Burka en svår fråga

Många människor särskilt i västvärlden anser att burka är något som borde förbjudas. Men det är en mycket svår fråga. En kvinna som befinner sig i Asien frågar bland annat: "Varför ska andra tala för oss? Har vi inte längre någon talan?"

http://nyheter24.se/debatt/798734-ni-fortrycker-kvinnor-nar-ni-tvingar-dem-att-ta-av-sig-slojan

Jag vill inte säga att det är rätt eller fel oavsett vilken egen ståndpunkt man har i frågan. Men man måste ändå förstå att hur man än anser om saken så finns det andra alltid som talar emot ens åsikt. Jag anser att alla handlingar som kränker andra människor borde bekämpas. Men då måste också det finnas tillräckligt med bevis för att en sådan handling begås. Det är mycket svårt att utgå från sitt eget omdöme särskilt då Sveriges hela väsen utgår ifrån att man ska först bevisa och därefter döma. Visst kan man resonera att våldtagna skäms för att de blivit våldtagna och därigenom går man inte fram och berättar att man blivit det. Men det finns faktiskt en lag som säger att det är förbjudet att våldta andra människor. Har problemen minskat även om en lag har införts mot våltäckt? Om man införde en lag mot burka hur länge ska de sitta i fängelse? Hur kan man bevisa att det är just de närmaste som kräver att hon bär en burka? Det blir väldigt svårt att straffa dem som är verkliga upphovet till diskrimineringen annat än att straffa den som redan blir diskriminerad. Att straffa burkabäraren för hon har ju burka på offentliga platser vilket är olagligt. Risken är att en lag förvärrar istället för att underlätta. En viktig sak som alla som läser texten här måste ha klart för sig:
 
Det handlar inte om att ifrågasätta de kvinnor som har blivit kränkta. För de har blivit det, där i finns det inte några tvivel. Problemet är hur man ska komma åt dem som bidrar till diskrimineringen. För det finns också de personer som säger att de inte blivit kränkta genom att bära burka. Båda grupperna har givetvis rätt därför måste varje induviduella fall prövas, för det finns inte bara en mörk och en ljus sida, det finns gråzoner också som man måste ta hänsyn till. Vissa barn lär sig sedan födseln att man ska bära slöja. Såg föresten en liten flicka gå omkring med detta medan hon skrattande jagade efter såpbubblor. Hon verkade trivas och mådde inte alls illa. Var hon diskriminerad? Mådde hon dåligt? Nej inte vad jag kunde se. Frågan är om hon upplever sin situation i unga år som diskriminerande? Ska föräldrarna fråntagas rätten till barnen bara för att de har en viss uppfattning om hur de ska fostra sitt barn, det trots att barnet tycks må riktigt bra? Jag är inte riktigt säker på den saken. Vi alla uppfostras på olika sätt i våra hem och av våra egna föräldrar. Jag anser att så länge barnen inte far illa så bör man låta föräldrarna avgöra vad som är bäst för sina egna. Däremot om barnet far illa på olika sätt och man ser det då bör man nog agera.
 
Om man ska införa ett förbud måste man också börja titta på andra grupper så att det blir jämställt annars blir förbudet i sig diskriminerande mot människor. Hur är det med ortodoxa, judar, frireligiösa och andra religiösa grupper? I vissa religioner får till exempel bara mannen föra talan för den religiösa organisationen. Är detta okay varför inte jämställdhet? Visst är det så att vissa kvinnor tvingas av familjen eller grupptrycket att täcka sina ansikten. Samma sak gäller ortodoxa judiska kvinnor som måste raka sina huvuden och bära peruk när de gifter sig. Jag undrar vad blir nästa steg i denna process om man börjar förbjuda alla olika saker som händer i de religiösa domänerna?
 
Själv anser jag inte att någon ska tvingas till något. Det handlar om indiviuell frihet att bestämma över sig själv.
Men problemet är att vissa känner sig kränkta av att man kräver att de inte ska få använda sig av burka eller slöja. Sedan finns det många som menar att det har blivit kränkta och tvingade att bära huvudbonad. Man kan därför aldrig generalisera utan måste döma varje fall för sig. Vi kan fråga oss om vi verkligen har den rätten att omyndigförklara vuxna människor och bestämma i en viss sak, är det inte också att diskriminera?
 
Är en lag den enda rätta vägen att gå? Jag vill tro att så inte är fallet. Utbildning och kunskap är den rätta vägen. Genom utbildning och genom att visa de som kommer hit vilken väg vi följer så tror jag att vi kan bryta ned detta berg. Det kan bidra till att de som är offer i processen faktiskt kan gå stärkta ut ur situationen och växa ytterligare.
 
För mig så är ett förbud mot heltäckande slöja ett dåligt sätt att bekämpa eller komma tillrätta med en tradition och en sedvänja som har flera tusentals år bakom sig. Vi kan tyvärr inte förändra hela muslimska världen men vi kan hjälpa dem som kommer hit att växa och utvecklas. Kanske de en dag leder kvinnorna till ett uppror mot deras förtryckare på grund av det som de har lärt sig?

Sedan anser jag också att vårt mode i Europa har spårat ur. Varför ska kvinnorna diskrimineras i vårt land? Med att de måste gå mera lättklätt och bli fokus på reklam pelare i städerna för att inte tala om löner och mycket annat. Har kvinnorna inte rätten att känna sig också som människor? Tyvärr tror jag att västvärlden inte alltid är så bra som vi vill få det till. Vi har det bra i Sverige men vi ser tyvärr inte också alla de problem som vi har runt omkring oss. Vi vill så gärna plocka bort saker som vi känner ett obehag inför men då utan att ta reda på hur det verkligen ligger till. Att förbjuda burka kan tyvärr skapa ett hinder för kvinnorna som bär dem. De som förnedrar kvinnorna kan tvinga dem att stanna hemma och därmed går de miste om viktig kunskap och hjälp så att de kan ta stegen till att utvecklas och intergreras.
 
Visst klagade inte judarna att bära judestjärna men de tvingades av tyska soldater som hotade dem med vapen i hand. Det går aldrig att jämföra judiska utrensningar från andra världskriget med burkaförbud. Visst jag kan förstå en viss likhet men jag anser att en utrensning är en utrensning och det ska inte jämföras med burka. Främst av den orsaken som jag nämnde tidigare att barnen lär sig att bära en sådan klädsel från första andetaget de tog. Det är princip samma sak som att flickor bär rosa och pojkar blått. När vi pratar om förintelsen där flera tusentals, hundra tusentals mördades i den katastrof som drabbade judar och andra oliktänkande. Hela den processen var förnedrande och medvetet sådan av Europeer, det vill säga tyskar och andra grupper. När det kommer till burka så har jag svårt att se likheten.
 
Ska jag vara riktigt ärlig så anser jag företagen ska sköta anställningar och hur deras arbetskläder och koder ska se ut. Jag ser det inte som diskriminerande om ett företag har en viss klädkod som den vill följa så att deras kunder ser direkt vilket företag man kommer ifrån. I Asien går många människor i burka och slöja. Men så har deras samhälle sett ut under en lång tid där är det inte konstigt men frågan är hur de ser på oss då vi är ute på semester och besöker dem i deras land. Varför vi reagerar är för att vi tror väldigt snabbt att alla som har slöja eller burka har dessutom något att dölja för oss. Jag anser att om man bär burka och slöja på sin fritid så är det okay. Jag retar mig inte på dem för deras klädsel. Ungdomar har ju keps och det är ju helt okay. Samma sak gäller ju brudslöjan.. den är ju okay. Jag har den åsikten att alla får gå klädda som de vill så länge de inte skrämmer eller diskriminerar andra eller sig själva. Varför skulle jag bry mig om vad grannen gör så länge de agerar på ett respektfullt sätt mot sin omgivning? Men det är som sagt var inte en lätt fråga att lösa.

http://www.sydsvenskan.se/2010-02-14/slojforbud-ar-fel-vag