Ytterligare steg mot NATO

Foto: Nato.int
 
Det försvarspolitiska samarbetet mellan Sverige och Norge ska stärkas, skriver Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist (S) och Norges försvarsminister Ine Eriksen på DN Debatt.
 
Det verkar med andra ord som om Socialdemokraterna har en brinnande intresse för NATO det trots att man stod i ett debattprogram och sade att NATO inte var intressant för dem. Nu visar det sig att regeringen vänder kappan efter vinden och att man vid ett möte i Oslo förra året enades de båda ministrarna att Natosamarbete är något för dem.
 

I en artikel så säger de båda att sjötransporter och viktiga knytpunkter ska säkras. Det gäller både Sverige och Norge ska återinföra försvarsattachéer i de båda huvudstäderna för att stärka informationsutbytet mellan länderna.

Det visar sig att ett samarbete mellan grannländer blir allt viktigare i en tid där förutsättningarna för den europeiska säkerheten förändras. Syftet är "en gemensam ambition att stärka förutsägbarheten, bidra till stabilitet och arbeta för en fredlig utveckling utan konfrontation och konflikt i vår del av världen". Problemet är bara att ju närmare Sverige närmar sig ett NATO medlemskap ökar också risken för konflikt med Ryssland.
 
Att Miljöpartiet inte reagerar säger en hel del om deras inställning. Tidigare så var Miljöpartiet de gröna en stor kämpe i att fortsätta hålla sig utanför NATO och alla allianser men idag verkar de mer för både värdlandsavtal och NATO medlemskap. Kanske inte i ord men i handling.