Våga Vägra NATO

Det är skrämmande då nu Sverige hyllas av USA för vårt engagemang under stora övningar där NATO är en huvudaktör. Så sent som nyligen sade man från USA:s håll följande i media: "Sverige har tagit stora steg och visat på en givande roll i sin ledarskap i Norden och Östersjöregionen."

Inom kort kommer 115 stridsplan dåna över vårt Sverige i en NATO ledd övning utan respekt för natur, djur och människor. Byarna i norr får redan nu ett helvete under kommande dagar då militärerna leker krig och där amerikanska B-52:or släpper ned övningsbomber och minor rakt ned i våra vattendrag.

När fick folket säga vad vi tyckte och tänkte angående dessa massiva övningar? Kan vi inte lika gärna be NATO få öva på vår huvudstad också så får de som beslutat om dessa vanvettiga idéer själva känna hur det känns?

Det känns olustigt att USA som nu firar fyrtioårsminnet av slutet på ett krig där stormakterna slet sönder vietnamesiska hem, lemlästade familjer med brandbomber och dödade tusentals civila i en konflikt som man ändå förlorade. Bombningar genom de 82 ton tunga maskiner som än i dag är verksamma och som kommer leka krig över svenskt vatten.

Syftet med krigsövningarna är att ”sända starka säkerhetspolitiska signaler”, förklarar generalmajor Karl Engelbrektson. Till vem då? Kan man undra, Ryssland? Varför då? Borgerliga politiker och redaktörer ser möjligheter att trappa upp sin kampanj för anslutning till Nato. Folket har nu plötsligt börjat tro på att detta är den enda och bästa lösningen för framtiden. Men får vi verkligen en sann bild av verkligheten?

Våren 2016 kommer också riksdagen godkänna ett värdlandsavtal med NATO där man ger USA och alla andra nationer fördelar inför kommande konflikter och under fred. Kommer detta att leda till ostabilitet i Österjöområdet? Troligtvis.

Allt säljs in som den enda och bästa lösningen för Sveriges väl. "Det är som ett brådstörtat svar på rysk aggressivitet. Sverige och andra länder rustade ner efter det kalla krigets slut i tro att freden var säkrad." stod det i en debattartikel i Aftonbladet nyligen.

Problemet är att detta påminner om det snabba försöket att stifta fred med Danmark under 1700 talet då Sverige höll på att förlora greppet och ville rädda Holstein-Gottorp från Danskarnas klor. Den danske kungen Kristian IV såg ganska omgående att Sverige på den tiden nu var svagare än tidigare och han önskade inget hellre än att slå Sverige en gång för alla.

Idag ser Rysslands Putin att Sverige vacklar i sin styrka och risken ökar för att han intensifierar sin militära närvaro i Östersjön på grund av detta.

Sverige erkänner med andra ord öppet att vi inte klarar oss utan NATO något som är helt taget ur nattmössan. En svag fiende är en död fiende med andra ord.

Alla argument för att ingå i NATO är argument som bevisar på att alla som har glömt något. Det är som om någon tryckt på en deleteknapp och plötsligt är ett decennium av krig i det forna Jugoslavien utraderad ur det allmänna medvetandet.

Det finns skäl och omständigheter som vi alla kan argumentera för eller emot. Men faktum är att USA, NATO och EU med vapenmakt ingrep för att rita om kartan på Balkan. Putin kan slänga en hink med skit på NATO och Europa då de lade sig i konflikten i det forna Jugoslavien och bombningarna i Serbien. Jag tror inte heller på att Putin någonsin kommer att backa rädd som en hare bort från sin upprustningskampanj om Sverige skulle gå med i NATO.
 
Vi blir fortfarande lika utsatta och kanske än mer blottade än vad vi tidigare varit. Plötsligt får USA reda på alla förehavanden som vi tidigare kunnat hålla för oss själva. Vi har också då skyldighet att berätta för USA om våra försvarsstrategier. Låta CIA nästla sig in i Sveriges inre rum. Norge och Danmark har en naturlig grund för att vara med i NATO. De blev ju befriade av Amerikanska soldater under Andra världskriget och behövde verkligen ett stöd då deras försvar helt var utsuddad ur deras existens. Alltjämt medan Sverige gjorde hemliga förhandlingar mot deras fiender och lät tyska trupper åka genom Sverige för att befästa Norge. Som bidrog i sin tur till att många led genom tyskarnas järnnävar.

"Nato utvidgade 1999 sina ömsesidiga försvarsförpliktelser till att också omfatta världsomspännande faror som terrorism och ”störningar av tillförseln av vitala resurser”. Kunde man också läsa i debattartikeln. Tycker personligen att detta är bra kommentarer som visar på hur NATO har omvandlats till en försvarsorganisation till en mer offensiv världspolis. Jag tänker vem har egentligen rätten att leka gud över andra? Vem säger just att USA och NATO ska vara den som gör det?

Sverige har länge pratat om att vi ska verka för fred och säkerhet. Att Sverige går med i NATO är inte den vägen. Istället för att verka för fred bidrar vi till att öka till konflikter. Vi kan inte vägra att ställa upp då vi är medlemmar i NATO. Som om NATO och främst USA går in för att hjälpa mänskligheten med konflikterna, jag fnyser vid blotta tanken. Vilka konflikter har NATO bland annat gjort en så självuppoffrande sak? Irak? Knappast, här var oljan i fokus hela tiden. Det handlar om att lägga beslag på så mycket pengar som möjligt av de rikedomar som fanns i det land där hotbilden existerade.

NATO drömmer inte om fred, de vill ha konflikter annars skulle NATO upplösa sig själv och verka för att upplösa sig själva. Så länge NATO finns så finns det alltid en fiende och en hotbild.

"Det var doktrinen om den första försvarslinjen – inte drömmar om fred – som vägledde den svenska försvarsomläggningen. Territorialförsvaret skickades vid 1990-talets slut bokstavligen till skroten. Kvar blev vapenindustrins prestigeprojekt och enstaka förband av yrkessoldater tränade för Nato-operationer i främmande länder. Omläggningen leddes av ett konsultbolag från USA, nära knuten till Pentagon, NSA och CIA. Krigsmakten skulle rusta sig för globala insatser ”särskilt i de världsdelar där Sverige har vitala ekonomiska och/eller politiska intressen”, skrev konsulterna i en hemlig rapport.

”Sveriges roll som regional makt i Östersjön skiftar från neutralitet till ledarskap”, hette det vidare. Därför skulle ”koalitionskrigföring och Sveriges förmåga att operera i samverkan med organisationer som Nato … få en ny och större betydelse”. Detta skrevs 1998, långt före kriget i Ukraina.

När USA:s intresse för Arktis och den norra flanken nu ökar aktualiseras planerna. Sverige blir ett brohuvud i strävan att tränga tillbaka Ryssland. Gotland ska på nytt befästas, ryska ubåtar toppar nyheterna och B-52:orna tar över luftrummet." Så stod det vidare i Mikael Nybergs debattartikel i Aftonbladet idag.

Som om stormakterna brytt sig om de små länderna och tvekat över att trampat omkring i andras dammar och störa småländers suveränitet? Om Nato anser sig ha rätt att anfalla olika länder för att de vill gardera freden för sig själva vad är det då som förbjuder Ryssland att göra lika dant?

Några från vårt samhälles övre skikt vill nu att vi ska överge vår frihet, binda oss fast med kedjor och följa USA som en hund i allting som stormakten vill att vi ska gå. Att vi som en blind man ska ledas rakt ned i fördärvet, där lidande finns bakom hörnet.

Vi bör därför tänka om, rikta in oss på att ha ett försvar som vi kan vara stolta över. Men hålla oss utanför konflikterna och insatserna som inte angår vårt försvar. Det går inte som vissa ledare säger att vi måste vara med internationellt för att vi ska värna om vårt land.

Det finns inget som bevisar att det påstående är sant. Om vi anfaller Ryssland för att de hotar Ukraina, var ligger hotbilden mot Sverige säkerhet i det? Är det inte så istället att hotbilden mot Sverige ökar om vi går själva till anfall i ett sådant läge? Om vi blir medlemmar i NATO finns det då ingen risk att de stater som hatar USA också plötsligt ser Sverige som en fiende?

Kanske är värt att stanna upp och tänka på detta innan vi kastar oss in i en affär som blir både dyr och kostsam när det gäller människoliv.

Alliansfriheten är också en öppning för de folk i östra Europa som söker en räddning ur kraftmätningen mellan ryska råvarubaroner, inhemska oligarker och västliga finanskapital. Utan NATO kan vi istället fokusera på de viktigare frågorna som hur vi ska stärka upp vårt egna försvar, hur ska vi ta itu med arbetslösheten? Hur ska vi kunna hjälpa de som behöver hjälp. Alliansfriheten är precis som Allemansrätten en positiv sak att värna om. Alliansfriheten är en frizon för alla de som förföljs och är rädda för att hamna i kläm mellan stormakterna. Det finns många människor som vill leva i fred och inte ha en ständig hotbild över sig där man oroas över om det är NATO eller Ryssland som plötsligt kan komma med sina vapen. Denna frizon från allt som handlar om skjuta först och fråga sedan. Det är en rätt som handlar om att leva i frid och fred. Är den inte viktigare än att delta i övningar som leder sedan till krig och elände? USA har många gånger bevisat sig kränka mot mänskliga rättigheter. Något som Sverige i sin tur också har fördömt tidigare. Varför ska vi nu plötsligt backa från våra fördömanden och säga att ni är våra vänner och vi kommer aldrig låta någon tillrättavisa er även om ni har fel.

Vad skulle hända om USA blir en diktatur? Vore det då inte bättre om vi i Sverige kunde bli den friska fläkt där vi säger vad vi tycker och berättar för världen om vår nyktra världsbild? Ska vi bli en nation som tyst hukar oss varje gång en obekväm sanning lyfts fram och som berör våra då "Allierade"? Lita på att medlemskapet i NATO också kommer att tvinga Sverige att följa alla andra. Att Alliansen i framtiden kommer säga precis samma sak då det gällde EU, det är inte vårt fel, för det är NATO eller EU som bestämmer detta. Så har det ofta varit tidigare och det lär nog fortsätta vara så. Det finns en underlig sanning i att vi alltid måste skylla ifrån oss. Och inte ta ansvaret för våra handlingar. Så är det både privat i våra hem men också i myndigheternas mörka korridorer.

Därför bör vi alla fundera allvarligt på om vi ska säga hejdå till ytterligare en bit av vår frihet bara för att vi tycker det är så spännande med att få nya vänner eller om vi vill stanna kvar i den säkerhet där vi kan själva bestämma över vår frihet.

Vi får heller inte glömma att alla fascineras av något annat (grannens gräs är alltid grönare). Vi blir likt ett barn som stirrar på en eldslåga och tycker denna är fantastiskt samtidigt som vi glömmer att en eldslåga kan bli ett inferno och vi kan bränna oss ordentligt om vi inte tänker oss för.

Medierna förstorar alltid upp händelser eftersom de vill sälja sina tidningar och sina nyheter. Det finns alltid en gnutta sanning i det vi läser men mycket är också överdrivet och förstorat för att vi ska tycka det är spännande att läsa eller följa med i.

Media kan också bidra till att våra åsikter förändras, vi måste vara kritiska och ta allt med en nypa salt. Vi måste också se vem som gynnas mest av nyheten och hur den är framställd. Givetvis finns det fördelar med NATO medlemskap, främst genom utbyte av information. Men nackdelarna överglänser tyvärr fördelarna. Det är därför är det viktigt att vi vågar säga nej till NATO.

Att vi istället kämpar för fred som som vi alltid tidigare har gjort genom förhandlingar. Att skjuta först och fråga sedan är ingen lyckad lösning på något. Därför kanske vi i Sverige borde tillverka våra egna vapen och hålla dem kvar i Sverige. Att vi bygger upp ett starkt försvar och att vi bygger upp det som ett försvar och inte som en offensiv organisation.

Vårt igelkottsförsvar är en positiv sak att arbeta för. Det innebär att vi själva vet mer om vart vi kan gömma oss och hur vi kan föra krig där fienden tvingar sig in i ett okänt land där vi är övermäktiga.

Därför bör vi också rusta upp hemvärnet som en viktig del av vårt försvar.

Det är dags att våga säga ifrån och vägra att ingå i NATO. Så länge vi inte skramlar med vapen kommer vi heller inte ses som ett hot av andra.