Stängning av Oskarshamn nära förestående

Enligt en intressant artikel på nätet finns det goda möjligheter att Oskarshamn stänger två av sina reaktorer. Så här står det i artikeln:

"Nyligen rapporterade SVT Nyheter att kraftbolaget OKG överväger att stänga ned två av de tre reaktorerna vid Oskarshamns kärnkraftverk, detta på grund av dålig lönsamhet. Det handlar om de två äldsta reaktorerna, O1 och O2.

Vad gäller O1:an, så meddelade i veckan OKG att man nu har utarbetat den miljökonsekvensbeskrivning som ska ligga till grund för en miljödom från Mark- och miljödomstolen, något som krävs för att en stängning ska få genomföras. Det hela beskrivs av OKG som en viktig milstolpe i förberedelserna för en stängning.

Vad gäller O2:an så har ännu inga beslut fattats om en stängning, men OKG meddelar nu att den effekthöjning av O2:an som var tänkt att genomföras 2017 har skjutits på obestämd framtid. Detta sägs bero på att de aktuella marknadsprognoserna för närvarande inte indikerar på något behov av ett så stort effekttillskott."