Vill vi få kärnvapen riktade mot oss?

Nu har alltså frågan om medlemskap i NATO blommat upp igen. Svenska folket har glömt av att stora delar av NATO faktiskt riktar sina kärnvapen mot Ryssland, Kina eller andra länder som beräknas som risker för demokratin och västvärlden. Problemet är att de inte är ensamma om att ha kärnvapen. Ryssland sitter på minst lika många och Kina är inte heller sämre än sin väldiga granne.

Svenska folket har också glömt ytterligare en faktor som inte längre nämns i diskussionen. Om USA eller något annat land blir anfallet av fiender måste också Sverige gå in och strida med styrkor. Sverige skulle alltså bli skyldig att försvara inte bara sina egna gränser utan också andras.

Det som också pratas mycket lite om är de efterverkningarna som kan inträffa vid ett krig. Människor som psykiskt drabbas av efterverkningarna vid ett krig brukar ofta må så dåligt och bli så tokiga att de själva blir en samhällsrisk. Sådana fall kan man hitta mycket i USA där människor börjat skjuta omkring sig utan att bry sig om att kriget är för närvarande slut.

Sedan har Sverige inte särskilt prioriterat psykvården och många av de som är farliga mördare som borde ha dömts till psykisk vård hamnar i ett vanligt fängelse. Dessa psykiskt farliga personer släpps ut efter en tid och begår därefter nya brott.

Idag ser vi inga stora planer heller från Rysslands sida om att hota Sverige. Vi har haft en del kränkningar de senaste åren men det har aldrig varit annat än ett fåtal. Vad skulle inträffa om Sverige gick med och vad värre är om Finland gick med? Skulle detta inte bli en droppe som fick bägaren att rinna över för Rysslands del? Ryssland vågar inte anfalla Sverige på grund av att man inte vill hamna i konflikt med NATO. Men precis som USA kände sig störda av Kubas upprustning och beslöt att under Kuba krisen tvinga bort alla vapen från ön så kommer också Ryssland känna lika dant.

Ryssland kommer att göra om hela sin försvarsplanering och rikta sina missiler mot oss. Ett proklamerande från Folkpartiet i all ära men det är också samma parti som vill att vi ska ha kärnkraft. En rysk missil i ett kärnkraftverk gör jobbet åt Ryssland. Då spelar det knappast någon roll om vi är medlemmar i NATO eller ej. Skadorna blir hemska att ens tänka på.

Vid ett svenskt inträde så skulle Putin öka sina aktiviteter och intensifiera det som man redan håller på med. Svenska jaktplan fick bosätta sig över Östersjön i princip. Finns detta också med i den svenska försvarsbudgeten.

Personligen saknar jag verkligen det försvar vi hade förr, där vi körde omkring med egna smarta lösningar som till exempel stridsvagn S eller 103 som var byggda för just försvar och inte anfall.

Det inte Folkpartiet säger för närvarande är egentligen hur mycket pengar som vi måste lägga till försvaret om vi skulle gå med. Enligt Pagrotsky från Socialdemokraterna skulle summan uppgå till 74 miljarder kronor.

Idag lägger Sverige 40 miljarder kronor vilket alltså innebär nästan en fördubbling av utgifterna och vart ska dessa pengar komma ifrån?

Höjd skatt? Lustigt nog var det Alliansen som proklamerade om att sänka skatten och inte höja den. Är man beredd att höja den plötsligt?

I en debattartikel i Expressen säger Pagrotsky att det skulle krävas för att få upp denna summa följande:

"Skatte- höjningar eller undanträngning av andra utgifter med mer än 30 miljarder kronor skulle tvingas fram. Det är väldigt mycket pengar. För att täcka en sådan stor fördyring skulle vi behöva nästan fördubbla den statliga inkomstskatten, tredubbla fastighetsskatten på egnahem och bostadsrätter eller stänga all högskoleutbildning i hela landet."

Jag tror honom, det skulle vara mycket svårt att få ihop denna summan samtidigt som vi har problem med arbetslösheten och andra stora viktigare saker att ta itu med.

Pagrotsky fortsätter och ställer en viktig fråga i debattartikeln:
"Blir vi inte mycket tryggare i en försvarspolitisk gemenskap med USA och nästan hela Västeuropa?"

Så här svarar han själv på denna ovanstående fråga:
"De andra länderna blir skyldiga att komma till vår undsättning om vi blir angripna. Så är det. Men skyldigheten är ömsesidig, vi blir på samma sätt skyldiga att gå i krig om något annat Natoland blir angripet, från Alaska och Hawaii i väster till Turkiets gräns mot Iran, Irak och Syrien i öster. Innebörden kan sammanfattas så här: Å ena sidan ökar risken att vi blir indragna i en militär konflikt där vi inte är part, å andra sidan stärks vår förmåga att hålla emot ett angrepp riktat isolerat just mot Sverige. Men sannolikheten för ett isolerat angrepp mot Sverige är nära nog obefintlig. Och vår chans att hålla oss utanför en eventuell konflikt någonstans i Europa är stor i dag men blir noll vid medlemskap."

Vi måste därför ta med detta i beräkningen att vi kan komma att bli indragna i krig som vi själva inte ens vill delta i. Dessutom skulle Sverige omgående bli föremål för fiendens kärnvapen. Är det något som vi vill?

Dessutom om vi blir medlemmar så ökar också hotbilden automatiskt mot oss eftersom Sverige blir då plötsligt ett område som Ryssland kan förvänta sig ett anfall kan komma ifrån. Dessutom kommer Ubåtskränkningar, flyg som kränker vårt territorium att öka. Vi måste inse att om vi går med i NATO kan detta omöjligen minska riskerna för att vi dras in i konflikter. Snarare tvärtom. Även om man pratar om låga kostnader så skulle dessa kostnader öka radikalt om vi gick med, främst av den orsaken att vi måste vara med i konflikter som normalt sett inte angår oss. Det handlar inte bara om pengar just inom det militära utan också kringhändelser som sjukvård, psykvård och mycket annat. Minskar vi riskerna med krig i vår värld? Nej tvärtom bidrar vi än mer till att öka riskerna för krig då vi är medlemmar och tillför av våra ekonomiska resurser till att gynna NATO.

Att militären går ut och säger att det skulle gynna Sverige om vi var med är bara ett spel för galleriet. Orsaken är att de vill att vi ska vara med i NATO eftersom det bidrar till att de utökar sina verksamheter tillsammans med NATO. Dessutom får de fördelar genom informationsutbyte och kan vara med och påverka, planera och utföra olika aktiviteter inom det militära. Genom dessa militärövningar som nu genomförs har vi alltså öppnat en bakdörr till medlemskap i NATO. Något som givetvis Försvarsmakten gärna vill se oss gå in i.

En annan detalj i frågan är att detta liknar många gånger händelsen i Kalla kriget och Kuba krisen. De militära försökte pressa presidenten att anfalla. Man gjorde allt i sin makt för att deras önskningar skulle uppfyllas.

Tips för den som gärna vill veta vad som hände under Kuba krisen är att titta på filmen "Tretton dagar".

Denna film visar klart hur USA tänkte då missilerna sattes upp på Kuba och man kan utan vidare dra slutsatserna på att Ryssland kommer att reagera lika dant då det gäller Svenskt medlemskap i NATO. https://www.youtube.com/watch?v=DSA7Evcy7iE

Här kanske svenska folket borde läsa vad de svenska veteranerna själva anser i frågan. Sven Hirdman går igenom de teoretiska krigsriskerna för Sverige i förhållande till Ryssland i Aftonbladet och säger följande: Det minst troliga är en rysk aggression som skulle kunna beröra oss genom ett direkt isolerat anfall mot Sverige. Den största möjliga händelse som skulle kunna inträffa däremot är att den andra händelsen som oroar är en ny stormaktskonflikt i Europa mellan Ryssland och Nato. Det han syftar på är en militär konflikt på lägre nivå mellan de baltiska staterna och Ryssland. Men detta skulle inte gagna Sveriges säkerhetspolitik vid ett NATO medlemskap. Hirdman betonar också att Sverige inte skulle tjäna på ett medlemskap utan att Finland också gick med. Att Finland skulle äventyra sina nuvarande goda relationer med Ryssland genom att gå med i NATO är otänkbart.

Enligt artikeln så sägs det följande om Finlands relation mot Ryssland: " Finlands utrikesminister Erkki Tuo­mioja (som också är docent i politisk historia) noterar i boken att den 1 300 kilometer långa gränsen mot Finland ur rysk synpunkt har varit den allra tryggaste och att Finland är en granne som aldrig har förorsakat Ryssland några säkerhetspolitiska problem under efterkrigsperioden. Enligt Tuomioja bör Finland inte heller i framtiden upplåta sitt territorium till ett militärt block vars närvaro och aktiviteter kunde uppfattas som ett hot mot rysk säkerhet."

Enligt veteranerna är en blockbildande mellan Ryssland och NATO direkt farlig och bör undvikas. Utrikespolitiska veteraner som Rolf Ekéus och Hans Blix vill inte heller se en svensk Nato-anslutning.
Blix säger följande till media: "Vi borde ha lärt oss att det är förenat med stora risker att söka bringa fred mellan kärnvapenförsedda stormakter genom att öka förberedelser för krig".

General Carl Björeman som konstaterar att Sverige bör göra allt som är möjligt för att minska den säkerhetspolitiska spänningen i vårt närområde, främst genom att avstå från ett NATO-medlemskap.

Statsvetaren Mats Bergqvist ställer frågan till media: "Varför skulle man ge sig in på en väg som kan skapa fler problem än den löser?"

Enligt vissa experter verkar det som om USA och NATO hela tiden letar efter en möjlighet att leka världspolis det trots att dess tidiga funktion under kalla kriget var att bibehålla balansen mot Sovjetunionen och Warsava-pakten. Under Kalla kriget avlossades knappt ett enda skott mot sin fiende men det har förändrats idag. NATO letar hela tiden efter olika konflikter så att de kan visa hur effektiva de är, trots bekostnad av offer som får sönderbombade hem, folk som förlorar både armar och ben samt sina nära anhöriga. Enligt många så är ett NATO medlemskap ytterligare ett bevis på att Sverige inte klarar stå upp för sig själva.

Enligt artikeln i Aftonbladet så sägs det följande: "Dagens svenska debatt om försvaret förs i stor utsträckning mot bakgrund av Georgienkriget 2008 (som Georgien faktiskt startade) men där en aggressiv rysk motoffensiv visade att Natos närmande till Rysslands gränser är ett rött skynke för Moskva. I dag är det Ukrainakrisen som ger ny relief. Också här är Natofrågan aktuell."

Hur man än ser på saken så är det trots allt Svenska folket som ska fatta beslut i sådana här frågor. En folkomröstning är därför viktig. Att tistla och tastla sig in i NATO anser jag inte är rätt och riktigt. Det vore enligt mig en skymf mot demokratin.

Personligen tror jag vi alla kan hitta både fördelar och nackdelar även om jag har den åsikten att nackdelarna överglänser fördelarna vid ett NATO medlemskap.