligt liv och leva med värdighet.

Jag tänker inte namnge dessa två personer för jag vet att de skulle bli mycket upprörda om jag gjorde det. Men för mig är ordet Hen en aning överdriven, det handlar faktiskt om att bruka sitt egna sunda förnuft, jag lever efter en gyllene regel: Allt vad jag vill att människor ska göra mot mig ska jag också göra mot dem.
I diskussionen så kom vi också in på namn och att det vore bra att man suddade bort namnens könsbegränsningar. Alltså att till exempel Peter bara skulle vara ett mansnamn. De ansåg att man skulle sudda ut gränsen och låta alla namn vara könsfria. Även här måste jag sätta mig på sidan. Våra namn är faktiskt en del av en identitet. Personligen så anser jag att namnen har viktiga funktioner. Om man vill skapa en könsfri kategori då det gäller namn så finns det också möjligheter till att göra det. Ta namnet Kim till exempel. Både kvinnor och män kan ha det namnet. Även namnet Michell är könsfri. Det enda som skiljer på namnet här är om det stavas med ett e i slutet eller inte. Michelle och Michell. Men uttalet är det samma oavsett om det är en kvinna som bär namnet eller en man. Stavningen har aldrig varit ett hinder förut.

Det är också föräldrarnas sak att uppfostra barnen, både genom att ge dem kläder och mat. Det är också barnens rättighet att få bära de kläder som de vill ha, oavsett färg.
Om man vill vara könsneutral som arbetsgivare kan man göra precis det som Miljöpartiet gör då de söker efter anställda. De begär att alla ansökningar ska skickas in annonymt. Då diskrimineras ingen utan partiet utgår då från vad den sökande kan och har för erfarenheter. Personligen så tycker jag att det är en bra idé men det kanske inte kan fungera överallt.
 
Men man får samtidigt hoppas att företagen bortser från namn och försöker vara så rättvisa som möjilgt.
Visa fler inlägg