Värdlandsavtal en bakdörr till NATO

Enligt en debattartikel så  menar några tunga namn från Miljöpartiet de gröna, bland dem Per Garthon och Carl Schlyter att värdlandsavtalet är ett misstag och att det borde omarbetas. I deras debattartikel står det bland annat följande:
 
"Natos militära kapacitet, uttryckt i försvarsalliansens doktrin, vilar ytterst på kärnvapenavskräckning. Vi menar att detta är oförenligt med en feministisk utrikespolitik och dess strävan efter en total avveckling av alla kärnvapen."
 
Faktum är att ett värdlandsavtal är en bakdörr till NATO medlemskap. Om vi tillåter NATO få utgå från Svensk mark i sina krigshandlingar i andra länder godkänner vi eller legitimerar vi faktiskt fortsatt bruk av kärnvapen. Hur då? Vi understödjer NATO som brukar hotet om kärnvapen mot alla länder som inte stödjer NATO. Skulle till exempel Ryssland med stor sannolikhet anfalla Baltikum så skulle också Sverige plötsligt bli språngbrädan för NATO som då får lov att landa, fylla på bränsle och starta från Sverige mot Ryssland för att skydda Baltikum. Ett problem som skulle kasta in Sverige i ett krig bara för att vi upplåter och stödjer USA och dess Natomedlemmar. Givetvis skulle vi säkert bli bombade även om vi inte upplät vår mark till NATO men poängen är att själva avtalet bidrar till att Ryssland ser Sverige som en eventuell hotbild. Dessutom har vi i Sverige ingen rätt att neka materiell på Svensk mark enligt den uppgörelse som gjorts. Vi vet alltså inte vad USA väljer att förvara i Sverige då avtalet träder i kraft. Det kan alltså bli frågan om kärnvapen som förvaras och som kan komma att brukas mot Ryssland eventuellt. Det finns ingenting som säger att USA kommer att vara ärliga mot oss i Sverige bara för att ett papper säger si eller så. Man måste vara ganska naiv om man tror och hoppas på att NATO kommer att snällt foga sig i de överenskommelser som man gör med Sverige. Sveriges försvar förtjänar enligt min uppfattning en eventuell uppryckning utan närvaro av Amerikanska eller NATO länder. Vi bör själva ta ansvar för vårt försvar och inte göra Sverige till en språngbräda till krig och elände bara för att några Liberala krigshetsare önskar det.
 
Problemet med ett värdlandsavtal är att det är som jag skrev tidigare en bakdörr till NATOmedlemskap. Vi vänjer oss vid NATO och därefter så vill man promenera rakt in i en allians där vi blir medskyldiga till att barn varje år dödas av kvarliggande minor i någon avlägsen avkrok av världen. Eller att skolor som anvädes av lärare och elever plötsligt blir en dödsfälla genom massiva bombningar och minor.
 
Australien gjorde liksom Nya Zeeland för en tid sedan ett avtal med USA om att inte införa kärnvapen på dessa öars områden. Fartyg som till och med drevs av kärnkraft fick inte komma i närheten av Australien eller Nya Zeeland på grund av riskerna. Här anser jag precis som debattörerna att ett uttryckligt förbud mot att föra in kärnvapen i Sverige måste skrivas in i avtalstexten. 
 
Att USA skulle kunna tänka sig föra in kärnvapen utan vår vetskap för att lasta på bombplan som skulle få enligt värdlandsavtalet landa här är rimligen ganska stor. Hur skulle vi i vårt land kunna utöva den kontroll på att det inte plockas in vapen som inte vi vill ha i Sverige? Det vi inte vet det kan inte skada oss? Det finns risk för ökad terrorism där man försöker stjäla de föremål som USA och NATO  har under fredstid förvarat i Sverige. Att Sverige till och med har ingått ett sådant avtal med NATO ökar riskerna för terrorattentat mot vårt land. Vem kommer förresten att övervaka eventuella förvaringsutrymmen som NATO använder sig utav i Sverige? Är det svenska soldater? Eller utländska? Hur fungerar avtalet i praktiken? Jag som många andra lär nog aldrig riktigt få reda på alla hemligheter som man ingår med NATO. Varför samarbetet med NATO över huvudtaget? Warsawa packten är ju död för länge sedan varför behöver då NATO fortsätta sina aktiviteter som en skyddande ängel över länder som inte vill annat än att styra sig själva? Mycket tyder på att NATO och Sverige en dag kommer att ingå ett medlemsavtal med varandra. Det kanske bara är en tidsfråga och det för att vapenindustrin måste födas hela tiden. Ju mer samarbete med NATO vi har desto mer vapen kan vi producera och sälja till NATO länderna. Det är en industri av död och hot, vilket skapar en otrevlig bild av framtiden.
 
Enligt debattörerna så menar man att "Sverige ska ge och ta emot militärt stöd från Nato vid kris eller krig i Sverige eller i närområdet. Det är inte alltför långsökt att tolka detta som att Sverige tillsammans med Nato kan komma att attackera till exempel ryskt territorium. Detta skulle få oöverblickbara konsekvenser och bara hotet härom riskerar spela Putinregimen och de mest bakåtsträvande och militaristiska elementen i Ryssland i händerna. Det måste slås fast i bindande paragrafer att Nato inte får använda svenskt territorium för att angripa ett tredje land."
 
Om Ryssland beslutar sig för att anfalla Baltiska staterna kan precis som debattörerna gör gällande risken komma att uppstå att NATO använder sig av våra områden för att anfalla för att skydda Baltikum. Något som skulle garanterat dra med oss i kriget. Ryssland skulle utan vidare anfalla Sverige för att bomba bort NATO från våra områden. Sverige skulle då tvingas gå ihop med NATO för att försvara landet. Något som alltså inte är ett helt otänkbart scenario. Värdlandsavtalet borde skrotas för svensk del helt och hållet. Jag själv har aldrig varit positiv till ett sådant avtal för då kan vi lika gärna gå med i NATO direkt istället för att lådsas vara utanför. Sverige kommer att tvingas genom avtalet att bli fullvärdiga medlemmar och det vet alla som har ingått överenskommelsen med NATO från början. Det de flesta inte förstått är att det är mycket kostsamt med ett medlemskap, för det handlar inte bara om materiellt utan också även psykiskt. Många soldater som kommer hem från krig är förstörda och är en risk för allmänheten eftersom de har sett och upplevt saker som vi andra i det dagliga livet inte kan förstå. Det är mycket vanligt i USA att f.d. krigsveteraner plötsligt börjar skjuta hej villt omkring sig på skolor och andra platser vilket i sin tur också har lett till att man måste försvara sig i USA mot dessa "Galningar". Alla krig sätter sina spår och det märker alla släktingar till de soldater som både var i tjänst i Afghanistan och Irak.
 
Det vi gör är att vi säger hejdå till vår egna utrikespolitik om vi låter NATO få möjligheterna att landa och starta eller till och med öva i Sverige. Det handlar också om natur, djur och människor som vill leva i fred. Nyligen bombade NATO tillsammans med Svenska försvaret Vättern i övningssyfte, något som fick flera nötkreatur att bli uppskrämda så att dessa fick avlivas. Ur Vättern tar många sitt dricksvatten och ingen mäter eller undersöker hur en bombattrapp påverkar vattnet i Vättern. De ökade utsläpp från flygplan, stridsvagnar och andra fordon måste givetvis ha en miljöpåverkan i Sverige inte bara då det gäller djurliv men också klimatet i stort.
 
Vi har som nation rätten att hindra onödiga övningar, och förvaringar av materiell som inte Sverige själva kan ansvara för.
 
Debattörerna fortsätter: "Ett eventuellt värdlandsavtal måste formuleras så att det inte underminerar trovärdigheten i vår alliansfrihet. För att säkerställa detta borde ett eventuellt avtal enbart gälla i fredstid och tydliggöra att Sverige är inriktat på att deeskalera konflikter i vårt närområde."
 
Jag anser att ett värdlandsavtal överhuvudtaget inte ens borde genomföras i Sverige. Så detta krav som debattörerna har lagt fram som punkt fyra i sin artikel är helt enkelt överflödig. Ryssland har inget intresse av Sverige så länge vi bygger upp ett eget försvar som är anpassat för oss själva och inte i samröre med NATO. Åsikten om att vi inte borde underminera trovärdheten är däremot förbi. Vi har redan underminerat den och nu handlar det om att återfå trovärdheten mot flera länder. Tidigare var vi duktiga på att endast använda oss av militära medel då FN önskade så av oss. Då målades flyget med FN symboler bland annat i Kongo och på så vis visade vi att vi ville bevara freden inte starta krig. Sveriges ökade samarbete med NATO visar på att vi struntar blankt i de 200 år av fredligt intresse och nu vill vi vara med de stora grabbarna och leka i busken. det trots att jag tror alla i Sverige helst vill ha fred och lugn och ro mer än krig. Varför militärerna vill vara med i NATO antar jag mest beror på att de vill behålla sina jobb, att de är oroliga för att försvaret ska helt bantas bort och att de inte längre får skjuta på några mål med sina kanoner och missiler. Många militärer ser NATO som en dröm eftersom det garanterar deras fortsatta existens det trots att vi inte har några fiender i Världen förutom terrorister och klimathot.
 
Faktum är att Miljöpartiet de gröna har aldrig önskat ett närmande med NATO men det krävs att medlemmarna tar detta på fullaste allvar. Under kongressen 2015 för Miljöpartiet de gröna retades jag upp av den slapphet som de riksdagspolitiker visade på då det gällde NATOmedlemskap eller inte. Det verkar i dagsläget som om några få Miljöpartister som går emot Partiets gräsrotsorganisation får bestämma över den stora massan precis som Per Garthon och Carl Schlyter, Valter Mutt, Annika Lillemetz, Jabar Amin och Lotta Hedström är inne på.
 
Däremot måste vi i Miljöpartiet de gröna fokusera på att hjälpa till att bygga upp ett bra försvar som inte utgår från Anfall är bästa försvar.
 
Under kalla kriget hade vi ett igelkottsförsvar som idag tyvärr har försvunnit. Vi hade stridsvagnar som låg på lur mot fiender, under namnet Stridsvagn 103 eller S-tank. Vi hade egen tillverkade vapen och utrustning som passade vårt land och våra förhållanden. Idag måste hjälmar, stridsvagnar och teknisk utrustning vara anpassat för attack lika mycket som försvar. Ett sådant exempel är de stridsvagnar som Sverige har idag under namnet Stridsvagn 122 eller Leopard 2 från Tyskland som kör i 72 km/h och syns lång väg då de brakar fram. Eller vad sägs om JAS 39 Gripen som är byggd för att både anfalla, spana och jaga. Istället för att endast ha ett flygvapen vars uppgift är att jaga bort fiende plan från vårt närområde.
 
Då andra tidningar kritiserar debattörernas artikel så har dryga 52% stött artikeln. Vilket visar på att de som läst artikeln delar samma uppfattning som Carl Schlyter och hans vänner har. Man anser att man borde begränsa närmandet till NATO och också bibehålla vår alliansfrihet. En väg att gå är att vi bygger upp vårt försvar i vår takt och ser till att göra ett kvalitativt försvar som bygger på försvar och inget annat. Genom att vi gör det skapar vi en balans i Östersjön. Vi skramlar heller inte med våra vapen då NATO gör det samtidigt som vi inte heller utmanar Ryssland att göra lika dant. Vi blir heller inte lika intressanta mål för terrorism eller attacker.
 
Vi måste komma ihåg att om vi går med i NATO så spelar det inte längre någon roll om vi säger att vi inte tollererar kärnvapen. Vi ger USA och de länder som använder sig av kärnvapen vårt fulla stöd och kan aldrig någonsin bortförklara vårt ansvar till att dessa vapen kan komma att användas. Står vi däremot utanför kan vi fortfarande kämpa för att få bort kärnvapen samtidigt som vi också föregår med gott exempel.
 
Vi vet heller inte om vi skulle gå med i NATO vad som skulle hända med Finland. skulle Ryssland kanske då gå in i Finland som inte är medlem i NATO för att spänna musklerna och gardera sig genom hot att Nato backar undan? Jag är emot tre stora frågor:
 
Det första är medlemskap i NATO och avtal med organisationen så som värdlandsavtalet, det andra är kärnkraft och det tredje är GMO. Dessa tre frågor kommer vara mina huvudfrågor tillsammans med mänskliga rättigheter.
 
Jag hoppas och tror att Sverige tänker om och börjar fokusera på ett riktigt försvar. Att man inser att NATOmedlemskap bara är en onödig och dyr kostnad som kastar Sverige in i krig som vi inte har något egentligt intresse. Att det är NATO som behöver Sverige inte tvärtom. Vi kan bygga upp ett riktigt försvar utan att behöva ingå en mängd allianser för att garantera vår säkerhet och utan att gå i krig för andra NATO länder som vi blir bundna till. Värdlandsavtalet är en bakdörr till  NATOmedlemskap. Det är fakta och en dag kommer folk att inse att det är så.
 
 

Därför låtsas Natoanhängarna att Ryssen tar oss



Det var inte vilken general som helst som nyligen hotade med att Ryssland kommer att anfalla Sverige ­”inom några år”. Det var arméchefen Anders Brännström, således en man i den allra högsta försvarsledningen.

Generalen hade analyserat ­”omvärldsläget” och den analysen, ­menade han, ”leder till slutsatsen att vi kan vara i krig inom några år”.

Detta är hjärtpunkten i liberalernas och högerpartisternas kampanj för att få Sverige anslutet till Nato. Om vi inte går med i Nato så kommer ryssen och tar oss. Men om vi går med i Nato så har vi ”försäkrat oss”, enligt exempelvis Liberalernas partiledare Jan Björklund. Då skulle ryssarna inte våga starta krig. Det är bara nu när vi står utanför ett formellt medlemskap i den USA-ledda militäralliansen som ryssen kan ­anfalla oss, ”inom några år” i värsta fall.

Man måste faktiskt på allvar fråga sig om Jan Björklund och liknande liberaler ens själva tror på detta sitt huvudskäl för Natoanslutning. Det är ju alldeles för dumt.



Natoanhängarna brukar anföra en katalog av sidoargument som börjar med att den ryske diktatorn Putin är en opålitlig skurk, vilket är riktigt, att Ryssland militärt erövrat Krim och för ett lågintensivt krig mot grannlandet Ukraina, är dessvärre också sant, samt att Ryssland har de militära resurserna att ­besegra och ockupera Sverige. Det är en helt ­korrekt iakttagelse.

Men anfallet mot Sverige är ett ­totalt orealistiskt krigsscenario, inte ens våra sämre thrillerför-­fattare skulle komma på något ­sådant. Låt oss ändå göra tanke­experimentet:

Putin blev spritt språngande ­galen, anföll och ockuperade EU-landet Sverige och lyckades mirakulöst klara sig undan den följande ­revolten hemma.

USA och Nato startade inte världskrig för vår skull, eftersom vi inte var med i Nato. Men från och med nu befann sig Ryssland de facto i krig med hela EU. All handel ­avbröts, alla kulturella och ekonomiska band klipptes av, alla ryska tillgångar inom EU beslagtogs i en eller annan form. USA skulle ­knappast kunna inta någon annan politisk hållning. Ryssland hade därmed drabbats av det största ­politiska ­nederlaget i landets ­moderna historia. Även en spritt språngande galen Putin skulle lätt kunna förutse ­denna utveckling.

Och vad vore vinsten med att ­anfalla och ockupera Sverige?

Jag skulle gärna vilja höra Jan Björklund eller någon av de andra Natoliberalerna svara på den frågan. Det funnes ju ingen vinst, bara enorma kostnader.



Om Sverige då, för att i onödan försäkra sig mot det ryska vansinneskriget, gick med i Nato, vad ­skulle det kosta?

En hel del. För att leva upp till ­Natoländernas militära standard måste vi minst fördubbla våra försvarsutgifter. Och då blev det till att köpa mycket militär utrustning från USA för att ”harmonisera” oss med länder som Rumänien och Estland. På kredit visserligen.

Från och med nu skulle vi också vara formellt allierade med skurk­regimen i Turkiet som inte bara ­bedriver krig mot den egna befolkningen utan också på egen hand var nära att starta krig mot Ryssland.

Eftersom Natoanhängarna inte kan tro på sitt officiella huvudargument för svenskt Natomedlemsskap, ­eftersom det är för dumt, så måste man fråga sig varför de är så ­inpiskat angelägna.

Vill de att Sverige skall dras med i flera internationella krigsexpeditioner? Kanske det, Jan Björklund ville ju på fullt allvar att ­Sverige skulle ansluta sig till USA:s och Storbritanniens dåraktiga Irakkrig. Men nej, det kan inte vara bombliberalernas kända blodtörst som driver dem hetast.



Då återstår såvitt jag kan se bara ett tänkbart motiv. Om Sverige går med i Nato innebär det ­slutet för vår själv­ständiga neutralitetspolitik. Vi har då kollektivanslutits till USA:s ­utrikespolitik. Allt snack om varje medlemslands självständighet är bluff. Små länder har inget att säga till om, det är USA som bestämmer.

För varje normal svensk bomb­liberal vore detta förstås en våt dröm. Hur angenämt vore det inte att bli liberal utrikesminister under sådana förutsättningar?

Men argumentet om en till USA kollektivansluten utrikespolitik är inte så klokt att föra fram öppet. Det är ingen vinnare. Och därför låtsas dessa Natoaktivister att Ryssland kan anfalla oss när som helst. Det där sitter i vårt svenska dna, inget land har haft så många krig mot Ryssland (fast med plusstatistik) som vi. Men det är bara rökridåer. Det handlar om att döda den ­svenska utrikespolitiken, inget ­annat.

Jan Guillo/aftonbladet
Visa fler inlägg