Låt inte Nato reta Ryssland i svenskt luftrum

Jag anser precis som Daniel Suhonen att Sverige riskerar mycket om man springer NATOs ärenden. Risken är mycket stor att en spänning ökar mot Ryssland och att Sverige blir en plats där NATO leker.

Miljöförstöring och annat bidrar enligt min åsikt till att vi borde satsa på att visa vägen till ett bättre samhälle genom att minska militära hotbilder istället för att öka den. Att Sverige ens godtar övningar med NATO bidrar med andra ord till att Ryssland ser även Sverige som en hotbild. Ryssarna har testat Sverige och är det då bra om vi ger igen med samma mynt? Nej absolut inte.

Så här skrev Daniel i Expressen nyligen: "I det lilla samhället Vidsel i Norrbottens inland står en stor luftförsvarspjäs uppställd på torget, det har det gjort sedan 1960-talet. Men i ortens främsta industri - Robotförsöksplats Norrland (RFN) - är det på 2000-talet som högkonjunkturen har kommit. På pizzerian i byn och inte minst på bygdens lyxhotell sitter amerikaner och diskuterar dagens provsprängningar.

Försvarsföretag från hela västvärlden använder det unikt vidsträckta övningsområdet för sina missiler och bomber. I ett synnerligen välskrivet och vackert bildsatt reportage i tidningen Filters majnummer skildrar de två frilansjournalisterna Klas Lundström och Tigran Feiler denna nya svenska tillväxtindustri.

Under slutet av 1950-talet startades verksamheten i Vidsel och ett område stort som Blekinge blev "militärt skyddsobjekt" och skulle användas för att testa robotar och missiler för det svenska flygvapnet. Det var mitt under Kalla kriget och Sverige - formellt neutralt och alliansfritt mellan stormakterna, var i praktiken en löshäst på Natoflanken. Tankar på egna atombomber lade Tage Erlander ner först när USA garanterat Sverige samma skydd som medlemsstaterna hade.

Med det fjärde största flygvapnet i världen var Sverige en viktig del av försvaret av norra Europa. När Berlinmuren föll 1989 och Sovjet somnade in ett par år senare kunde Vidsels plats i historien ha skrumpnat ihop som ett höstäpple på en skafferihylla.

Men historien tog som vi vet en ny vändning med elfte september. Nu öppnades dörrarna på vid gavel för Natoledda operationer i Vidsel. I SOU 2004:77 från 2004 med titeln "Snö, mörker och kyla" skrev utredaren:

"Sammantaget bedöms att Sverige i form av provplats Vidsel har de grundförutsättningar som krävs för att täcka Sveriges och en stor del av övriga Europas försvarsmakters och försvarsindustriers behov av överlandkapacitet inkluderat fri luft."Fri luft alltså. Fritt land. Gratis nyttigheter som kan säljas till andra länders krigsmakter. Med allt mer avancerade robotar var man tvungen att utvidga området för övningsverksamheten till som mest 35 mil.

Problemet var bara att området inte var tomt. De samebyar som på 1950-talet fått sin mark exproprierad och tvångsflyttats - hamnade på 2000-talet sida vid sida med företagare och andra bofasta som fick se sina företag och marker i praktiken förstörda.

I sommar kommer ännu ett kapitel att utspela sig i denna enligt statsmakten närmast öde landsbygd. Från och med i dag kommer norra Sverige att utgöra arenan för den största flygövning i världen i år. I den massiva ACE 2015 deltar fler än tio länders militär i en satsning som sträcker sig över ett område stort som en tredjedel av Sverige. Tidvis kommer 100 plan att befinna sig i luften - samtidigt.

Man kan fråga sig hur strategiskt klokt det är? I det vakuum som svensk försvarspolitik har blivit håller det på att sprida sig en inofficiell sanning:

Att vi förr eller senare kommer gå med i Nato, att det bara är en tidsfråga. Den rimliga frågan måste naturligtvis vara vilken politik som ger Sverige störst reell säkerhet och oberoende?

Mycket talar för att linjen med ett starkt eget försvar, alliansfrihet och avspänning i vårt närområde är det bästa. Vi ska inte svassa för Putin som kränker gränser och utsträcker sina tentakler och är ett hot i sitt närområde.

Men att trycka Nato inpå Rysslands gränser - vilket händer om Sverige och Finland skulle gå med - är att höja konfliktnivån i onödan. Ryssland under Putin må vara en skurkstat men är ett land, med en fullt begriplig logik, som just nu känner sig som en skadad björn inträngd i sitt bo. Trängda björnar är farliga.

Sverige borde bidra till att sänka konfliktnivån, samtidigt som vi snabbt bygger upp ett uthålligt svenskt försvar och återinför värnplikten. Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist verkar ha fattat detta. Frågan är hur han får Stefan Löfven och Magdalena Andersson med på vagnen. Kanske att obligatorisk värnplikt är det enda som biter på ungdomsarbetslösheten?"

 
Efter att ha läst denna artikel så kan jag inte annat än säga att det är kloka ord men det finns också ett annat perspektiv. Miljön, hur stor skada tar inte miljön av att missiler exploderar, och hur tar dem som bor i området det? Vi pratar ju redan idag om att vi inte har plats med invandrare, men vi har ändå plats för att smälla med missiler i ett område för att försöka skrämma en fiende som inte ens har visat sig vara en fiende ännu. Eller är det tanken om att vi ska slå till först och fråga sedan som gäller? Kränkningar i all ära, givetvis är det flygets uppgift att se till att inga sådana görs. Dessa kränkningar var ju även vanliga under det kalla krigets tid. Frågan är om vi ska godkänna att vi hamnar där igen. Jag tror inte att Ryssland är intresserad att ta över Sverige. Risken finns då att de får hela EU emot sig och det tror jag inte man vill riskera.
 
I ett sådant läge så är jag också övertygad om att NATO skulle reagera med tanke på att hotbilden om Sverige skulle okuperas förändras. Det skulle aldrig NATO gå med på, Plötsligt skulle Danmark och Norge hamna i farozonen och USA skulle springa in direkt för att hindra en sådan krigsbild. Dessutom skulle USA se ett anfall mot Sverige som en krigshandling mot den fria världen och det har man ju med egna erfarenheter sett hur man har gjort mot sådana krigshandlingar.
 
Nej låt den svenska naturen få vara, låt miljön få vara och vill ni vara med och leka krig kan man göra det på NATOS gårdar inte på Sveriges. Vore det inte bättre att gå i bräschen för att minska spänningen i Världen?