Föredömligt Värmland

Värmland och främst Karlstad visar hur man ska bli ett föredöme. Nyligen skrev både VF.se och NWT.se följande två artiklar:

1. http://www.vf.se/nyheter/karlstad/karlstadsbuss-satsar-pa-el
Karlstad satsar på eldrivna bussar!!

2. Flygplatsen i Karlstad satsar också på biobränsle på flyg. Enligt NWT.se

Detta är stora positiva nyheter för alla som vill satsa på miljön.

Vad är det vi äter?

Enligt Krav så får endast ett fåtal tillsatser användas och då bara om de verkligen behövs.

Exempelvis tillåter inte KRAV att man använder hexan för att få fram matoljor. Produkten får heller inte vara framställd med hjälp av genmodifierade organismer (GMO).

Det finns experter som räknar ut hur mycket tillsatser vi tål, och hur mycket rester av bekämpningsmedel vi kan få i oss utan att bli sjuka. Det säger en del om dagens livsmedelsproduktion.

Många av oss uppskattar när säden och grönsakerna inte har besprutats. Du slipper onödiga tillsatser när du äter KRAV-märkt mat. Den ska vara framställd på ett så naturligt sätt som möjligt och det gäller inte bara odlingen och skötseln av djuren utan också förädlingen med kemiska bekämpningsmedel. Annars kan det ju finnas kvar små rester av medlet i vår mat. Att det ofta gör det visar Livsmedelsverkets årliga stickprovsundersökningar.
 
Experterna säger visserligen att de små resterna är ofarliga. Men trots det har många av oss den där sköna känslan när vi hanterar och äter KRAV-märkt mat. Det är en känsla som förhöjer matens
kvalitet. Innan ett bekämpningsmedel får användas i Sverige måste det testas. Sedan räknar experterna ut hur mycket av medlet som ska få finnas i livsmedlen. Den mängden kallas ett gränsvärde. Mer än så får det inte finnas. De gör sina bedömningar utifrån nuvarande kunskaper, men nya kunskaper kan komma att ställa saken i ett annat ljus.
 
Många medel som har funnits på marknaden är nu förbjudna på grund av sin giftighet och några av dem har dragits in på grund av cancerrisken. Det har också visat sig att en del bekämpningsmedel stör hormonbalansen hos försöksdjur.

Finns det då någon kontroll av vårmat? Ja, Livsmedelsverket tar stickprov. Varje år undersöker de framför allt frukt, grönsaker och spannmål. I omkring hälften av proverna hittar de rester av bekämpningsmedel. Mängderna ligger oftast under gränsvärdena, men det är vanligt att några av proven har en större mängd. I januari till augusti 2007 överskreds gränsvärdet i 5 procent av proven(1). Något annat som många av oss
upplever som positivt med KRAV-märkta livsmedel är att det bara finns ett minimum av tillsatser i dem. Exempelvis slipper vi syntetiska färg och smakämnen och så gott som alla konserveringsmedel. För dem av oss som är allergiska eller överkänsliga underlättar detta naturligtvis.

De tillsatser som kan ge överkänslighetsreaktioner enligt Livsmedelsverket är azofärgämnen, en del konserveringsmedel och antioxidationsmedel, smakförstärkaren glutamat samt tillsatser som framställs av ärtväxter. Många av dem slipper vi i KRAV-märkta livsmedel. Observera dock att några av dem kan finnas där, t.ex. lecitin och fruktkärnmjöl.

Forskarna kan idag klippa ut och klistra in arvsanlag i växter, djur och andra levande organismer. Dessa kallas sedan för GMO (genmodifierade organismer). Ute i våra butiker finns redan nu konventionella livsmedel som innehåller tillsatser som är framställda med hjälp av GMO.

Än så länge vet forskarna väldigt lite om hur GMO-mat påverkar vår hälsa. För många av oss konsumenter känns det därför bra att vara extra försiktiga och välja KRAV-märkt för att slippa livsmedel som framställts med hjälp av GMO.

Källa: Livsmedelsverket och ekonomiska föreningen KRAV.
Visa fler inlägg