Välj logiskt

Under en artikel nyligen så kunde jag läsa som så många andra om Molly Sandéns inlägg att hon försöker få folk att sluta äta kött. Sverige är ett fantastiskt land på mångt och mycket. Men det handlar inte om att sluta äta kött eller inte. Det har blivit ett ramaskri bland människor då det gäller slakterier och hur de behandlar djuren. Djuren ska behandlas med respekt även om de hamnar på matbordet. Därför bör vi stärka upp de regler som finns så att djuren också får en human behandling. Men däremot ska man inte bara välja bort allt kött bara för att det finns rötägg som inte sköter sig.

Det kommer alltid att finnas rötägg och de som köper kött ska inte skämmas eller skrämmas bort för att några få inte sköter sin verksamhet. Med andra ord, man måste få bestämma själv vad man vill äta. Det handlar om sunt förnuft och demokrati. Att tvinga människor att sluta äta kött är faktiskt att inkräkta på människans privatliv. Jag skriver inte detta för att jag tycker att slakterier ska ha rätt att göra som de vill. Snarare borde reglerna skärpas och vi i Sverige borde kräva en bättre ordning då det gäller slakterierna. Därför bör man istället se över sina kostvanor så att man köper ekologiskt kött. Då minskar riskerna ordentligt för att man gynnar de som inte sköter sin verksamhet. Därför bör man också införa kravslakterier eller certifiera slakterier inom Krav-märkningen.

Ekologiskt hållbart är rätt väg att gå. Visserligen kostar köttet kanske några kronor mer än annat men det ger också den garanti till den som handlar att köttet är producerat på ett bra sätt där djuren inte lider från födsel till slakt.

Däremot ska man inte enligt min uppfattning kasta ut en mängd filmer, och annat material för att skapa opinion mot köttätandet. Det är fel väg att gå. Det skapar bara irritation och frustration hos dem som faktiskt ändå kanske gör mycket för miljön och det gröna arbetet. Många som kanske skulle stödja en grön omställning kanske istället går andra vägen. De som annars skulle stöttat en grönare omställning väljer istället att motarbeta den då man tycker att diskussionen spårat ur. Många publicerar skräckexempel för att få folk att sluta med något men detta har i regel motsatt effekt. Det man istället bör göra är att påpeka fördelarna med olika alternativ eller helt enkelt visa på vad man kan välja istället.

Istället för att skapa frustration och en känsla av att jag gör något som inte är rätt bör man uppmuntra och bereda en väg som leder till att man naturligt också går en bättre väg i framtiden. Genom att skapa opinion mot slakterierna så skapar vi också en "vi mot dem känsla" och det har vi sett nog utav i vårt samhälle. Det skapar hat och ogillande något som river ned vårt samhälle istället för att bygga upp det.

Min åsikt är därför att vi istället borde visa på vad man kan göra istället, presentera god och sund mat som faktiskt uppfyller samma funktion som den man annars tycker är god. Sedan bör man också hitta en annan väg än de halvfärdiga vegetariska rätter som idag hittas i butiken. Bara dessa bidrar starkt till att folk hellre väljer att köpa köttfärs istället för vegofärs. Min åsikt är att det inte är någon idé att bli förbannad, uppretad eller frustrerad över hur slakterierna gör. Bättre att lägga den energin på att leta upp smarta lösningar som kan erbjudas till kunderna istället. Vad hjälper det med att bli arg på något som en hel värld är involverad vid? Är det inte bättre att lägga fokuset på vad vi istället kan göra för att skapa en En Bättre Värld?

Ytterligare en detalj som man också bör kanske fundera på, hur kan man undvika göra den vegetariska maten så lik den kötträtt som den ska ersätta. Många gånger blandar man i kemikalier så att det ska lukta skinka om en måltid även om det inte är det. Detta bidrar till att kunden känner sig lurad, en kund väljer ju vegetarisk kost medvetet för att slippa köttet. Vore detta inte egentligen samma sak som att locka en vegetarian till att gå tillbaka till sina gamla matvanor (äta kött igen). Låt istället kunden få köpa ren vegetariska rätter, vegetariskt ska smaka vegetariskt. Då är det bättre att gå ut med recept som underlättar tillagning av måltider som ersätter köttet och visa på detta. Dessutom borde vi kräva av butikerna att de har ekologiskt och bra odlade grönsaker i diskarna.

Då det gäller fisk verkar det som om detta är helt okej att köpa för dessa blir inte illa behandlade alls enligt kunderna. Stopp ett tag. Fiskarna kvävs till döds då de fiskas upp, de sprättas upp medan de lever precis som kor, grisar och andra djur. Skillnaden är att fisken inte kan gnälla eller yttra sig på samma sätt som andra djur. Kaviar pressas ut direkt från halvdöda fiskar och resterna av fisken slängs i högar som sedan förmultnar och möglar.

Att välja fisk som lever i haven är också i sig inte så miljövänligt som man försöker göra gällande. Fisken lever i haven där krigsfartyg och oljetankers ligger i rad på havens botten. I haven flyter plast, sopor, olja och metallbitar runt som i sin tur fastnar i fiskarna. Det som sedan hamnar på våra matbord är med andra ord samma skräp som vi dumpat ned i haven då vi trodde ingen ser eller märkte av. Företag, oljeraffinaderier, kemiska forskningsinstitutioner fortsätter att dumpa ned oändliga mängder av smuts i haven där fisken inte kan komma undan.

Även räkor, kräftor och andra skaldjur i haven lever på dessa mängder av skräp som vi dumpar. Med andra ord är det bättre att äta dessa djur än en ko eller gris?

Att vi äter Närproducerad mat är bra ur en viktig aspekt, transporterna och utsläpp. Men det garanterar heller inte att maten som vi producerar är miljövänligt i övrigt. Kemikalier kan utan vidare dränka växterna på åkrarna även om dessa växter odlas i närheten. Sedan måste man också ifråga sätta begreppet närodlat, är det i din trädgård eller är det 6 mil från staden? Är det i Norrland eller är det i Skåne? Närproducerad mat är ett ganska difust begrepp som i verkligheten egentligen inte säger någonting om vart det odlas. Närproducerad mat kan ha odlats i Norrland men transporteras med lastbil till Skåne. Är detta mer miljövänligt än om det blivit producerat i Tyskland eller Danmark och skeppats över till samma destination (Skåne)? Däremot är det viktigare att tänka på de kemikalier som hamnar på våra grödor och genmodifierade växter vad händer när vi äter detta? Vi alla består av kemiska ämnen och därför är det viktigt att vi försöker äta så sunt som vi kan. Det vi behöver göra är att vi undersöker vad vi äter och därefter ser till att välja just det som vi kan acceptera att stoppa i oss.

Men att måla upp skräckexempel kommer bara att bidra med att vi själva väljer att motverka och motarbeta det som vi hävdar att vi kämpar för.

Därför vill ni äta god mat som är sund och bra, välj då den mat som inte innehåller sådant som ni själva inte skulle vilja stoppa i er om ni blev erbjudna det. Det gäller att själv vara logisk och tänka smart. Det är viktigt att vi litar på varandra och tittar på båda sidor av mynten innan vi fattar våra beslut.

Det finns alltid extrema åsikter på båda sidor om linjen men att se nyktert på situationen så kan vi också välja att med sunt tänkande göra det bästa valet.

Därför är också extrema propaganda artiklar, filmer och annat som många använder sig utav vinklade. Man måste se vem är det som producerat filmen, texten eller artikeln. Vad var syftet med artikeln eller filmen. Så Molly det handlar inte om lathet snarare om att folk kanske inte litar på all information som ges dem. Det kanske till och med är så att folk har gett upp. Man orkar inte kämpa längre emot eftersom de stora bolagen har mycket makt. Många tänker istället att det inte är någon idé för jag kan inte påverka och jag har heller inte tid att påverka. Många kanske till och med går in i en butik för att handla direkt efter jobbet och köper bara det som de behöver direkt. Genom vårt stressande samhälle kanske vi väljer att prioritera saker som man kanske inte hade gjort om man inte var stressad. Andra människor kanske heller inte vill veta hur köttet kom på bordet eftersom man vill äta god mat eftersom detta är en del av njutningen av livet. Det är många företag också som motarbetar och ger fel information då det gäller vegetariska rätter som många också luras av. Världen är i bland mycket svår att förstå sig på och man måste därför gå in på djupet i allting för att få ut ett fragment av förståelse hur världen fungerar. Matföretagen producerar mat för att tjäna pengar inte för att vara snälla. Att bara gnälla på kött industrin bidrar oftast inte till några större förändringar, däremot kan man ge information i skolorna hur maten kommer oss till dels. Med en balanserad kunskap hjälper det våra kommande generationer att skapa bättre förutsättningar för både djur och människor. 

Däremot om vi i stället visar på alternativen så kanske många av dem som annars ratar de hemska filmerna indirekt väljer bättre produkter eftersom de känner en uppmuntran för att välja detta. Människor skyr negativitet och vill hellre söka sig till positivitet. Så kanske kan det vara så att dessa filmer och artiklar om misskötta djur bidrar till att motverka sitt egentliga syfte?

Kanske vore några tänkvärda ord som faktiskt kanske bidrar till att man ändrar uppfattningen om vårt liv och vad vi äter?

För det är inte de som äter kött som bär skulden på att man misshandlar djuren eller slaktar djuren på ett fruktansvärt sätt. Det är de som slaktar som gör fel och som borde straffas.

De som handlar har oftast heller inte tid att fundera på hur julskinkan hamnade egentligen från början på vårt julbord. För mig är det därför viktigt att vi visar på positiva vägar som leder till att vi väljer ett sunt liv. Det gäller både mat och kläder samt annat som vi använder i vårt dagliga liv.

Därför bör vi skapa en positiv bild av det som faktiskt är sunt och logiskt.