Sverige inom kort med i NATO

Foto: Pinterest, brittisk soldat i tjänst. Royal navy.
 
Enligt senaste informationen som bland annat är hämtad från Expressen talar redan försvarsministern om att ingå i ett Europeiskt samarbete som kallas JEF. Socialdemokraterna öppnar nu med andra ord för ett medlemskap i NATO inom kort. För hur långt är steget till ett fulländat NATO-medlemskap om man går med i JEF? Inte särskilt stort. Den brittiska militärstyrkan JEF har redan flera medlemmar som är med i NATO på plats. Ett av dessa länder är Norge och dessutom finns både Danmark och de baltiska staterna med tillsammans med Holland. Med andra ord är detta kanske en inledning av ett nytt Europeiskt försvar som vi ser.

Foto: Daily Express


Ett NATO medlemskap är absolut något vi inte borde eftersträva och om Socialdemokraterna som tidigare sagt att ett sådant medlemskap inte är aktuellt så borde väll Hultström inte heller driva på eller ens tänka på ett samarbete med JEF? Då kan man ju lika gärna ta steget fullt ut och ansöka om NATO medlemskap. För vad är egentligen det för skillnad att gå med i NATO eller att gå med i JEF?

Ryssland skulle se detta som en provokation direkt och att visa redan nu att man gärna stödjer NATO länder genom en sådan här aktion ökar spänningen i Östersjön.

Jag är övertygad om att det bara är en tidsfråga innan NATO-medlemskapet ligger på bordet. Sverige har för länge sedan skrotat alliansfriheten och att inleda ett värdlandsavtal och nu föra diskussion kring JEF visar på att landet närmar sig mer och mer ett fulländat NATO-medlemskap. Vågar Miljöpartiet stå fast vid sin tidigare politik att inte närma sig ett NATO-medlemskap?

Foto: youtube.com


Har svårt att tro att regeringen egentligen vill något annat än att ingå i NATO särskilt då Ryssland svänger på sin svans. Personligen är jag övertygad om att Ryssland egentligen inte har några större intressen av Sverige. Sverige är inte en nation som har tillhört Sovjetunionen sedan tidigare och dessutom är det faktiskt vår nation som har flera gånger under det kalla kriget bidragit till den ökade spänningen. Vi mins givetvis Catalina affären där DC3an sköts ned då man var för nära den Ryska kusten. Sedan är det övertygande så att Sovjetunionen och Ryssland faktiskt har också bidragit till ökade konflikter i närområdet. För som alla väl vet så krävs det två för att dansa tango.
 
Foto: Royal navy.

Sverige bör därför inte ingå i någon insatsstyrka och heller inte involvera sig med andra NATO länder. Sverige måste tänka om när det gäller värdlandsavtalet och avskriva det snarast. För på vilket sätt ur miljöperspektiv påverkar inte ökad aktivitet i vårt närområde naturen? Är det inte så att fler stridsvagnar som kör omkring och skjuter i vår svenska natur påverkar miljön negativt? Hur är det till exempel med marina övningar där man skjuter på måltavlor till havs?

Sverige måste bestämma sig, antingen blir man medlemmar i NATO och kan då utan vidare köra på med sina militära övningar eller så tänker man långsiktigt och väljer att inte vara med i några insatsgrupper alls. Troligtvis kommer den dagen då folk i vårt land anser det är fullt normalt att understödja länder med kärnvapen. Är detta rätt väg att gå? Knappast. Sverige bör inte ingå i några sådana allianser och endast med FN-mandat gå in med stöd.

Sverige skulle aldrig någonsin kunna mäta sig med Ryssland oavsett hur mycket pengar vi lägger i försvaret. Vi har varken soldater, krigsmateriel eller resurser för att mäta oss med stormakterna. Varför då ödsla enorm tid, resurs och ekonomi för att försöka ens? När ska verkligheten komma ikapp krigshetsarna? Sverige borde istället satsa på att ha ett igelkott försvar där vi försvarar våra gränser genom att lägga oss i bakhåll. Det fungerade tidigare och varför skulle det i dagens Sverige fungera nu?
 
Foto: stopmakingsense.org, brittiska soldater.

Storbritannien vill ha med Sverige, NATO vill ha med Sverige, med andra ord alla vill ha med Sverige i olika konstinstallationer, varför? Därför att man då får utrymme att träna i Svenska fjordar, på svensk mark och dessutom blir starkare mot Ryssland. Problemet är att vi i Sverige nu har blivit girigare på att vara med i den världsvida arenan och glömmer samtidigt av att terrorism är den stora fienden inte länder i sig.

Det Sverige borde göra är att förändra hela sin taktik och satsa på terrorismbekämpning, katastrofbekämpning och se till att polisväsendet fungerar istället för att vara med på militära arenor. Det är genom dessa tre som verkligheten på allvar hotar. Världen är så liten idag att regelrätta krig inte är lösningen på att få inflytande utan snarare är det så att terrorism är den nya fienden i vår omvärld. Därför bör Sverige inte sträva efter att gå med i NATO eller i JEF. Det vi istället bör göra är att se till att polisen får de resurser som behövs för att bekämpa brottslighet, att det finns system och verksamheter som är experter på katastrofer samt ett system där vi kan ta hand om eventuella terrorister.

Foto: India opines. Terrorister är det största hotet mot Sverige inte andra länder.

Sverige har klarat sig utan krig i så många år och Europa ligger inte i den stora riskzonen. De som hävdar detta enligt min uppfattning vill bara få sin vilja fram, att gå med i en större organisation så att vi känner oss säkra. Problemet är att vi genom att gå med också legitimerar kärnvapen och andra länders metoder. Inte minst USA´s där man anser det är okej att spärra in fångar i fångläger och där presidenten anser det är bra att man misshandlar sina fångar.

Foto: Sydsvenskan.se, Trump visar genom sitt agerande att NATO och Sverige bör man inte koppla samman. USA har visat genom Trump att det inte går att lita på andra länder. Storbritannien stödjer USA och därmed ett medlemskap i JEF skulle vara som att vi också stödjer USA.

Storbritannien stödjer USA och genom att vi då ingår i JEF så stödjer vi Storbritanniens beslut att göra det. Sverige borde därför välja en annan väg. Öka samarbetet med Finland om man vill utöka sin militära kunskap. Sverige behöver inte JEF och NATO, det vårt land behöver är trygghet när det gäller brottslighet, terrorism och naturkatastrofer.
Foto: AFP. Sverige behöver tänka om och satsa på de verkliga hoten så som naturkatastrofer och inte lura oss själva genom att tro att Ryssland är vår stora hotbild.

Foto: Jp.se