Skolan måste förändras

Många idag kräver att skolan ska vara strikt disciplinerad. Man ska gå militärskola i princip. Men är det verkligen det som är bästa lösningen? Jag skulle säga faktiskt nej på den frågan. Vi lever redan i dag i ett informationssamhälle. Då den gamla skolan med disciplinära åtgärder tvingade eleverna/barnen att stå i giv akt för både lärare och flaggstång så var inte samhället i närheten av vad det är idag.

Barnen googlar mer nu än någonsin tidigare. De hittar information i sociala medier, kan följa både twitter, inlägg på facebook och många andra platser. Med andra ord så upplevs skolan mer tråkigare idag än tidigare bara för att skolan inte är som facebook, instagram eller något annat socialt nätverk.

Barnen vill vara delaktiga på ett helt annat sätt än vad de får lov till att vara idag. Min åsikt är helt enkelt att skolan borde fokusera mer på att åka ut på studiebesök vid företag även för de små. När man läser samhällskunskap så borde barnen få möjlighet att hälsa på polis, brandkår, ett sjukhus och mycket annat. Till och med besöka riksdagen då man pratar om politik. Göra studiebesök hos politiska partier och träffa företagare som visar dem runt. Barn behöver uppleva saker och lära sig vad som finns i samhället hellre än att sitta instängd i en lektionssal där luften inte riktigt stämmer överens med syret som finns på andra sidan gatan.

Barn även i yngre åldrar måste också få en möjlighet att se hur företag, naturen och djuren fungerar. Att ge stimulans genom utomhuslektioner och rörelser i ute miljö stimulerar och gör nytta.

Det går inte att titta sig över axeln och säga att det inte går för det har vi provat förut. Orsaken varför man inte kan göra det är helt enkelt för att samhället har utvecklats snabbt och hänsynslöst.

Skolans system som vi tyvärr ser idag är gammalmodig och föråldrad. Det är också därför som eleverna och barnen måste få möjlighet att utbilda sig i andra miljöer och inte bara på skolans innermiljöer.