Tvångstvärnplikt roten till flyktingar

Nu har Aftonbladet kartlagt en del av de flyktingströmmar av ensamkommande barn som kommer till Sverige. Främst är det att flera länder nu håller på att genomför en tuffare flyktingpolitik som gör att fler vågar fly över innan regler träder i kraft.

En annan orsak är att man främst i Eritrea nu tvingar yngre pojkar att göra militärtjänst. En militärtjänst som liknas vid Tvångsrekryterad BARNARBETE!

Just nu för närvarande är vädret också gynnsam till att flyktingar kan ta sig vidare. Det finns också bevis för att flyktingströmmen också ökar på grund av Greklandskrisen. Det har blivit så slappt i Grekland att man inte längre håller koll på vilka som kommer in i landet och därmed lätt kan också ta sig in i EU. I dag så har cirka 8 000 ensamkommande barn kommit till Sverige. Frågan om hur många som kan komma är fortfarande inte klart.

Många idag menar att länderna själva ska ta hand om sina egna. Att problemen inte är våra, men hur bör vi egentligen se på saken?

Många länder kan inte ta hand om sina egna, särskilt på grund av att de är diktaturer. Hur ska ett land försörja och hjälpa sina invånare om deras ledare roffar åt sig och vägrar lyssna? Vem ska säga till dem att vi vill ha hjälp, bli generösa? Bara för att vi har det bra här i Sverige och västvärlden så innebär det inte att alla andra har det.

Har jorden blivit överbefolkad? Nej. Flyktingströmmarna handlar inte om överbefolkning. Det handlar om regeringarnas sätt att vårda sina egna invånare. Rumäniens tiggare kommer inte hit för att det är överbefolkning, snarare mer troligt att Rumänien skiter fullständigt i hur romerna lever. Visst går rumänska staten ut och säger att de gör vad de kan, men det lär knappast inte vara hela sanningen. I Sverige kan vi hjälpa flyktingbarnen. Ge dem ett gott boende, (tänk på att detta då de blir så pass gamla att de kan ta ett jobb och försörja sig själva faktiskt hjälper till inom sjukvård, tandvård, skola och äldrevård) och en trygg tillvaro kan vi faktiskt göra en stor skillnad. Visst har dessa barn säkert upplevt saker som är rena mardrömmar för oss. Vi gnäller gärna om vilka kommunala problem vi får då flyktingarna kommer hit. Men vi glömmer då vilka helveten som dessa personer genomlider i sina hemländer vilket gör att de inte längre kan stanna kvar där. Visst vill alla bo i sitt hemland. Visst vill alla leva ett tryggt liv. Men hur kan man leva tryggt och i sitt hemland om det råder torka, kaos, krig och förföljelser?

Skulle vi vilja leva i sådana livsförhållanden? Skulle vi stanna kvar och ta tjuren i hornen? Jag har mina tvivel.

Vår jord är inte överbefolkad, det finns gott om resurser, problemet är att de resurser vi har är skevt fördelade mellan de rika och de fattiga. Flera forskare är eniga om att om vi alla använde bara de resurser vi behövde så skulle vi kunna nästan ha en dubbel befolkning på jorden och alla skulle ändå leva bra.

Världsnaturfonden går ut med en varningens ord: Om alla länder levde som västvärlden skulle vi behöva minst fyra jordklot.
http://www.wwf.se/naturvaktarna/source.php/1153993/del1.pdf

Vi kan knappast skylla på överbefolkning då det gäller flyktingarna som kommer hit. De bor ju redan på jorden och att de kommer hit gör ju knappast världen överbefolkad. Eller menar ni på fullaste allvar att de kommer från en annan planet?

Vi måste först ta reda på vad är det som är ett problem innan vi arbetar med att lösa dem. Vi kan inte sitta hemma och bli bekymrade för att någon pratar ett annat språk utanför vårt trapphus. Ska vi stänga av Tv-apparaten också? De lyfter ju upp samma språk som våra grannar.

Det är inte invandringen som skär på våra ekonomiska förmåner då det gäller sjukvård, skola och äldreomsorg det är hur vi fördelar de pengar som vi har i statskassan. Tänk på hur mycket migrationsverket lägger i pengar på privata aktörer som tar hand om flyktingarna. Hur många miljoner, miljarder läggs inte på privata aktörer då man i själva verket kan skapa statliga verksamheter som liknar Samhall i struktur och som på ett humant sätt tar hand om de som kommer.

Bråken i Malmö bygger helt och hållet på att man inte lägger fokus på varifrån flyktingar, invandrarna kommer ifrån. Man placerar bara ut dem som kommer utan att se vilka risker som detta medför. Hur kan Shia muslimer samsas med Suni?

Dessutom att som flykting gå rastlöst omkring i centrala Malmö där man träffar på andra som i sin tur är lika rastlösa som dem kan ju inte bara leda till annat än gräl och till slut bråk. Vad hade man väntat sig att två grupper ska göra? Människorna som kommer från andra länder är inte vana vid vårt sätt att tänka. Därför måste vi tillmötesgå detta och istället skapa en väg genom lösningar så att våldet minskar. Det är inte invandrarnas eller flyktingarnas fel att det blir så. Däremot är det vårt ansvar att se till att minska brotten i vårt samhälle genom att förebygga problemen och hitta bra lösningar. Utbildning är en väg som jag tror dessa människor behöver för att få tiden att gå. Utbildning, kanske få en möjlighet att starta företag eller jobba. Genom ett system liknande Samhall där man studerar halva tiden och jobbar den andra halvan får de som kommer hit något att göra. Att staten tar över ansvaret helt då det gäller flyktingförläggningar och invandrar boende är ett måste. Skrota privatiseringen helt då det gäller sådana här boenden.

Varför kommer så många hit? Sverige är ett fredligt land och har inte haft konflikter på 200 år. Tror du inte att detta är en grundläggande orsak till att folk kommer hit? Att vi har en fungerande demokrati bättre än till och med den amerikanska, är detta inte orsaken? Enligt dem som kommer är vi som ett paradis med stora möjligheter. Detta lär sig alla som söker sig hit och det är också de drömmar som de har när de kommer hit. Är det konstigt att vi får ökning av flyktingar till Sverige? Mycket tyder på att alla de som ska "Hjälpa" dessa stackars människor hit också berättar om alla förmåner man får då man bor i Sverige. De säljer in vårt land till dessa förväntansfulla. Är det då konstigt att de antingen väljer Sverige eller Tyskland? Båda länderna är attraktiva för flyktingar. Vi är enligt många dem som tar emot flest per capita. Om nu det är så kanske vi istället borde vara stolta över att vi har det så bra och varför skulle vi inte dela med oss av vårt överflöd?

Hur många människor dör inte varje dag genom andras egoism?
Hur många lider inte för att västvärlden bara tänker på pengar och inte på att alla människor är en resurs som gör oss starkare?

Det är dags att vi låter pengarna hamna rätt, invandrare är inte de som tar våra pengar. Det är giriga människor som bara vill stoppa pengarna i egen ficka som är skulden för alla problem. Hur många fattiga människor har inte varit generösa trots att de knappt har medel att försörja sig själva?

Tror vi på fullaste blodigaste allvar att invandrare tänker Pengar pengar då de kommer hit till Sverige? Jag tror knappast att de gör det. Snarare är de rädda, osäkra och oroliga. De undrar hur de ska klara sig och hur de kommer att bli bemötta ett nu allt kallare Sverige där främlingsfientligheten bara ökar.