Problem med spelande?Hur påverkas dagens unga av den nya tekniken? Är läsplattorna, datorerna och de smarta mobilerna stresshöjande tidstjuvar, en trygg resurs eller både och?

Experter som VF pratat med ställer sömnproblem och koncentrationssvårigheter i kontrast till förbättrad kommunikation och effektiv språkinlärning.

50-talets föräldrar oroade sig över serieläsande och telefonbabblande barn och ungdomar. I dag fokuseras det mer på unga som hukar över mobiler, läsplattor och datorer.

– Historien upprepar sig. Men tänk vad böcker har förstört människor genom huvudvärk, och hur ont i fingrarna man får av att hålla i en blyertspenna, säger Dan Åkerlund för att sätta det hela i perspektiv.

Han är lärare inom lärarutbildningen vid Karlstads universitet, har nyligen doktorerat i pedagogik vid Åbo Akademi i Vasa i Finland och forskar på vad som händer i klassrum när datorerna blir fler.

– Med nya mottagare förändras kommunikationen mellan människor. Tekniken är en resurs där fler kan visa upp sig och bli definierade i förhållande till varandra, konstaterar han.

Dan Åkerlund lyfter fram lättillgängliga kameror som en stor fördel vid berättande och omvärldsförståelse och menar att fler samarbeten möjliggörs samtidigt som tekniken utvecklar formuleringsförmågan.

– Lärare märker hur även de allra blygaste eleverna vågar prata inför klassen. De kan nu sitta kvar på sin plats längst bak i klassrummet och ändå visa en PowerPoint och berätta för sina klasskompisar om vad de kommit fram till. Tekniken underlättar. Och eleverna får enklare nya mottagare för de texter och bilder de skapar, vilket sporrar till att anstränga sig lite extra.

Så visst fyller tekniken ett behov, men de sociala strukturerna på sidor som Facebook kan också innebära problem.

– Det handlar om social interaktion så det vore konstigt annars. I mötet med andra skapar vi oss själva och nu finns det fler uttryck genom sociala medier. Världen blir mer komplex. Det handlar om att vara informerad, och det är ett heltidsjobb för alla människor i dag, säger Dan Åkerlund.

Enligt honom finns det ingen forskning som visar att exempelvis internet skulle vara farligt i det här avseendet.

– Kroppen mår kanske bättre av att spela fotboll, men dataspelande pojkar är ofta bäst i årskurs 9 på engelska tack vare att de kommunicerar och läser avancerade instruktioner under spelandet. Det pratas det inte om.

Staffan Skogar, barnhälsovårds­överläkare på Centralsjukhuset i Karlstad, har inte märkt av någon anstormning med fysiska skador på grund av barns teknikanvändande.

– Inte i form av paddnacke eller sms-tumme. Det är mer sömnsvårigheter bland barn i skolåldern, speciellt tonåringar. De kan ha svårt att varva ner och koppla av på kvällen, säger han.

Sömnbrist är något som även Dan Åkerlund lyfter fram som en negativ aspekt. Vissa ungdomar kan vakna mitt i natten och ha behov av att ha koll på vad som händer bland kompisarna, medan andra kan sitta uppe sent och spela spel. Att hela tiden vara anträffbar, få sms och vara med i matchen dygnet runt kan leda till en ökad stress för några och vara en trygghet för andra.

– Man kan få svårt att koncentrera sig exempelvis under lektioner. Ett av de stora problemen på skolor i dag är att eleverna är på Facebook istället för att göra sina skoluppgifter, säger Åkerlund.

Enligt Staffan Skogar dyker barn med sömnproblematik upp både inom skolhälsovården, psykiatrin och på barnkliniker.

• Vad får de för hjälp?

– Man får i första hand titta på rutiner och att varva ner på kvällarna. Det skrivs sällan ut sömntabletter. Jag tror att det är viktigt att inte alltid kunna bli nådd, så det är bra att stänga av mobilen nattetid och sent på kvällen.

Frida Eriksson - frida.eriksson@vf.se

Lösningar för ekologiskt lantbruk - Slamgödsling

Studier i två fältförsök i Skåne.
Efter 30 års studier i två fältförsök i Skåne kan följande slutsatser dras.

 • Slammens innehåll av metaller har minskat mycket från projektets start, i genomsnitt med 70 %.
  Tillförsel av slam ger ca 7 % i skördeökning i jämförelse med helt ogödslat.
 • Skördeökningen är ca 4 % utöver ren växtnäringseffekt.
 • I 2008 års prisnivå motsvarar skördeökningen 400-900 kr/ha. Detta kan också uttryckas som att 1 ton slam-TS har ett värde på 400-900 kr för lantbrukaren.
 • pH i marken har inte påverkats av slamtillförsel.
 • Tillförsel av 4 ton slam-TS vart 4:e år har höjt P-AL med 5-12 ehneter.
 • P-HCI-värdena har ökat med 10-20 enheter vid slamtillförsel.
 • Halten koppar i jorden har ökat signifikant på båda försöksplatserna.
 • Halten kvicksilver i jorden har signifikant ökat i alla slamled på Igelösa.
 • Tendens till ökning i jorden finns för zink, magnesium, kalcium och mullhalt vid slamtillförsel.
 • Kväve ökar i jordprofilen vid slamtillförsel.
 • Övriga växtnäringsämnen och metaller i jorden har inte påverkats av slamtillförsel.
 • Halten i skördade växtdelar har inte ökat för någon av de metaller som analyserats.
 Slamgödsling ger också
 • Värdefullt tillskott av växtnäring; Fosfor, kväve och mikronäring
 • Mullämnen - ökar markens bördighet.

Källa: BioRec
Visa fler inlägg