Ekonomi lär vara grunden till ett medlemskap i NATO

Sveriges medlemskap i NATO kan ses ur flera synvinklar. Ett av dessa är att Sveriges stora företag kommer att tjäna miljarder på ett medlemskap. Bofors och SAAB behöver kunder och den inre marknaden i NATO som man bara kan röra lite grann kommer att bli vidöppen för företagen. Det innebär med andra ord att Alliansen även om de pratar om att Sverige behöver NATO, egentligen är det en fråga om ren ekonomi.

Varför pratar Alliansen sig varma om ett medlemskap i NATO om inte för att tjäna pengar. Alliansens enda intresse är att tjäna in pengar på allt de gör. Något annat intresse som till exempel Miljö, människornas lika värde och andra viktiga frågor ställs givetvis åt sidan.

Man delar lite av den amerikanska ideologin, man ska jobba, tjäna pengar det är först då som du blir fri och kan göra vad du vill. För dem så lever den amerikanska drömmen. Även om den faktiskt har dött även för Amerikanska befolkningen.

Genom NATO medlemskapet skulle Sverige bli en stormakt genom vapen industrin. Det är faktiskt den enda industri som går bra jämfört med övrig. Nya Jas-plan kan hamna hos NATO-medlemsländer, nytt skolflygplan är på gång, nya kanoner, haubits, stridsvagnsteknologi och mycket mycket annat. Sverige är med i så mycket utvecklingsprocesser och att dessutom bli medlem i NATO skulle innebära verkliga tester på all deras kunskaper inom detta område. Med andra ord vill Alliansen tjäna mer pengar så som de alltid ha varit intresserade av.

När det gäller Centern och miljöfrågorna så tycks det vara som så att de redan nu har gett upp den.
Centern har redan fått kraftig kritik i SvD och DN angående deras miljösatsningar och därför börjar de se sig om efter något annat. Då blir plötsligt NATO den stora frågan.

Centern hoppar på tåget under förutsättning att inga kärnvapen hamnar på Svensk mark. Men Annie Lööf, det kommer att göra det även om ni sätter ned foten. Antingen landar ett missil rakt på ert kära kärnkraftverk som Alliansen så gärna vill värna om eller så kommer USA trycka på Sverige detta i alla fall. Sverige kommer aldrig kunna motstå eller motsäga USAs makt eftersom USA har ett starkt inflytande inom NATO. Detta visste Frankrike om då de valde att bojkotta NATO. Det var 1966 som Frankrike valde att ställa sig utanför NATO. Det dröjde långt in på 2000 talet innan man valde att återinträda i NATOs finrum. Då under en NATO vänlig president Sarkozy. Man får inte glömma av varför NATO bildades, att vara en motpol mot Warsawa pakten. Vi är faktiskt på väg åt samma håll nu genom att Ryssland trappar upp. Att vara medlem i en organisation vars syfte är inte att bevara freden utan att hålla sina motståndare på mattan genom hot om krig är inte ett bra sätt. Ett nytt kallt krig känns inte direkt som en positiv framtidsutveckling.

Till slut måste ett krig komma, hur länge tror man att två stormakter kommer att fortsätta att morra mot varandra innan man börjar bråka på allvar?

Man märker detta främst genom alla övningar. Sverige hade nyligen en stor övning där NATO länder var inbjudna på Svensk mark!!

Ryssland skramlade då ihop sina arméer och inledde en gigantisk övning för att visa för omvärlden att de var inte sämre dem. Ett NATO medlemskap skulle därför bara innebära ökade spänningar i vår omvärld och risken för krig än mer påtaglig. Att vi känner oss osäkra är fullt förståeligt. Men varför hoppa på nya saker då vi faktiskt kan utveckla det svenska försvaret till det som vi är bäst på?

Varför måste vi följa företagens vägar och inte vad vårt sunda förnuft säger? Vi kommer ändå tvingas upprusta för enorma summor eftersom NATO vill inte ha ett land som bara får hjälp av dem men som aldrig kan hjälpa NATO. Därför måste vi ändå upprusta kraftigt för att tillmötesgå NATOs krav. Vi kommer dessutom att på kort tid tvingas upprusta och inte som nu i lagom takt. För att vi ska bli godkända krävs en process som inleds med en ansökan. Då kommer också kraven att hamna på regeringens bord och då efter ett medlemskap kommer vi inte alls känna oss trygga snarare kommer oron öka främst på grund av att Ryssland ser Sverige som en potentiell fiende i sig.

Hur kommer då Ryssland agera? Kommer man inte öka spänningen mot Estland, Lettland och Litauen? För att inte tala om Finland?

Sverige och Finland fungerar för närvarande som en vägg mellan NATO och Ryssland. Låt ryssarna kuttra i Ryssland. De kommer aldrig att våga gå till anfall mot Sverige eller Finland. De är inte korkade för de vet att så fort de anfaller Finland eller Sverige går NATO in. Tror inte att NATO skulle vilja stå och se på när andra länder anfalls bara så där, särskilt inte som Sverige samarbetar i så många frågor med NATO redan. USA skulle se det som en perfekt möjlighet att värva in Sverige så fort Ryssland går till anfall. Det vet Ryssland också om, därför skulle de aldrig någonsin gå direkt till anfall. Men genom ett medlemskap så skulle detta vara bortblåst.

Varför går vi med i NATO? Därför att företagen kommer att tjäna på det, vi kommer att inbilla oss att allting är frid och fröjd. Det trots att vi måste skicka trupper till andra länder för att skjuta deras hus och hem samman för att USA vill värna om olja och makten. Att NATO leker polis över andra nationer är inte någon större nyhet för oss. Men sanningen är att vi måste offra livet på soldater i olika saker som inte angår vårt land. Hade det inte varit bättre om vi inriktat oss på ett bra försvar där vi verkligen försvarar vårt land. Vi hade smarta uppfinningar förr. Inte minst då det gäller stridsvagn 103 (S) utan kanontorn som kunde smidigt stå bakom en kulle och skjuta sönder och samman fienden. Vi hade dessutom ett perfekt försvar anpassad för Sverige och svenska skogar. Där kunde vi föra krig på vår hemma arena och inte i en öken eller djungel någon annanstans.

Gerilla krigföring är bättre än att anfalla fiender helt utlämnade åt ett område där man inte har koll på något. USA är inte bäst när det gäller krigföring, och att ingå i en allians med dem är inte alltid den bästa lösningen.

Vi får heller inte glömma av den ökade miljöförstöringen som kommer genom ökade militära övningar på Svensk mark. Vattendrag blir förorenade och mark blir förstörd genom stora tunga fordon av allehanda slag. Lita på att dessa kommer att öka då vi blir medlemmar. Därför kan inte Centern vara ett miljöparti eftersom de förespråkar detta med stor entusiasm. Krig är inte lösningen på konflikter men detta har vi glömt av. Vi var skickliga förr på att förhandla och lösa konflikter främst inom FN. Men det har försvunnit och nu tar vi hellre på oss våra soldathjälmar för en död fiende är en bra fiende.

Vi måste därför försöka hitta en annan väg, vår egen och inte alltid följa alla andras. Vi kommer att behöva upprusta men det finns inte behov för att vara medlem i NATO. Nato behöver oss men vi behöver inte NATO.