Nya tankar om invandring, Burkini och kläder

Är det inte lika diskriminerande att införa en lag mot diskriminerande klädsel så som Burkini?
 
 
En viktig fråga som man bör ställa sig är om vi från västvärlden bör egentligen blanda oss i vuxnas klädselval över huvudtaget?
 
Att tvinga någon att följa en lag som i sin tur skapar en förnedrande känsla är i sig faktiskt förnedrande.
Då är det viktigt med en helt annan inriktning: I Sverige är det faktiskt lov att gå klädd som man så önskar så länge det inte innebär att man riskerar att åka fast för förargelseväckande beteende. Heltäckande kläder är i sig alltså inte förargelseväckande beteende. Alltså  är det lagligt.
 
Vi uppfattar burka, slöja och burkini som nedsättande men frågan är om inte dessa frågor är så komplexa och svåra att göra något åt i verkligheten. Hur menar jag då kanske du undrar? Sanningen är att detta är precis som ett våldtäckts scenario. Är det inte så att kvinnan känner sig så utsatt och förtryckt att hon aldrig kommer att erkänna att mannen förtrycker henne? Ett förbud gör absolut ingen nytta i verkligheten. Det får de som redan är nedtryckta om det finns någon sådan att känna sig ännu mer nedtryckt eftersom det drabbar kvinnan mer än mannen. Ett förbud innebär alltså i praktiken att kvinnan som vi ser som nedvärderad av kläderna får höra att det hon bär är förbjudet i Sverige. Hon kommer inte att visa sig utomhus eller på offentliga platser utan stanna hemma iförd med just burka eller slöja. Hon kommer då att bli isolerad och därmed kommer vi att förvärra situationen istället för att förbättra den. Frankrike har redan insett  felet och har upphävt lagen om Burkini. Men det finns röster i Sverige som vill införa vissa förbud och det måste vi också ta med i beräkningen.
 
Den rätta vägen som vi måste gå är att lära alla barn vad som är demokrati och mänskliga rättigheter under  skoltid. Barnen är de som kan lättast påverkas i rätt riktning om man vill stoppa nedvärderande handlingar.
Det är också barnen och ungdomarna som lättare tar till sig nya tankar och följer dessa. Men äldre människor som tyvärr har rest från något annat land och hit lär inte acceptera att sätta sig upp mot sin man eller manliga släkt. Detta är för dem något som är naturligt hur vi än ser på saken.
 
Ska vi påverka, så är det genom barnen som är rätt väg att gå. Jag har pratat med många människor där jag bor och fått information om att många av de äldre tyvärr ser mer negativt på de som kommer hit. De har svårt att acceptera att det finns andra kulturer och folkslag. Det visar också på att om dessa svenska äldre människor har svårt att acceptera nya intryck hur är det då med själva flyktingarna eller de som kommer hit, har de inte lika svårt att acceptera nya intryck?
 
Jag själv struntar faktiskt i om min granne går omkring i slöja eller inte. Det är inte min ensak om jag ska vara riktigt ärlig. Det enda tillfälle som det är viktigt att veta något om sina grannar möjligtvis är om de begår brott och stör ordningen i närområdet. Däremot om de går klädda i olika kläder som de tycker om så ska jag inte bry mig om det. Att bo i Sverige handlar om att acceptera människor för vad de är och vem, vilka de är. Alla är lika värda och ska också behandlas lika. När det gäller bostadsköer så anser jag att den som har ett behov ska också få det uppfyllt. Om en flykting har ett större behov så ska också denne få behovet tillgodosedd. Många av oss som bott i Sverige i hela vårt liv kanske tycker att vi svenskar ska få förtur på en lägenhet. Men om en svensk flyttar från ett område till ett annat så innebär det i sin tur att en lägenhet ändå blir tom i slutändan. För man bor ju givetvis inte i två lägenheter. Så en bostad finns alltid tillgänglig hur man än vänder och vrider på saken. Däremot anser jag att vi som flyttar inom en kommun bara för att läget är bättre på en annan plats kanske ändå inte har större behov än den som inte har någon lägenhet. Har du inget tak över huvudet så lär man alltså ha ett stort behov av att få det. Därför anser jag ändå att personer som vill leva i Sverige men som är uppfödda någon annanstans ska ha rätten att få en bostad omgående.
 
Det inträffade bland annat där jag bodde att en äldre kvinna från ett annat land behövde någonstans att bo. Hennes son som också var född utomlands hade en stor  familj på fem barn och dessutom hustru. Här fanns ett behov för  den äldre kvinnan att bo i en egen lägenhet så att hon inte levde för trångt med övriga familjen. Då fick jag höra av grannarna att man inte ansåg detta var korrekt. Jag ställde mig mycket frågande till kritikerna eftersom behovet här är givetvis väldigt stort för den äldre kvinnan  som inte orkar att gå i trappor dagligen. Familjen har dessutom anpassat sig till det svenska livet. Pappan är lärare i en grundskola och mamman läser på SFI för att kunna jobba inom vården längre fram. Varför skulle de få sämre rättigheter då än alla andra? Jag köper verkligen inte det att vi svenskar är mer värda än alla andra. Det är sådana åsikter som gör att främlingsfientligheten ökar och skapar problem i vårt samhälle.
 
För att minska främlingsfientligheten måste vi motverka detta med att helt enkelt acceptera att det finns andra typer av människor. Man måste inte bli kompisar med dem men man behöver inte heller hata  dem eller tycka illa om dem. De har lika stor rätt att existera som vi svenskar. De tar inte våra jobb många skapar nya.