Problemet är inte invandrarna

Det är inte invandrarnas okunskap som är huvudboven då det gäller skolan och den sjunkande statistik som till exempel PISAs. Sverige började sjunka i internationella jämförelser innan de stora flyktingströmmarna hit inleddes. Den senaste Pisa-mätningen till exempel genomfördes 2012 och flyktingströmen kom efter denna presentation. Med andra ord så är inte problemet invarndrarna sett till den sjunkande placeringen av skolresultaten. För att se det nyktert på detta så bör man också komma ihåg att vi har ett solidariskt ansvar att hjälpa människor. Sedan är det inte invandrarna som har ökat i antal utan det är kategorin flyktingar. Detta måste man urskilja, invandrare har som syfte att stanna i Sverige eller det land som de kommer till medan flyktingar flyr från sitt hemland och söker efter en tillfällig plats där de kan leva en kortare tid för att sedan återvända. Givetvis kan vi inte hjälpa alla men vi kan hjälpa många. Att se dessa som kommer hit som en resurs istället för bara kostnader verkar vara nästan fjärrmat från människors sinnen. Varför då inte räkna ut hur mycket vi svenskar också kostar samhället då det gäller skola och utbildning eller varför inte se hur mycket vi kostar samhället över lag?
 
Det många glömmer är att invandrare som väljer att komma hit och bosätta sig i Sverige för att tjäna uppehälle och hjälpa till med att betala skatt faktiskt inte kostar mer än en inrikes född svensk. Vad som egentligen retar folk är att dessa pratar inte svenska och de har levt i andra traditioner än vi som är uppvuxna här.
 
Jag själv flyttade en gång till Norge för att jobba. I tre år bodde jag i Norge och stötte på ganska många svårigheter både då det gällde kultur och matvanor. Det räckte med att åka ett femtiotal mil så var man i ett annat land med helt andra tankar om hur samhället skulle vara. Visst fanns det likheter men en mängd olikheter som man måste lära sig och bemöta. Innan man dömer andra måste man också sätta sig in i hur andra människor upplever saker och ting. Det går inte bara att döma utefter en själv. Vi är hur vi än försöker undvika det alltid påverkade av andra. Så har samhället alltid varit och kommer fortsätta att vara. Någon annan väg finns inte.
 
Att ställa människor mot varandra är något som jag har svårt att förstå, man måste verkligen vara rädd om man gör detta. Rädd för att någon mer ska konkurrera och ta del av det som vårt samhälle har att erbjuda. Rädd för att hamna i bakvattnet då det gäller att skaffa sig någon som man vill dela sitt liv med, rädd för att inte få det jobb som man vill ha, rädd för att få svårt att skaffa en bostad, rädd för att inte kunna gå den utbildningen som man önskar sig. Genom vår räddsla förstorar vi våra problem och blockerar alternativa vägar och vi ser bara problemen. Visst vårt samhälle är inte perfekt och vi är inte heller bättre än någon annan. Men vi är inte heller sämre än någon annan med för den delen. Att måla faan på väggen innan helvetet bryter lös är som att skjuta först och fråga sedan (lika idiotiskt). Jag köper inte den tanken om att vi istället bör hjälpa flyktingarna där de befinner sig. Varför? Det är att göra det för enkelt för sig och inte vilja ta ansvar.
 
Folk flyr från sitt hemland så måste det ju finnas en orsak. Orsaken är åtta gånger av tio krig. Då deras hus bombas sönder och samman där de befinner sig så är det ganska dumdristigt att bygga upp ett nytt hus på samma plats. Risken för att det huset också skulle bombas sönder och samman på nytt är ju väldigt stor. Det skulle bli ruggigt dyrt att bara hjälpa folk i det land där de befinner sig särskilt med tanke på att det är lönlöst att bygga upp något som sedan ändå förstörs något senare. Att istället bygga upp hus eller bidra med tält till flyktingförläggningar eller mat till dessama ger inte samma effekt som att hjälpa människor som kommer hit. Menar man på fullaste allvar att man ska porta människor som har tagit sig hit för att sedan skicka dem tillbaka till flyktingförläggningen? Hur dyrt blir inte det att granska alla dessa rent administrativt och sedan betala flygbiljetter ned till Ungern, Bulgarien eller Grekland (länder som redan nu går på sina knän under trycket)?
 
Rent traumatiskt så lever dessa ungdomar, familjer och äldre i ett helvete. Att skicka hjälp i form av psykologer och läkare gynnar verkligen inte dessa personer. Varför inte? Jo för att de har helvetet runt omkring sig. Dessa människor kan aldrig bli friska så länge dessa befinner sig i helvetet eller har det tätt inpå sig i sin omgivning. Med andra ord, traumatisk hjälp måste ske ett bra stycke bort från den plats där händelserna ägde rum inte på samma plats. Där skulle det också bli enormt dyrt eftersom psykologer skulle jobba i motvind och det skulle bli en mycket längre process. Dessutom kan IS vara på jakt efter dem och kan med andra ord snabbt hitta de flyende om de befinner sig i närområdet. Vill vi verkligen bidra till att IS växer i storlek genom tvångsrekryteringar av de människor som vi hade kunnat hjälpa?
 
Skickar man däremot pengar till den plats där flyktingen befinner sig så skulle också risken vara mycket stor att någon annan roffar åt sig av dessa pengar. Någon kontroll över att pengarna verkligen går till det som det ska göra är väldigt begränsad. Med andra ord, bästa hjälpen för människor kan bara ges långt bort från händelsernas centrum och direkta insatser riktade mot de som drabbats där man har full kontroll över dem.
När det gäller problemen i skolan som man nu gärna belastar flyktingarna och invandrarna känns även här för likt den nazistiska propagandan under 1930 talet då man menade att det var judar och oliktänkares fel att Tyskland förlorade första världskriget och att de roffade åt sig på tyskarnas bekostnad. Nu vill inte jag gå in och peta i Andra världskrigets historia. Men faktum är att man säger lika dant i de led där man är emot att flyktingar ska få hjälp eller att invandrare ska mötas av stängda gränser. Samma resonemang som man försöker föra då man vill minska deras rättigheter och tvinga dessa grupper arbeta för sämre vilkor eller få en känsla av att de inte trivs och väljer att lämna landet. Har även hört från en del att man liknar Malmö incidenten vid Rosengård med riskerna för flera andra kommuner något som inte ens stämmer med verkligheten. Faktum är att många ensamkommande barn och flyktingar faktiskt flyr från sådana fasor och jag har mycket svårt att se att dessa skulle vilja återskapa det man flyr ifrån.
 
Nu är fakta också att allting är inte felfritt med en ökad invandring eller en ökad flyktingström. Det vore naivt att hävda att allt är felfritt. Givetvis påverkas den svenska skolan av invandring och effekten kan antingen bli positiv eller negativt. Men hur det blir med det vet ingen, vi kan inte sia om framtiden och vi kan heller inte redan nu säga att så här blir det punkt slut. Det vi kan göra är att bedöma den nuvarande situationen och dra slutsatser från det som sker idag. Utifrån detta kan vi förbättra våra systemen så att problemen inte upprepas i framtiden eller underlättar för våra kommande generationer. Vi måste inse att de som lider främst är givetvis de utländska eleverna. Därför måste vi skapa så bra förutsättningar för alla som bor i Sverige oavsett vem det gäller så att det blir så bra som möjligt. Det i sin tur skapar trygga medborgare istället för bråkande grupper som ställer till med problem.
 
Visst kan de som kommer från andra länder ha sämre förutsättningar när de kommer hit. Det kan ha göra med utbildning som inte alls ligger på samma nivå som här i Sverige. Kanske har de fått hela sin skola förstörd genom bombningar av IS? De kanske bara har gått några år på skola i sitt hemland? Men den utbildning de har ligger till grund för den utbildning som de kan få här. Alla har olika förutsättningar oavsett vart man kommer ifrån.
 
Det är därför vår hjälpsamma hand är så viktig. En människa med stukat självförtroende har lätt att hamna i ytterligare problem. Då spelar det ingen roll vilket språk denne person talar eller vart denne kommer ifrån. Alla har rätten att kunna känna sig behövda och få uppleva sig älskad för den man är. Att peka ut en viss grupp vore helt fel väg att gå. Vi i Sverige är inte bättre än någon annan grupp människor. Om vi nekar andra människor att ta del av vårt samhälle kan man faktiskt ställa sig frågan: Vad berättigar oss att använda oss av detta system som har skapats av våra förfäder? Har vi frågat dem om lov? Eller skor vi oss på det som våra förfäder skapade? Har vi rätten att neka andra människor då att göra samma sak? Syftet med vårt system är ju att få folk till att jobba och tjäna till sitt egna uppehälle. Invandrare som vill stanna här har samma ambition som vi andra. Flyktingar däremot skapar kontakter med Sverige genom att komma hit och då dessa kommer hem till sitt land kan sådana kontakter bli riktigt värdifulla för Sverige genom affärsverksamheter.
 
Det vi glömmer av är att se människan som en resurs istället för en stor kostnad. Om vi ser människan som en kostnad måste vi också vara koncekventa och lägga oss själva i den kostnadsberäkningen. Vi kan inte bara räkna hur mycket invandringen kostar Sverige utan också hur mycket människan kostar samhället i stort.
 
Alla som betalar skatt skulle i sådana fall vara de enda som är berättigade till att använda sig av det system vi har. Men då skulle alla barn, elever i högskolor, universitet och arbetslösa inte få vare sig gå i skolan eller uppsöka läkare. En invandrare om denne verkligen vill leva i Sverige skulle på fem år kunna utbilda sig i Svenska och kunna vara en resurs i vårt samhälle genom att starta företag. Vissa vill stänga dörren för dessa personer bara för att de talar ett annat språk eller har blivit födda i ett annat land något som jag vänder mig starkt emot. Invandrare utnyttjar bara systemet om man sätter det i system att göra det. Det finns däremot inga bevis för att så är fallet. I sådana fall kanske vi ska gå mycket mycket längre i frågan och även syna Svenskarnas utnyttjande av systemet. Människor som hellre går arbetslösa eller på stöd från samhället istället för arbeta, uteliggare, alkoholister och många många fler. När det gäller språk och dialekter kanske vi borde se över vårt eget hus innan vi blänger på flyktingar och invandrare.
 
Ta till exempel alla Skåningar, Halläningar och Bohuslänningar för att inte tala om Jämtlänningar och Härjedalslänningar. Dessa borde ju inte vara en del av det svenska systemet då dessa områden varit en del av Danmark eller Norge. Det var ju först på 1600-talet som dessa områden helt införlivades i det svenska samhället och försvenskades.
 
Vi har alla olika traditioner och det märks när det både går mot jul eller mot midsommar. Varje landskap firar sina högtider utefter en passande modell som de är vana vid. Varför ska vi ställa krav på invandrarnas kulturella liv? Varför kan vi inte låta dem göra vad de vill i sina egna hem och vi sköter vårt? De kommer ju inte till Sverige och prackar på oss deras traditioner eller religioner. Är det några kommuner som avstår från att sjunga Nu grönskar det på avslutningen i Skolan kan detta bero på helt olika andra faktorer än att det är invandrarnas krav. Precis som invandrare och flyktingar bryr sig om vad de svenska barnen gör och sjunger i skolan. Helt ohållbara argument som man nästan blir irriterad av att läsa). Många är rädda för att islam ska bli vårt nya religiösa huvudtema i Sverige. Men det är ganska osanolikt att så sker. Sverige står väldigt långt bort från religionen över huvudtaget. Protenstantismen infördes av Martin Luther (en tysk) och före dess hade vi Katolicism i Sverige, (från Rom). Urfolket i Sverige har precis som alla invandrat hit och kommer från helt andra platser som vi idag ser som svenska. Sverige har i modern tid blivit ett antireligiöst land som helhet även om flera människor i vårt land faktiskt tror på gud i någon form. Svenska kyrkan är inte längre en del av staten och det var ganska länge sedan de gick skilda vägar åt. Att några muslimer lever i Sverige och tillber sin gud på sitt sätt anser jag faktiskt inte är så vidare konstigt, vi låter ju andra grupper så som pingstkyrkan, Jehovas vittnen, Svenska kyrkan och katolska kyrkan samt andra frireligiösa organisationer hållas. Varför skulle vi då neka muslimer, buddister och andra asiatiska religiösa organisationer få samma rättigheter. 
 
Det kanske vore dags att vi släppte på vår oro? Mångkulturen kommer att finnas i Sverige även om de finns de som försöker motarbeta den. För att vara riktigt ärlig så finns det ingenting som är riktigt svenskt. En viking till exempel annamade alltid utländska seder och bruk. Såg man något intressant och lärorikt så använde man sig av detta.
 
Att vara Svensk idag är att leva i fred med alla människor, att visa vägen och dessutom skapa förutsättningar för att leva sida vid sida med alla grupper utan att skapa fiendskap. Visst kan människor vara ibland lite mystiska och skrämmande. Men det bygger inte på vart vi kommer ifrån eller vart vi är på väg snarare är det att vi själva skapar oss en viss bild av det vi inte känner till. Att vi gärna skapar oss en bild som kanske inte riktigt stämmer med verkligheten.
 
För att skapa en bättre skola, ett bättre samhälle måste våra resurser läggas just på det som utvecklar. Börjar vi peka ut grupper av människor som den felande länken så är det lätt att fortsätta att göra så utan att verkligen hitta det verkliga felet, vilket kanske till och med ligger i vårt egna system. Det vore ju ganska dumdristigt att säga att det är fel på våra medtrafikanter när vi är ute och kör bil om bilen inte riktigt går som den ska.
 
Systemet vi har när det gäller att ta emot invandrare och flyktingar kanske inte är riktigt optimalt och därför bör vi se över systemet. Men det ska ju inte drabba invandrarna eller flyktingarna. Det går att se över systemet medan man ändå tar emot folk.
 
Man kan ju inte stänga av trafiken på en motorväg även om man lagar eller rättar till asfalten heller.
Det gäller istället att vi har tro på att vi kan göra skillnad och förbättra de system som redan finns. Man måste inte uppfinna hjulet mer än en gång och genom att se på andra länder kanske Sverige skulle hitta både en skolmodell och ett bra system för att anpassa invandrarna till ett liv i Sverige samtidigt som man inte tar bort deras identitet för att skapa en konsgjord identitet som gör att dessa människor känner sig utanför eller åtsidosatta. Vi måste tänka i termerna Vi och inte vi mot dem för att lösa dessa problem som vi tillsammans står inför.
 
 
Visa fler inlägg