Den gröna politiken utmanas av FI

Nu står det klart i den senaste undersökning att Fi utmanar Miljöpartiet de gröna. Inte minst då det gäller miljöpolitiken och i den senaste opinionsmätningen så närmar sig Fi stadigt 4%. Miljöpartiet ligger fortfarande i farozonen och då kan man verkligen undra om det inte riktigt har gått åt helvete precis som Birger Schlaug har sagt.

Brunkolsaffären kommer nu Miljöpartiet få äta upp även under nästa val. Visst har Miljöpartiet fått igenom en hel del intressanta förslag. Fast dessa lär man inte prata om, särskilt inte då brunkolsaffären är så långt mycket större händelse. Att dessutom också Miljöpartiet ingått i planeringen kring värdlandsavtalet som innebär i praktiken att Sverige närmar sig NATO är ett annat exempel som innebär att väljarna knappas inom MP anser att man sitter säkert och tryggt.
"Socialdemokraterna har tagit väldigt mycket och Miljöpartiet har fått väldigt lite. Den kommande budgeten är en ödesbudget för Miljöpartiet." Säger Birger Schlaug i SVT Aktuellt och det kan jag nog hålla med om. Bromma byggdes inte om till bostäder även om det nog hade varit värt detta i högsta grad.

Ett annat område som bara har lämnats vind för våg är Kymlinge som ligger utanför Stockholm eller rättare sagt i Sundbybergs kommun. Här har man inte gjort några som helst ansträngningar till att vända trenden och bygga bostäder, det trots att möjligheterna finns. Det har varit en turbulent period i Sundbyberg kring just stationens vara eller inte vara. I augusti 2015 berättade fastighetsägaren Vasakronan för tidningen Fastighetsvärlden att man arbetar för att stationen åter ska öppnas. Bolaget planerar för att bygga en ekostad med 5.000-7.000 bostäder. Bolaget skissar utveckling av en ny stadsdel som ska innehålla en stor del flerfamiljshus i trä och bilfria gator. Förslaget har fått ett blandat mottagande från ledande politiker inom både Sundbybergs kommun och Stockholms läns landsting, från politiker av olika partitillhörigheter. Om politikerna är redo att bygga bostäder i den norra delen, norr om tunnelbanestationen, uppger företrädare för SL att det är möjligt att öppna stationen. Här hade regeringen kunnat göra skillnad men det har man inte heller gjort.
 
Birger pekade på andra bra lösningar som kanske skulle få medlemmarna att bli nöjda igen. En av dessa förslag var att arbeta för arbetstidsförkortning. Jag skulle faktiskt till och med gå så långt att säga att det borde faktiskt på allvar vara aktuellt att även plocka in medborgarlön på agendan. Men detta har i tidigare diskussioner tyvärr Gustav Fridolin slagit bort och menat att detta  vinner man inget på. Jag skulle nog säga att medborgarlön skulle göra det bättre för alla människor. Det är något som inte heller FI i praktiken ställer sig bakom. Här skulle Miljöpartiet sticka ut lite och kanske skulle det skapa en hel del positiva debatter.
 
Birger Schlaug säger också till nyheterna att Miljöpartiet idags läget fortsätter att marknadsföra motgångar som framgångar och här menar han att man måste vara ärlig. Något som jag också delar. För partiet har vid flera tillfällen gått ut och slagit sig på bröstet det trots att man inte riktigt har ställt hårt mot hårt när det gäller Socialdemokraterna. MP har istället vid flera tillfällen backat från sin politik och godkänt Socialdemokraternas förslag. Något som i sin tur fått medlemmarna i partiet att inte riktigt känna igen sitt gröna parti.
 
Några medlemmar i partiet har dessutom också poängterat att Birger Schlaug som inte är medlem i partiet inte för fram sanningen. En kommentar som jag reagerade var: "När var Birger Schlaugs ord lag?" Här kände jag att skribenten som skrev detta antydde på att Birger Schlaugs ord var inte värda något. Här försvann enligt min uppfattning självkritiken i partiet. Bara för att Birger Schlaug inte är medlem innebär det i sin tur inte att han är fulltsändigt okunnig om vad som händer i partiet. Partiet har förändrats och det tyvärr inte till det bättre.
 
Som medlem så har man nu gått i tankarna på om man inte borde acceptera att partiet har tagit en annan väg, inte minst då det gäller solenergin och solceller med skatter. Som varit på tapeten under den senaste tiden. En skatt gynnar inte solcellerna särskilt inte om företagen väljer att skippa att satsa på detta på grund av att det blir dyrare.
 
Partiet har tyvärr tappat många medlemmar och de ansvariga inser nu allvaret i just vad som händer. En person sade att det troliga är att Socialdemokraterna kommer att stödrösta på Miljöpartiet i nästa val. Om man utgår från det så är det nog riktigt illa särskilt då Fi närmar sig 4% spärren. För det första, varför skulle S börja stödrösta på MP? De ingår inte i en uttalad allians så som Alliansen. För det andra, Socialdemokraterna över lag tycker inte om att ge plats åt MP. Många Socialdemokrater säger rakt ut att regeringssamarbetet inte är en lyckad sådan och att felet är främst Mps.