Dags att omforma systemet

 
 
 
Det är dags att omforma systemet för att få fler ut i arbete. En tanke som jag har haft länge är just varför man inte kan ta bort ekonomiskt bistånd (socialbidraget) och omforma systemet så att alla de som har problem med att klara hyran faktiskt går en utbildning. De som ska stå till arbetsmarknadens förfogande och går hemma borde istället varje dag i veckan gå utbildningar som leder till arbete. Ett förslag som jag har är att kommunen erbjuder utbildningar som är tvååriga för alla som egentligen går på biståndspengar. Syftet är att de inom två år ska vara utbildade och rustade för att ta ett jobb. Idag skriker samhället efter läkarpersonal och lärare. Då borde det faktiskt finnas ett utrymme att sätta de arbetslösa som inte kan betala hyran på en sådan utbildning och därmed fylla det behov som faktiskt finns. idag ställer socialförvaltningen som betalar ut pengar (ekonomiskt bistånd) krav på att man måste ta en praktikplats. Något som jag anser egentligen inte riktigt är en bra lösning. Istället borde man ställa kravet att om man vill ha stöd från kommunen måste man också utbilda sig i en yrkesroll där behovet är stort. Alla de som hoppar av utbildningen och samtidigt får ta del av de pengar som man får ska därmed också inte få ta del av pengarna.
 
 
 


Ett annat stort förslag som jag anser är bra och riktigt är medborgarlön. Det behöver inte heller vara en stor summa från staten som betalas ut till samtliga medborgare. Det kan vara samma summa som betalas ut i form av bostadsstöd. Cirka 3 000 kronor. Det är inte tillräckligt för att leva på men underlättar faktiskt för dem som har det riktigt svårt.

Varför höjs då kritiska röster kring kan jag faktiskt inte förstå. Kostar det mer för staten? Hade Sverige år 2012 haft medborgarlön hade alla som fyllt arton kunnat kvittera ut över 8 500 skattefria kronor per månad – utan att det hade kostat staten (d v s skattebetalarna) en enda krona. För att veta hur mycket högre medborgarlönen faktiskt hade kunnat vara, utan att den kostat staten en enda krona, så delar man de 138 miljarderna i skattevinst med årets antal månader (12) och 7,6 miljoner medborgarlönsberättigade. I denna uträkning så kan man förstå att staten inte förlorar något på att införa medborgar lön och särskilt inte om man bara ger 3 000 kronor som medborgar lön (bantad) Till och med bostadsbidraget som många lever på ligger runt 3 000 kronor och den kan alltså då försvinna helt samtidigt som man tar bort andra onödiga bidrag eller ersättningar som till exempel barnbidrag, o.s.v. Genom att ge alla denna möjlighet skapar man en grundtrygghet som faktiskt leder till att man känner sig viktig som medborgare. Vilka delar som anses vara onödiga om man inför medborgarlön får man titta på närmare. Det finns ytterligare effekter särskilt då det handlar om våld, brott och skadegörelse vilket mycket väl kan sjunka om folk börjar känna sig tryggare genom medborgarlön.

 

Hur är det med bostäder? Jo min tanke är att man borde faktiskt införa nya bostäder i form av modulhus. Det vill säga moduler som sätts ihop efter önskad storlek och som då kan snabbt flyttas, byggas om eller monteras upp på plats. Dessa kostar i regel bara ett par hundra tusen att få klart och bör alltså vara en viktig del i statens fokus. Genom att montera upp moduler där det verkligen behövs bostäder kan man snabbare lösa bostadskrisen medan man bygger ordentliga hus och lägenheter. Särskilt då det gäller flyktingar, eller de som verkligen behöver en bostad. Dessutom finns det många hus på landet och gamla bygdegårdar som faktiskt inte används vilket i sin tur kan byggas om till lägenheter. Det viktiga är att se till att kommunikationer med större tätort fungerar och att de som bor i dessa områden faktiskt kan komma in till samhället för att köpa det som behövs eller ta sig till skola.
 
 
En annan fördel med moduler är att de faktiskt kan köpas in genom två kommuner som sedan delar på kostnaden. Med andra ord kan man säkert få ned priserna ordentligt om man samköper i en upphandling. Genom ett sådant inköp slipper man hantverkare som monterar in el, vatten och mycket annat. Detta kan vara en riktigt bra lösning för alla de som inte har någonstans att ta vägen och då nya hus har byggts färdigt kan man erbjuda de som bor i modulerna riktiga lägenheter.

Jag anser faktiskt att det är dags att omforma systemet och då med de enklaste lösningarna.

Ny teknik bidrar starkt till att vi snart kan bygga riktigt billigt men ändå bra. Bodsystemet är något som jag tror fortfarande inte riktigt har slagit igenom i Sverige.