Propaganda bakom påstådda övningar

Expressen tydliggör att det kan vara propaganda för att få Sverige in i NATO från försvarets sida.

ed 33 000 soldater har Ryssland övat på att invadera Åland, Gotland, Bornholm och norra Norge. Det framgår av en rapport som skrivits av säkerhetsexperten Edward Lucas på den amerikanska tankesmedjan Center for European Policy Analysis (Cepa).

Men har övningen verkligen ägt rum?

Den frågan ställer sig Sveriges ÖB Sverker Göranson i ett seminarium om den säkerhetspolitiska utvecklingen i Östersjön.

– Visa mig en vetenskaplig grund, säger ÖB när frågan kommer upp.

Han kan inte säga att övningen har inträffat.

– Det kan jag inte svara på. Däremot har jag precis som andra läst om rapporten som är författad. Det jag ställde frågan är på vilken grund rapporten är skriven, om den då refererar till Lucas. Vad han har för referenser har jag inte kontroll över nu.

Finns det någon uppfattning från Försvarsmakten att övningen eller liknande övningar skett?

– Nej, inte i nuläget, nej. Vi har inte gjort den analysen utan vi måste titta på underlaget och det har ställts ett antal frågor i organisationen och arbetet pågår men jag har inte svaret ännu.

Är det propaganda?
- Det är du som drar den slutsatsen. Jag är inte där ännu. Jag vill ha svaret på frågan först. Alltså på vad bygger rapporten och på vilket underlag? När jag ser det kan man också börja dra slutsatser. Där är vi inte nu.
 

Är det ett tecken på desinformation?

– Precis som det här seminariet har resonerat är den viktigaste frågan för både Försvarsmakten och för er när det gäller information och att värdera källan: Vad bygger det här på, säger ÖB Sverker Göranson.

ÖB vill i dag inte gå närmare in på detaljer kring den ryska motelden som fälldes i höstas, som Expressen berättade om i går. Mer information väntas på onsdag, när flygvapnet har sin dag i Almedalen.

 

Däremot berättar ÖB att han ringt Allan Widman, ordförande i försvarsutskottet, tidigt på tisdagsmorgonen. Widman fick uppgifterna om den ryska provokationen via Expressen och blev förvånad att han inget visste.

– Vi har regelbundna möten med Försvarsmakten och överbefälhavaren. Jag tycker att det här är en händelse som har sådan betydelse att det borde ha nämnts, sa Widman.

Widman säger att ÖB i telefonsamtalet uppgett att informationen om provokationen med moteld lämnats till försvarsutskottet.

– Han menar att han informerat om det här, men det är ingenting som jag kan känna igen. Och det sa jag också till honom.

Flera ledamöter i försvarsutskottet har kontaktat Widman om detta, alla lika ovetande.

– Min bedömning är att utskottet så småningom behöver få kompletterande information om vad som egentligen har hänt."

 

Expressen.

 

En intressant detalj är att Allan Wideman är en folkpartist och för NATO medlemskap.