Nya tankar om invandring, Burkini och kläder

Är det inte lika diskriminerande att införa en lag mot diskriminerande klädsel så som Burkini?
 
 
En viktig fråga som man bör ställa sig är om vi från västvärlden bör egentligen blanda oss i vuxnas klädselval över huvudtaget?
 
Att tvinga någon att följa en lag som i sin tur skapar en förnedrande känsla är i sig faktiskt förnedrande.
Då är det viktigt med en helt annan inriktning: I Sverige är det faktiskt lov att gå klädd som man så önskar så länge det inte innebär att man riskerar att åka fast för förargelseväckande beteende. Heltäckande kläder är i sig alltså inte förargelseväckande beteende. Alltså  är det lagligt.
 
Vi uppfattar burka, slöja och burkini som nedsättande men frågan är om inte dessa frågor är så komplexa och svåra att göra något åt i verkligheten. Hur menar jag då kanske du undrar? Sanningen är att detta är precis som ett våldtäckts scenario. Är det inte så att kvinnan känner sig så utsatt och förtryckt att hon aldrig kommer att erkänna att mannen förtrycker henne? Ett förbud gör absolut ingen nytta i verkligheten. Det får de som redan är nedtryckta om det finns någon sådan att känna sig ännu mer nedtryckt eftersom det drabbar kvinnan mer än mannen. Ett förbud innebär alltså i praktiken att kvinnan som vi ser som nedvärderad av kläderna får höra att det hon bär är förbjudet i Sverige. Hon kommer inte att visa sig utomhus eller på offentliga platser utan stanna hemma iförd med just burka eller slöja. Hon kommer då att bli isolerad och därmed kommer vi att förvärra situationen istället för att förbättra den. Frankrike har redan insett  felet och har upphävt lagen om Burkini. Men det finns röster i Sverige som vill införa vissa förbud och det måste vi också ta med i beräkningen.
 
Den rätta vägen som vi måste gå är att lära alla barn vad som är demokrati och mänskliga rättigheter under  skoltid. Barnen är de som kan lättast påverkas i rätt riktning om man vill stoppa nedvärderande handlingar.
Det är också barnen och ungdomarna som lättare tar till sig nya tankar och följer dessa. Men äldre människor som tyvärr har rest från något annat land och hit lär inte acceptera att sätta sig upp mot sin man eller manliga släkt. Detta är för dem något som är naturligt hur vi än ser på saken.
 
Ska vi påverka, så är det genom barnen som är rätt väg att gå. Jag har pratat med många människor där jag bor och fått information om att många av de äldre tyvärr ser mer negativt på de som kommer hit. De har svårt att acceptera att det finns andra kulturer och folkslag. Det visar också på att om dessa svenska äldre människor har svårt att acceptera nya intryck hur är det då med själva flyktingarna eller de som kommer hit, har de inte lika svårt att acceptera nya intryck?
 
Jag själv struntar faktiskt i om min granne går omkring i slöja eller inte. Det är inte min ensak om jag ska vara riktigt ärlig. Det enda tillfälle som det är viktigt att veta något om sina grannar möjligtvis är om de begår brott och stör ordningen i närområdet. Däremot om de går klädda i olika kläder som de tycker om så ska jag inte bry mig om det. Att bo i Sverige handlar om att acceptera människor för vad de är och vem, vilka de är. Alla är lika värda och ska också behandlas lika. När det gäller bostadsköer så anser jag att den som har ett behov ska också få det uppfyllt. Om en flykting har ett större behov så ska också denne få behovet tillgodosedd. Många av oss som bott i Sverige i hela vårt liv kanske tycker att vi svenskar ska få förtur på en lägenhet. Men om en svensk flyttar från ett område till ett annat så innebär det i sin tur att en lägenhet ändå blir tom i slutändan. För man bor ju givetvis inte i två lägenheter. Så en bostad finns alltid tillgänglig hur man än vänder och vrider på saken. Däremot anser jag att vi som flyttar inom en kommun bara för att läget är bättre på en annan plats kanske ändå inte har större behov än den som inte har någon lägenhet. Har du inget tak över huvudet så lär man alltså ha ett stort behov av att få det. Därför anser jag ändå att personer som vill leva i Sverige men som är uppfödda någon annanstans ska ha rätten att få en bostad omgående.
 
Det inträffade bland annat där jag bodde att en äldre kvinna från ett annat land behövde någonstans att bo. Hennes son som också var född utomlands hade en stor  familj på fem barn och dessutom hustru. Här fanns ett behov för  den äldre kvinnan att bo i en egen lägenhet så att hon inte levde för trångt med övriga familjen. Då fick jag höra av grannarna att man inte ansåg detta var korrekt. Jag ställde mig mycket frågande till kritikerna eftersom behovet här är givetvis väldigt stort för den äldre kvinnan  som inte orkar att gå i trappor dagligen. Familjen har dessutom anpassat sig till det svenska livet. Pappan är lärare i en grundskola och mamman läser på SFI för att kunna jobba inom vården längre fram. Varför skulle de få sämre rättigheter då än alla andra? Jag köper verkligen inte det att vi svenskar är mer värda än alla andra. Det är sådana åsikter som gör att främlingsfientligheten ökar och skapar problem i vårt samhälle.
 
För att minska främlingsfientligheten måste vi motverka detta med att helt enkelt acceptera att det finns andra typer av människor. Man måste inte bli kompisar med dem men man behöver inte heller hata  dem eller tycka illa om dem. De har lika stor rätt att existera som vi svenskar. De tar inte våra jobb många skapar nya.
 
 
 
 
 

Den gröna politiken utmanas av FI

Nu står det klart i den senaste undersökning att Fi utmanar Miljöpartiet de gröna. Inte minst då det gäller miljöpolitiken och i den senaste opinionsmätningen så närmar sig Fi stadigt 4%. Miljöpartiet ligger fortfarande i farozonen och då kan man verkligen undra om det inte riktigt har gått åt helvete precis som Birger Schlaug har sagt.

Brunkolsaffären kommer nu Miljöpartiet få äta upp även under nästa val. Visst har Miljöpartiet fått igenom en hel del intressanta förslag. Fast dessa lär man inte prata om, särskilt inte då brunkolsaffären är så långt mycket större händelse. Att dessutom också Miljöpartiet ingått i planeringen kring värdlandsavtalet som innebär i praktiken att Sverige närmar sig NATO är ett annat exempel som innebär att väljarna knappas inom MP anser att man sitter säkert och tryggt.
"Socialdemokraterna har tagit väldigt mycket och Miljöpartiet har fått väldigt lite. Den kommande budgeten är en ödesbudget för Miljöpartiet." Säger Birger Schlaug i SVT Aktuellt och det kan jag nog hålla med om. Bromma byggdes inte om till bostäder även om det nog hade varit värt detta i högsta grad.

Ett annat område som bara har lämnats vind för våg är Kymlinge som ligger utanför Stockholm eller rättare sagt i Sundbybergs kommun. Här har man inte gjort några som helst ansträngningar till att vända trenden och bygga bostäder, det trots att möjligheterna finns. Det har varit en turbulent period i Sundbyberg kring just stationens vara eller inte vara. I augusti 2015 berättade fastighetsägaren Vasakronan för tidningen Fastighetsvärlden att man arbetar för att stationen åter ska öppnas. Bolaget planerar för att bygga en ekostad med 5.000-7.000 bostäder. Bolaget skissar utveckling av en ny stadsdel som ska innehålla en stor del flerfamiljshus i trä och bilfria gator. Förslaget har fått ett blandat mottagande från ledande politiker inom både Sundbybergs kommun och Stockholms läns landsting, från politiker av olika partitillhörigheter. Om politikerna är redo att bygga bostäder i den norra delen, norr om tunnelbanestationen, uppger företrädare för SL att det är möjligt att öppna stationen. Här hade regeringen kunnat göra skillnad men det har man inte heller gjort.
 
Birger pekade på andra bra lösningar som kanske skulle få medlemmarna att bli nöjda igen. En av dessa förslag var att arbeta för arbetstidsförkortning. Jag skulle faktiskt till och med gå så långt att säga att det borde faktiskt på allvar vara aktuellt att även plocka in medborgarlön på agendan. Men detta har i tidigare diskussioner tyvärr Gustav Fridolin slagit bort och menat att detta  vinner man inget på. Jag skulle nog säga att medborgarlön skulle göra det bättre för alla människor. Det är något som inte heller FI i praktiken ställer sig bakom. Här skulle Miljöpartiet sticka ut lite och kanske skulle det skapa en hel del positiva debatter.
 
Birger Schlaug säger också till nyheterna att Miljöpartiet idags läget fortsätter att marknadsföra motgångar som framgångar och här menar han att man måste vara ärlig. Något som jag också delar. För partiet har vid flera tillfällen gått ut och slagit sig på bröstet det trots att man inte riktigt har ställt hårt mot hårt när det gäller Socialdemokraterna. MP har istället vid flera tillfällen backat från sin politik och godkänt Socialdemokraternas förslag. Något som i sin tur fått medlemmarna i partiet att inte riktigt känna igen sitt gröna parti.
 
Några medlemmar i partiet har dessutom också poängterat att Birger Schlaug som inte är medlem i partiet inte för fram sanningen. En kommentar som jag reagerade var: "När var Birger Schlaugs ord lag?" Här kände jag att skribenten som skrev detta antydde på att Birger Schlaugs ord var inte värda något. Här försvann enligt min uppfattning självkritiken i partiet. Bara för att Birger Schlaug inte är medlem innebär det i sin tur inte att han är fulltsändigt okunnig om vad som händer i partiet. Partiet har förändrats och det tyvärr inte till det bättre.
 
Som medlem så har man nu gått i tankarna på om man inte borde acceptera att partiet har tagit en annan väg, inte minst då det gäller solenergin och solceller med skatter. Som varit på tapeten under den senaste tiden. En skatt gynnar inte solcellerna särskilt inte om företagen väljer att skippa att satsa på detta på grund av att det blir dyrare.
 
Partiet har tyvärr tappat många medlemmar och de ansvariga inser nu allvaret i just vad som händer. En person sade att det troliga är att Socialdemokraterna kommer att stödrösta på Miljöpartiet i nästa val. Om man utgår från det så är det nog riktigt illa särskilt då Fi närmar sig 4% spärren. För det första, varför skulle S börja stödrösta på MP? De ingår inte i en uttalad allians så som Alliansen. För det andra, Socialdemokraterna över lag tycker inte om att ge plats åt MP. Många Socialdemokrater säger rakt ut att regeringssamarbetet inte är en lyckad sådan och att felet är främst Mps.
 
 

Tänkvärda ord

Före valet gick Miljöpartiet de gröna ut med följande bild:
Foto: Mikael Zetterström
 
Visst kan man se det som att man förändrar samhället idag genom att sitta i regering. Men frågan är på vilket sätt man förändrar samhället och hur mycket.
 
Själv hade jag nog varit mycket hårdare i den kompromisslösa andan det vill säga att det faktiskt hade varit bättre att göra precis som Vänsterpartiet och stått utanför regeringssamarbete i alla fall när partiet endast hade runt 6%.
 
Hade partiet haft 10 eller 12 så hade Miljöpartiet de gröna absolut haft större möjligheter att kunna få igenom flera av sina frågor. Ändå väljer Miljöpartiet de gröna att ingå i ett samarbete och acceptera det faktum att man måste kompromissa bort de viktigaste frågorna. Istället fick partiet just de genomslag som de hade ändå kunnat fått om de inte hade ingått i ett regeringssamarbete med S utan precis som Vänsterpartiet. Samtidigt hade dessutom inte trycket hamnat på Miljöpartiet och dessutom risken att kanske bara få 4% till nästa riksdagsval.
 
Att de viktigaste frågorna redan var avklarade i förhandlingen kände givetvis Miljöpartiet de grönas ledning om långt före medlemmarna visste något. De frågor som de fick igenom var alltså frågor som egentligen inte betydde något för Socialdemokraterna. Med andra ord vi fick ta emot brödsmulorna men brödet plockades bort. Vilka stora frågor egentligen fick Miljöpartiet de gröna igenom?
 
Stängningen av Kärnkraftverk är den största vinsten tack vare Lise Nordin och de som jobbade med frågan.
I alla fall är det just den frågan som alla kommer att komma ihåg inför nästa val.
Kolbiten kommer att plockas upp 2018 fast då som ett hån från motståndarsidan.
 
Partiets stora målsättning inför valet 2014 var egentligen att få sitta i regering. Man menade att det är lättare att få igenom sin politik då. Visst kan det stämma, problemet är att om man är så litet så kan man heller inte räkna med att få igenom stora viktiga frågor. De tyngsta frågorna som man inte fick igenom var till exempel Bromma flygplats, flyktingfrågan och Kolbrytningen. 
 
Värdlandsavtalet satte man sig själv i en sits då man valde att förhandla istället för att säga att detta är vi emot.
Miljöpartiet de gröna som värnar om alliansfrihet och fred borde aldrig suttit vid förhandlingsbordet. Varför skulle vi sitta där då frågan handlar om att ett krigförande land kan få rätt att använda svenskt område som landnings och förrådsplats? Att vi gynnar då krig och NATO?
 
Det enda parti som ställde sig på tvären var Vänsterpartiet som hade insikt och förstånd. Samma sak gällde det avveklingen av kolbrytningen. Vänsterpartiet var mer ett Miljöparti i dessa frågor än var själva Miljöpartiet de gröna var.
 
Kanske hade varit bättre att inte ingå i en regering där man vet på förhand att det blir svårt att föra sin egna politik? Jag är mer av den åsikten som nedanstående bild visar:
Design: Mikael Zetterström
 
Jag tror nog att Miljöpartiet kämpar också för miljön, men man kompremissar i vissa frågor där det inte bör vara möjligt att kompromissa.
 
Jag vill inte kritisera riksdagsgruppen, eller kasta skit på de politiker som har slitit hårt i riksdagen. Jag tror att alla menar väl. Men ibland bör man inte sätta sig i en roddbåt tillsammans med med någon som man vet inte riktigt vill åt samma håll. Visst är det bra med kompromisser och ibland tvingas man till kompromisser, men hur är det egentligen vilka frågor släppte Socialdemokraterna när de fick igenom sin utförsäljning av kolbrytningen i Tyskland? Ville Miljöpartiets ledning verkligen vara med i förhandlingen kring värdlandsavtalet eller tvingades man in i det också?
 
Hur viktigt är egentligen Sveriges självtändighet och oberoende andra allianser med andra länder egentligen?
Om Miljöpartiet med eget intresse gick in i förhandlingen kring värdlandsavtalet varför har inte partiet då gått ut och stolt berättat om värdlandsavtalet för medlemmarna? Eller skäms man över de avtal man har gjort? 
 
Jag har då inte fått ett papper hemskickat till mig i alla fall där det klart och tydligt står på vilket sätt värdlandsavtalet ska öka freden och minska trycket. 
 
Så  fort värdlandsavtalet röstades igenom (utan att svenska folket fick säga sitt) så genomfördes en av de större NATO övningarna i Sveriges närhet vilket i sin tur bidrog till att Ryssland trappade upp med en ännu större övning. 
 
Detta är inte vägen till fred, det är snarare vägen till ökade spänningar och krig.
 
 
 
Visa fler inlägg