Dags att ta itu med tiggarna säger Löfvén

Visst delar vi alla den åsikten om att det är ovärdigt att tigga. Sedan är frågan om lagar och regler ska vara det som styr den verksamheten eller om det ska genomföras andra lösningar på problemet.

Det finns lösningar som tyvärr ratas av politiker, ett av de många förslagen är att erbjuda jobb för tre månader till dem som kommer hit. Oron för att fler skulle då komma till Sverige för att jobba i tre månader är för stor. Men tänk efter lite, hur stor sannolikhet skulle det vara att en som får möjlighet att jobba i Sverige under tre månader för att sedan åka hem, skulle berätta för alla sina släktingar och vänner angående detta med risk att inte få möjligheten att få samma jobb då de kommer hit nästa gång? Ingen är väll så dum så att denne individ berättar om sin inkomstkälla? Vore det inte att riskera att tappa möjligheten för att få in mer pengar om de gjorde det?

En kommun genomförde just denna lösning och de har inte i sin tur upplevt några större ökningar av arbetare som kommer till kommunen. Med andra ord är man rädd för att genomföra sådana här lösningar med risk för att få en invasion av rumäner och andra grupper för att de jobbar i Sverige. Fast kommunerna och staten faktiskt får jobb gjorda så tycker man det är bättre med tiggare och ett eventuellt tiggeriförbud än lösningen på att erbjuda dessa människor ett jobb som kan vara allt från Snöskottning till trädgårdstjänster. Kanske är dags att ett företag i varje kommun startar och anställer dessa personer som kommer hit (i en liten kommun brukar antalet bara uppgå till fyra fem personer) under en tre månadsperiod så att de kan få en dräglig tillvaro. Men byråkratin kring anställningar är tyvärr för dålig och krånglig för att detta kan ens komma på tal.

Fast det borde ju faktiskt kunna vara ganska bra att erbjuda dessa tiggare tillfälliga jobb inom kommunen så att de samtidigt kan leva drägligt. Detta borde dessutom kunna användas även för dem som inte har något jobb och som ändå bor i Sverige. Ett exempel borde vara att även ge dem som söker levnadsstöd enklare arbetsuppgifter under tre månader och därmed ge dem en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

Det är viktigt att ta frågan på allvar men att förbjuda tiggeri är inte lösningen. Det är istället att blunda för problemen. Erbjud tiggarna tillfälliga småjobb under tre månader så har samhället nytta av dem samtidigt som tiggeriet försvinner från gatorna.