Överbefolkning sant eller falskt

Många idag menar att jorden är överbefolkad. Men vad betyder detta egentligen, och är dessa påståenden nya? Jag vill mena att påståendet om att jorden är överbefolkad började redan någon gång på 60-talet att florera bland västvärldens invånare. Paul Ehrlich menade bland annat att världen är kraftigt överbefolkad och kan därmed inte försörja hela sin mänskliga population. För många människor inom ett begränsat område gör att resurserna inte räcker till. Till och med Al Gore skrev i sin bok ”Earth in the Balance” följande: ”No goal is more crucial to healing the global environment than stabilizing human population”. Alla vet att vi blivit för många. Men som humoristen Henry Wheeler Shaw sade: ”Problemet med människor är inte att de inte vet, utan att de vet så mycket som inte stämmer”. Dessutom sade en annan att vi alltid tror vi vet allting även om det i sin tur inte finns några belägg för det.

Vad menas egentligen med överbefolkning? Att det är för lite plats? Menar vi bara Sverige som inte kan ta hand om sina egna och att detta är ett tecken på överbefolkning? Har vi varit i Kina, Japan eller Thailand den senaste tiden? Faktum är faktiskt att vi människor uppskattar att bo trångt. Hur många av landsbygdsfolket bor inte nu i Stockholm eller Göteborg? Vill vi inte leva ihoppackade som sillar? Vi klumpar ihop oss i städer och byar för att kunna byta varor och tjänster med varandra. Samtidigt förblir stora delar av världen helt obefolkade. Om alla fick 100 kvm att stå på skulle jordens hela befolkning få plats i … Texas. Räkna själv.

Texas landyta: 678.907 km2 = 678.907.000.000 kvm
Jordens befolkning i januari 2008: 6.639 miljoner

678.907.000.000 / 6.639.000.000 = 102 kvm till varje människa.

Många tittar på Afrika eller Asien och menar att människan förökar sig mycket snabbt. Men det stämmer inte. Enligt FN:s egna siffror nådde befolkningstillväxten i världen sitt maximum kring 1970 och sedan dess har tillväxttakten avtagit. I en överväldigande majoritet av världens länder sjunker födelsetalen. När det gäller hela världen var födelsetalet för år 2000 2,8 och för 2008 2,58. Sveriges befolkning väntas minska med 14 procent fram till 2050.

I FN:s 2007 State of the Future-rapport står det: ”Population may increase by another 2.8 billion by 2050 before it begins to fall, according to the UN’s lower forecast, after which it could be 5.5 billion by 2100 – which is 1 billion fewer people than are alive today”. Till det måste vi också räkna krigen som drabbar många länder. Många tusentals människor dödas varje år i olika väpnade konflikter. Vilket också sänker invånarnas medeltal.

Det finns flera anledningar till att befolkningen kommer att minska men den viktigaste är följande. I jordbrukssamhällen är barnen en tillgång. De kan hjälpa till i jordbruksarbetet och de utgör en social säkerhet för sina föräldrar. I ett utvecklat land investerar föräldrar resurser i sina barn, alltså är barnen en kostnad. Ett lågt födelsetal är en effekt av, inte en orsak till utveckling.

Bilderna på svältande i Afrika upprör, men de är inget bevis för överbefolkning. Etiopien, Sudan och Somalia hör faktiskt till de mindre tätbefolkade länder i världen. Den indiske professorn Amartya Sen, som fick Nobelpriset i ekonomi 1998, menar att svältkatastrofer sällan eller aldrig kan förklaras med brist på mat. Hungersnöd uppstår utan att tillgången på mat alls har minskat och i länder som samtidigt exporterar livsmedel. Människor svälter inte därför att de inte kan producera tillräckligt med mat, utan för att de inte har tillgång till odlingsbar mark, för att krig och konflikter förhindrar att de får tillgång till mat eller helt enkelt för att de inte har råd att köpa mat.

Det finns gott om mat. Roger Revelle från Harvard University kom fram till att Afrika, Asien och Latinamerika skulle kunna försörja 35 till 40 miljarder människor bara genom att använda vatten på ett mer effektivt sätt. Enligt FN:s FAO (Food and Agriculture Organization) har världens livsmedelsproduktion sedan 1948 överstigit befolkningstillväxten med 1 procent. De enda hinder för jordbrukets utveckling är sådana som sätts upp av regeringar och myndigheter.

I FN:s 2007 State of the Future-rapport kan vi läsa följande: ”The global economy grew at 5.4% in 2006 to 66 trillion USD (PPP). The population grew 1.1%, increasing the average world per capita income by 4.3%. At this rate world poverty will be cut by more than half between 2000 and 2015”.

De naturliga resurserna då? De räcker ju inte till hur många som helst, eller? Nej, kanske inte sett ur dagens perspektiv, men teknologiutveckling gör att vi finner fler resurser och lär oss att utnyttja de befintliga på ett mer effektivt sätt. Egentligen ska vi inte ens tala om naturliga resurser. Alla resurser är resultatet av människans arbete. En resurs blir en resurs först när vi lär oss att utnyttja den. Ett bra bevis är IT-revolutionen. Plötsligt lärde vi oss att man kan tillverka datachip och fiberoptik av sand – ett av de rikligast förekommande ämnena i världen. Människor gör inte slut på resurser. Vi skapar dem. Under förutsättning att vi tillåts att göra det.

 
Utöver detta så menar också vissa politiker att invandringen som drabbar både Sverige och andra länder är en mycket stor kostnad som kommer att sänka vårt land. Detta stämmer heller inte särskilt bra.
 
Verkligheten är en helt annan. Joakim Ruist forskare vid Institutionen för nationalekonomi konstaterar i sin studie att flyktinginvandringen årligen kostar lite mer än en procent av Sveriges BNP. 2015 kommer summan för flyktinginvandringen att landa på ungefär 50 miljarder kronor, vilket är tolv miljarder mindre än vad grundskolan årligen kostar. Ruist betonar dock att kostnaden inte endast avser de som kommer hit det specifika året, utan alla flyktinginvandrare som befinner sig i Sverige.
 
Han säger också följande: "Man vet till exempel att en sjuåring kommer att gå i skolan i minst 13 år (grundskola) vilket kostar samhället mycket pengar  och att en 80-åring med hög sannolikhet kommer att använda sig av äldrevården för stora summor. Ingenting av dessa båda detaljer gör att vi börjar fundera på att dra in på äldreomsorgen, sjukvården eller skolan för att spara pengar. Men ändå ska man då dra ned på skola för invandrare eller minska inflödet av arbetskraft som människan faktiskt är.
 
En annan sak som också måste finnas med i beräkningen är faktiskt att politiker nu har sänkt arbetstagarskatten och därmed skapat en större kostnad för samhället för att vinna poäng i valrörelser. Är det då konstigt om sjukvården, äldreomsorgen och skolan blir lidande?
 
Louise Dane är doktorand i offentlig rätt (migrationsrätt och barnrätt) vid Stockholms universitet menar att man kan räkna ut hur mycket vi människor kostar samhället även om det känns osmakligt i munnen. Hon anser däremot inte att man ska plocka in kostnader då det handlar om människor. Hon säger följande: "Det som är viktigt att komma ihåg, oavsett vad det kostar, är att man har rätt att få uppehållstillstånd om man uppfyller de krav som finns. Det finns delar av invandringen som vi kan påverka nationellt men när det kommer till flyktinginvandringen, som man räknar på här, har vi absoluta krav att följa. Vi kan inte låta bli att bevilja en människa skydd med hänvisning till ekonomiska aspekter."
 

Enligt Migrationsverket är kostnaden för invandrarna sex miljarder kronor, men Henrik Schyffert tjugodubblar det till fantasisumman 120 miljarder för att göra en poäng och för att möta de som inte tror på myndighetens prislapp. 

”120 miljarder delat på 10 miljoner pers som bor i det här landet är 12 000:- per person. Så mycket sparar du på att tvinga de där krigsdrabbade barnen sitta i snömodden i flyktingförläggningar istället för att få komma hit och få chans till ett värdigt liv.”

Henrik Schyffert säger att han fokuserat på att tala om siffrorna eftersom det är konkret, och att svenskar har svårt att prata om saker som inte är konkreta. 

– Det är därför alla lägenheter säljs med kvadrameterpris och inte med ’det kändes som en skön lya’. Jag tycker det är dags att visa att siffrorna är helt irrelevanta. Han tror att folk gömmer sig bakom siffror när det i själva verket handlar om rädsla. 

"Vi har råd att hjälpa folk. Punkt. Säg istället att ni är rädda för det som är annorlunda så kommer diskussionen att hamna på en mycket vettigare nivå", säger han. 

Om Sverige skulle hjälpa invandrare leder knappast till att vi blir ett U-land. Snarare blir det fler som kan skapa arbeten. Många invandrare som kommer hit är högutbildade men tvingats hit på grund av klimatförstöringar, krig och förföljelse. Det är en myt att invandrare och flyktingar får fina bilar, flotta möbler och annat då de kommer hit. Enligt flera källor bland annat migrationsverket så får invandrare och flyktingar (blanda inte ihop de båda grupperna) samma summa som socialbidrag är för en svensk.

 

Det finns ändå ett problem med invandringen och det måste man ändå komma ihåg. Det handlar om att bunta ihop grupper av människor och föra dem till olika städer utan att ta hänsyn till etisk bakgrund, språk och religion. Många invandrare har även de svårt för att acceptera vissa grupper vilket i sin tur leder till konflikter. Men låt er inte lura er av alla falska påståenden om att invandrare är värre än en svensk då det gäller brottslighet. Brotten ska dömas efter individen och vad de gjort som är olagligt istället för nationalitet och ursprung. Det är inte mer typiskt för en asiat att begå brott än en europé eller amerikan.


Mycket av de tabeller som lyfts fram bland främlingsfientliga politiska organisationer är ofta tagna ur sitt verkliga ursprungliga dokument och för att få en helhetsbild måste man givetvis läsa alla uppgifter och inte bara lyfta ut något ur sitt samanhang.

Jorden är inte överbefolkad och har fortfarande gott om plats för människor. Däremot finns det en mycket viktig aspekt som vi måste ta till oss. Det är hur vi lever våra liv, hur mycket resurser vi tar från vår natur och hur mycket vi slösar med olika naturliga resurser i vårt dagliga liv.

 

Hade vi tagit mer hänsyn till naturen och andra människor så kanske inte människor hade behövt tvingats bort från sina länder. Svält beror inte bara på torka och krig. Stormar kan slå sönder stora delar av skördarna, skogsbränder kan bryta ut som förtär även åkrarna och ängarna. Tsunamis kan drabba områden som gör att både livsmedel och hus försvinner.

 

Sverige är inte överbefolkat, inte världen heller. Dessutom kan också tekniken komma ikapp vår utveckling och då kanske vi också inom en snar framtid kan bo på andra planeter i universum. Jag skulle härmed konstatera att överbefolkningsteorin är helt enkelt falskt. Det finns ingen överbefolkning särskilt inte om man bara ser till landmassan. Samma sak gäller mat. Många rika slänger flera ton mat på sophögen eftersom de lägger mer på tallriken än vad de kan äta upp. Dessutom bidrar girigheten i vårt samhälle till ökad fattigdom för att vi kräver så hutlöst mycket för ett kilo vetemjöl. Hade det inte varit bättre att skeppa ut överflödet av mat till de fattigare länderna mot en mycket låg kostnad? Samtidigt visa hur man kan odla rätt i dessa länder så att de själva kan försörja sig?

Det kanske är dags att vi slutar diktera vilkoren för de fattiga länderna och hjälpa dem i stället att komma igång med sin produktion?