E20 behöver inte byggas om

Fakta är:
- Säkerheten blir inte bättre jämfört med en trefilsväg. Tvärtom tar motorvägsalternativet längre tid att bygga och farliga sträckor blir kvar ytterligare ett antal år.
- En trefilsväg klarar både nuvarande och kommande trafikbehov.
- En fyrfilsväg är ett samhällsekonomiskt slöseri. Den kraftigt ökande kostnaden, för ett onödigt extra körfält, tränger ut investeringar i klimatsmarta trafiksystem.

Om man bygger ut E20 så kommer man snart upp till över 17000 bilar per dag. Det förnekade heller inte Nelander i en intervju för inte så länge sedan.

Alla politiker i Skaraborg vet att trafiken måste ställas om. Redan om 16 1/2 år ska hela fordonsflottan vara fossilfri. För Skaraborg innebär detta en storsatsning på elbilar och biogasdrivna fordon. Huvuddelen av den tunga genomfartstrafiken på E20 måste upp på järnväg. Kollektivtrafiken mellan Skaraborgs tätorter behöver utvecklas.

Genom att dessutom bygga E20 till fyrvägsled kommer det i sin tur också att innebära att vägen flyttas från nuvarande position till en annan plats och längre bort från Vara och Vårgårda. Det innebär i sin tur att det blir minskad trafik till dessa orter. Därmed också minskar besökare i Vara tätort som i sin tur tappar inkomster. Ett långsiktigt tänk? Knappast. Bättre att bevara vägarna som de är och satsa på förbättrad kollektivtrafik och upprustning av järnväg.

Källa Skövde nyheter

Kritiken växer mot trängselskatt på tåg

Enligt SVD så börjar politikerna kritisera förslaget om trängelskatt på tåg. Precis som jag skrev tidigare så kommer priserna på tågen öka eftersom operatörerna då kommer att höja priserna på varje biljett. Det innebär att vanligt folk väljer att ta bilen hellre än tåget framöver vilket alltså motverkar hela tanken med trängselskatten. Varför beskatta något miljövänligt med miljöskatt? Tänk bara på hur man öppnade för att miljöbilar skulle bli skattefria mm. Snacka om att spotta i motvind. En annan tanke är ju givetvis att hur ska man lösa kvaliteten med tågen som inte kommer i tid om man dessutom höjer avgifterna? Ska man betala mer för att inte komma i tid?

När det gäller resenärerna så handlar det faktskt inte om att kunna köra andra tider, folk ska till jobbet och jobbet styr när man åker. Det går inte att sprida ut resandet eftersom man måste hålla sina tider. Vore det inte bättre av regeringen istället att satsa på kvaliteten och att tågen kommer i tid? Vart tog miljötänket vägen i regeringen?

Janne Rudén SEKO, skrev träffande i SVD nyligen: Jag tycker att infrastrukturministern Elmsäter-Svärd ska svara på hur höjda banavgifter och trängselskatt på tåg ska göra att fler väljer tåget till jobbet eller att skatter på gods som transporteras med hjälp av järnväg ska få färre lastbilar på vägarna."

Till och med Socialdemokraterna är kritiska mot förslaget. Anders Ygeman säger bland annat till SVD: "Det är märkligt hur regeringen verkar vara upptagna av att göra det svårare och dyrare att åka kollektivt för resenerärerna då de vill åka tåg. Det är ett märkligt fokus då man borde lägga resurser på att tågen kommer fram i tid."

"Regeringen vill inte lägga skatt på lastbilstrafiken men man vill lägga det på tåg och personbilstrafiken." Säger han också till SVD.

Det är ju en sak att lägga trängselskatt på bilar men jag anser fortfarande att man borde lägga skatt på lastbilar också men inte på bussar, tåg och kollektivtrafik. Det som också måste poängteras är att kollektivtrafiken är inte konkurrenskraftig som den ser ur idag och drar heller inte in stora summor pengar. Tågen måste åka när resenärerna vill åka tåg. Detta skriver bland annat Stina Bergström från MP. Ett bra förslag däremot är att persontågstrafiken borde prioriteras i första rum, därefter kommer godstrafiken som kan köras på natten då persontrafiken inte alls är lika tung. Att skapa ett bra system för tågtrafiken borde vara prio ett för regeringen om man vill bli tagen seriöst i sitt miljöarbete. Hur fungerar det med postgången? Jo där flygs, körs eller transporteras posten vid tidpunkter då inte det är så hög belastning. Posten kommer fram dagen efter och färdas under nattetid till sin destination. Samma sak borde man kunna göra med gods. Det är inte lika högt tryck på järnvägen under natten som det är på dagen. Något som borde faktiskt kunna utnyttjas bättre. Sedan borde man bygga ut järnvägsnätet och införa höghastighets tåg på längre sträckor för att konkurrera bort inrikes flyget.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kritik-mot-trangselavgift-for-tag_8234370.svd

Källa: SVD.

Mikael Zetterström
Visa fler inlägg