Intressant blogg inlägg

Tänkte nu lägga in ett litet intressant blogg inlägg som jag själv läste och fick inblick i vad E218 och E216 var för något. Tänkte till då nämligen ett läkemedel har just dessa inbakat i sig.

Se här

Folkpartiet vill urholka ekonomin

Det svenska folkhemmet håller på att urholkas särskilt med Folkpartiet vid rodret. Man vill nämligen ta bort och minska skatterna så att staten får mindre i kassan för att se till att skolor och sjukhus får mindre att röra sig med. Därmed finns det stor risk att fler skolor och sjukhus blir privatägda. Faran ligger i att vi svenskar som betalar skatt inte får en välfärd som är värt namnet och vi hamnar i samma system som övriga Europa. Det vill säga att har du ingen försäkring så får du också minimalt med hjälp från staten. Detta system är något som USA försöker göra sig fri i från. Man ser Sverige som ett föredömme i dessa frågor. Reinfeldt och Björklund däremot ser USA som det stora föredömmet och därmed håller man på att forma om landet till ett mer amerikanskt samhälle något som faktiskt är farligt då vi i vårt land inte har den vanan att godkänna sådana förändringar.

Det är därför välfärden måste stärkas och sjukvården förbättras. Skolor måste upprustas och systemen förbättras avsevärt. Se bara vad som har hänt med kollektivtrafiken under regeringens styre. Tågförseningar och dåligt system hämmar Sverige. Något måste göras och det snarast.

Lösningen är inte att fler slipper skatten, lösningen är att lägga skattepengarna där de gör nytta!

Ungdomar en oanvänd resurs

Ungdomars utanförskap är enligt Ungdomsstyrelsen en orsak till det bristande förtroendet för partipolitiken. - I dag står många unga människor utanför arbets- och bostads-marknaden. Första gångs väljarna sviker och antagligen är det som så att man inte har någon representant i den fasta politiken. Man har helt enkelt inte förtroende för politikerna som oftast ses som gubbiga och tråkiga. Detta har också Lisa Modée, utredare inom nationell och kommunal ungdomspolitik på Ungdomsstyrelsen konstaterat. men är då ungdomar generellt inte intresserade av samhällsfrågor? Visst inte. De är mycket intresserade eftersom det har med dem själva att göra. Tyvärr så kan man bara konstatera att den sittande regeringen inte alls satsar på ungdomar. Man pratar om det men de senaste siffrorna från både SIFO och andra undersökningsinstitutioner så har arbetslösheten för ungdomar ökat. Med andra ord hörsammas inte ungdomarna alls då de visar sitt intresse. De vuxna och äldre vill inte inbjuda de yngre för att diskutera framtiden och samhällsfrågorna med dem och det kan bero på att vi är alla rädda för förändring trots att vi faktiskt är beroende av just de unga eftersom dessa ska ta över och leda landet om ett antal år. Det kanske vore dags att ändra sin inställning idag till att lyssna på de unga och ge dem en chans att berätta vad de tycker borde genomföras? Visa att de unga faktiskt är en oanvänd resurs i samhället? Idag ses inte ungdomar som en resurs utan som en kostnad precis som äldre och invandrare. Alla människor är en resurs och kan bidra på olika sätt till samhällets uppbyggnad. Även om äldre inte kan arbeta så har de en enorm erfarenhet som de kan dela med sig. Invandrare har också dolda resurser som de kan visa genom att de har helt andra erfarenheter från sina hemländer. Musiken och traditioner förnyas och förbättras genom att vi hörsammar både invandrarnas och ungdomarnas kunskaper och tallanger.

Gustav Fridolin betonar att unga människor är aktiva i samhällsfrågor - problemet är att dessa frågor inte alltid finns på den politiska agendan och man borde därför kanske till och med lyfta upp sådana frågor för att skapa en närhet till ungdomar och de vuxna. Det finns ett stort gap mellan folkrörelserna och partipolitiken. En av anledningarna till att miljöpartiet bildades var att frågor om miljö, feminism, jämställdhet och fred inte diskuterades inom partipolitiken. Kritiken att politiker inte diskuterar sådant som engagerar unga människor är enligt Gustav Fridolin fortfarande aktuell. Detta i sin tur bidrar till att politiken för många symboliserar en maktposition och att många inte intresserar sig för detta viktiga men ändå behövliga område. Det behövs mer rotation i riksdagen. Då blir demokratin levande. I dag har politik blivit ett yrke och inte ett uppdrag, betonar han.

Men platserna i riksdagen är inte öppna för alla. I dag är endast två riksdagsledamöter yngre än trettio år. Vilket man måste se som bedrövligt eller hur? Enligt en ny undersökning så verkar inte heller det kommande valet lova guld och gröna skogar för ungdommarna. I valet 2006 så var det heller inte någon större ljusning för ungdommarna. Största gruppen i riksdagsvalet var äldre än femtio år. Nu hoppas vi att i kommande val så ska detta förändras. Att fler ungdomar får plats och att man satsar mer på att ungdomarna blir en använd resurs och inte ses som en belastning i samhället.

Ett annat problem handlar om imigration. Något som man också måste våga uppmärksamma för att skapa lösningar.
Problemet är också givetvis att många människor är rädda för att förknippas med Sverigedemokraterna i större utsträckning. Här blir också imigrationen ett svårlösligt problem. Intergrationen ses som ett stort problem och något som man inte kan ta tag i eftersom det är en känslig men också obehaglig fråga.

Det behövs mod för att formulera problemen som finns, men det är också ett första och avgörande steg. Därefter krävs att lösningar levereras. Men imigrationen är inte något problem i sig, man har gjort det till ett problem genom att mena att det är synd om dessa som kommer till Sverige för de får gå på socialbidrag och inte veta om de får stanna eller skickas tillbaka. Tänk då på istället hur det var i deras egna hemländer då frågan istället var: Ska vi leva i morgon eller ska vi dö? Samt att man kanske inte ens hade pengar utan fick tigga på gatan för att få ihop till sitt uppehälle. Här i Sverige har man tak över huvudet och mat för dagen och jag tror att många invandrare i Sverige upplever en frid som de annars inte skulle få känna i sitt egna hemland. Sedan är givetvis väntan mycket svårt och man hoppas innerligen att dessa som väntar får stanna. Men att strypa invandringen så som vissa partier vill är inte ett steg i rätt riktning. Det är i sådana fall behandlingstiden som måste ses över, anställa fler handläggare och skapa ett bra system för dem som vill komma hit. Tänk på att migrationsverket själva hävdar att Sveriges befolkning med hjälp av invandring faktiskt endast ökar varje år med 0,5% vilket är väldigt lite om man ser till befolkningsmängden i stort.

Men man måste ändå se alla människor som en resurs och inte en belastning det är första steget till en lösning av denna viktiga fråga. Däremot så bör man inte stänga gränserna för då isolerar man sig och men i sin tur skapar sig en felaktig omvärldsbild.

Kom ihåg att det man fruktar brukar också bli så mycket större bara för att man är rädd för det.

Fokuserar man på bra lösningar så blir alla problem snart också lösta.

Vissa tankar tagna ur debattartikel från FRIA TIDNINGEN 2006.
Visa fler inlägg