Trump vann inte valet på grund av folket

Jag vill klargöra att valsystemet i USA inte är så som vi har det i Sverige. Trump vann inte på att alla röstade på just honom. USA är federation med totalt 50 delstater, som har eget självstyre till största del. Även om det är presidenten som har den absoluta makten. Det finns två dominerande partier i USA, den ena är republikanerna och den andra är demokraterna. Hillary Clinton fick flest röster i det amerikanska presidentvalet 2016. Trots det är det Donald Trump som blir landets nya president. Man kan fråga sig hur detta var möjligt.
Det beror på USA:s valsystem, där det viktigaste inte är det totala antalet röster – utan att vinna i rätt delstater.

Det amerikanska folket röstar i praktiken inte fram presidenten utan snarare på elektorer, dessa personer får själva bestämma vilka de ska rösta på när det gäller president. Med andra ord för att göra det lätt att förstå röstar folket fram personer som sedan bestämmer vem som ska styra landet. Det finns totalt 538 personer/elektorer som är uppdelade i staterna vissa stater är värde mer än andra eftersom antalet elektorer grundas på antalet invånare. En elektor har i regel förbundit sig på att rösta på en speciell kandidat men kan alltså tvärvända och rösta på den man inte har förbundit sig till. Detta kallas trolös elektor men detta är mycket ovanligt. Det är också genom elektorernas röster som man röstar fram representanter i kongressen. Då det amerikanska folket går och röstar är det alltså inte så att de röstar på Trump eller Hillary Clinton utan på andra personer (elektorer). Att säga att det amerikanska folket därmed röstade fram Donald Trump är därför felaktigt, det amerikanska folket ville helst ha Hillary Clinton och därmed kan man undra om det amerikanska systemet är sämre än det svenska där vi faktiskt röstar på det parti som vi vill se som styrande. Varje delstat har ett visst antal elektorer från 3 till 55 stycken. För att förstå valet måste man tänka lite pingis: första settet kanske vinns av Hillary Clinton med 11 -2, det andra och tredje setten vinns av Donald Trump först med 9-11 och sedan med 7-11. Egentligen har då Hillary Clinton vunnit totalt sett med 27-24 i poäng men Trump vinner ändå på grund av att han vunnit två sett mot ett.
 
 
Enligt uppgifter fick Hillary Clinton över 400 000 fler röster än Trump men Donald tar ändå hem matchen genom fler vunna sett. Nyckelstaterna som i flesta fall vanns i de flesta fall var: Florida, Ohio, Pennsylvania, Michigan, Iowa, Colorado, Arizona och Nevada. Vinner en presidentkandidat dessa har man vunnit valet oavsett hur de övriga röstar. Elektorsystemet är något som man arbetar med att byta ut för att få ett system som liknar det svenska men detta lär dröja ett tag till innan denna förändring inträffar.
 
Enligt en tidningsartikel nyligen så skrev skribenten följande:
"Trots att få människor har egen erfarenhet av hotet från ”främlingarna” gör vår riskaversion att många reagerar på risken och förändrar sitt beteende. Det kan exempelvis innebära att man i högre grad börjar ge uttryck för främlingsfientliga uppfattningar.Och ett sätt att ge uttryck för det är hur man väljer att rösta. Den mänskliga riskaversionen gör alltså att främlingsfientliga argument är starkt beteendepåverkande. I ljuset av det är det inte så konstigt att de återkommande skandaler som exempelvis drabbat Sverigedemokraterna eller Donald Trump inte gett några större opinionsmässiga effekter."
 
Han fortsätter i sin artikel med följande kommentar:
"Slutsatsen är att även försvarare av alla människors lika värde har mycket att vinna på att ha med ett beteendevetenskapligt perspektiv i sin kommunikation. Det kan exempelvis innebära att tydligare lyfta fram de betydande riskerna för det svenska samhället med en främlingsfientlig politik. Ett par möjliga argument som skulle kunna lyftas fram är att vi står inför en välfärdskollaps om vi stoppar invandringen eftersom vi blir allt färre som ska försörja en allt äldre befolkning. Ett annat är att främlingsfientligheten hotar den mellanmänskliga tilliten vilket riskerar att allvarligt skada den svenska ekonomin." - Kristoffer Houset, westander politics and opinion.

Det är kanske så vi måste börja resonera för att få folk att inse hur det ligger till?
Det kanske är dags att försöka förändra den retorik som används för att vända opinionen mot de främlingsfientliga partierna. Vi måste alltså möta känslor med känslor och inte stänga dörren för de debatter eller försöka hitta andra debattområden där dessa krafter är svagare. Vad värre är, låt oss inte falla i samma grop och lura oss själva genom att köpa de påståenden som främlingsfientliga krafter försöker sälja till oss.

Så att lägga fokus på att Trump segrade trots sina vulgära åsikter och sjuka framtoning kanske vi inte behöver göra. Däremot bör vi nog oroa oss om stater med samma system som vårt börjar rösta fram främlingsfientliga partier som sedan får makten särskilt i Europa. Vi kanske därmed inte behöver oroa oss över Trumps seger men vi kanske istället borde tänka på hur vi ska bemöta främlingsfientligheten vid våra egna dörrar. Kanske vi borde göra så som Kristoffer skriver i sin artikel? Möta främlingsfientlighet med känslor för att väcka upp vår förståelse för de som drabbats?

 

Källa: www.aftonbladet.se