Gärna mer pengar till försvaret

Anser att Vi borde i dagsläget satsa på försvaret, återinföra värnplikten och stärka upp försvaret. Men då måste vi också satsa på FÖRSVARET inte på något annat. Att gå med i NATO däremot är enligt mig helt fel väg att gå. Vi måste komma ihåg att NATO också används som tänder i anfall och angrepp lika mycket som försvar. Anfall är inte alltid det bästa försvaret. Det vi borde göra är att fördjupa samarbetet med Finland och de baltiska staterna. Se till att Östersjön blir en säkrare plats för alla länderna.

Ett fel vi dessutom redan idag gör är att vi skapar en kalla kriget stämpel mot Ryssland istället för att prata samarbete och hitta diplomatiska lösningar. Vi får inte bli krigshetsande hyenor som angriper ett lejon innan lejonet biter oss. Så länge ryska fartyg befinner sig på internationellt vatten bör vi hålla koll på dem men inte göra något som provocerar fram en incident likt den som inträffade under 1950 talet med DC 3ans försvinnande. Det är dags att vi tänker på ett stärkt försvar. Att vi lägger pengarna på rätt saker. Ökade kontroll möjligheter till havs och bättre utrustning så att vi snabbt kan vara med på tåget. Däremot att bli en aktiv aktör i NATO skulle också skada vår möjlighet att i viktiga frågor förhandla och därmed undergräva vårt arbete som en fredsälskande nation.

Vi måste också givetvis utveckla ett försvar som kan sättas in i olika situationer. Till exempel vid naturkatastrofer och terrorism. Men vi ska ha ett försvar som inriktar sig mot ett försvar. Vi ska inte ha en organisation som hetsar till konflikter eller som åker till andra platser för att banka på dem. Det har vi gjort tillräckligt om man tittar i historien.
Visa fler inlägg