Tillbakablick

2010 så lyckades Miljöpartiet de gröna i Vara kommun komma in i kommunens finrum. Fast det skulle dröja fram till 2014 innan man satte sig i en majoritet med S, C, V och KD. De största frågorna, som inte Miljöpartiet stöttade var bland annat E20s utbyggnation. Även styret i kommunen godkände inte alla förslag som Miljöpartiet lade, bland dem en Köttfridag i veckan för skola och äldreomsorg. 2014, då Miljöpartiet satte sig i majoriteten blev det helt nya tag. Nybyggnation av badhus kom igång och ett förslag som godkändes var att Vara kommun skulle bli Fairtrade city inom en snar framtid. Det tog ett år sedan var man där. En viktig detalj var att den tidigare moderatledda majoritetens stora kärleksbarn hade tagits bort. Vara Horce Arena VHA som nu idag ombildades till Destination Vara AB. Under dessa år som politiker har jag varit glad över att Vara kommun har fått en så bra grundval att stå på under de kommande fyra åren. Under dessa år trodde jag också att Miljöpartiet i Vara skulle få fler mandat utöver det som man har haft. Men de senare åren har jag insett att så kommer det troligtvis inte att bli. Särskilt inte då främlingsfientliga partier har fått ett alltmer starkare inflytande i både den lokala men också den riksdagstäckande politiken. Miljöpartiet de gröna har dessutom tappat sitt grepp då de dom i regering 2014. Jag hoppades så att framtiden skulle bli bättre då Miljöpartiet satte sig i regering än vad då man inte gjorde det men jag blev tyvärr gruvligt besviken. På riksdagsnivå har partiet tappat de viktigaste frågorna och lämnat dem vind för våg. Den enda frågan som de håll kvar vid är Kärnkraftsfrågan. När det gäller på lokalnivå så är fortfarande Vara kommun en intressant kommun ur många aspekter, den har nämligen en hel del företag som håller uppe kommunen på ett bra sätt. Industrin är inriktad i olika saker och därmed kan inte kommunen drabbas av en större arbetslöshet än en kommun där företag  till exempel bara satsar på möbeltillverkning eller lamptillverkning. Då jag kom från Tibro sedan ett antal år tillbaka så ser jag stora skillnader. Vara är ungefär jämnstor med Tibro men här finns järnväg, goda förbindelser och flera företag. Tibro levde på möbelindustrin och lade samtidigt ned järnvägen så fort de fick möjlighet. Ett stort hål i Vara kommun bildades då Asko cylinda lades ned. Men ur askan steg nya möjligheter och företagets personal kom snart ut till andra företag.

Idag finns Volvo Penta ab och många fler liknande bolag som bidrar till den koalition av färger inom kommunen vilket stärker oss alla som bor här. Utan företagen som finns i kommunen hade inte Vara kunnat ta några fler steg, varken internationellt eller lokalt. Företagen är en stor viktig motor som driver verksamheten framåt. Hade inte Vara kommun haft dessa starkt satsande bolag så hade nog inte heller AMB valt att satsa i kommunen. Det är många som kommer ifrån grannkommunerna vilket arbetar i Vara. Väldigt få som flyttar in till kommunen. Jag gjorde det och det har jag absolut inte ångrat på. För mig så känns det helt naturligt att flytta till den kommun man får ett arbete i. Under tre år så jobbade jag också som lokalvårdare för Volvo Penta ab. Under mina år så har jag utbildat mig inom både marknadsföring, turism och media. Något som har hjälpt mig ytterligare steg på vägen.

Under en längre tid var jag engagerad i Miljöpartiet och tyckte det var trevligt att vara en del av ett så grönt parti. Genom min politiska bana även om den kanske inte är lika lång som många andras så har den lärt mig mycket, det har handlat om att ta tag i de nya utmaningarna och vandrat in på vägar som då öppnades för mig. Jag har lärt känna trevliga vänner som har funnits där och hjälpt mig på min väg.  2011 fick jag dessutom förmånen att  hjälpa till då det gäller manifestation emot uranbrytning i Varnhem. Något som jag även idag anser är en mycket viktig fråga. Att hindra och försvåra kärnkraften är för mig en mycket viktig del i det arbete att skapa en bättre värld för alla människor. Idag har fler och fler insett att kärnkraften inte behövs längre, att vi fortfarande kan tända våra lampor även om man inte får el från kärnkraftverk. Det handlar om att våga ta nästa steg. Att krampaktigt hålla sig kvar vid det förflutna är inte vägen att gå. Detta däremot gäller inte den politiska vägvalet som Miljöpartiet gjorde 2014. Att sätta sig i en regering trots att man visste hur svårt det skulle bli. De visste allihop att de inte kunde stå fast vid deras grundläggande principer och värderingar eftersom de var för små. 2016 visade det sig att allt brakade samman internt för partiet.

Genom medias "Katastrof" granskning tvingades politiker avgå och krisen som egentligen hade skapats av media fick ett uppsving. Kaplan är nämligen inte någon terrorist eller sympatisör av terrorism även om media försöker göra det till det. Dessutom hade han inte begått dessa fel då han blev minister utan detta var saker som hade inträffat långt innan. Ibland verkar det som om vi människor måste hugga på något och särskilt politiker. Vi tror att politiker aldrig begår fel. Kom ihåg att även politiker är människor. Det är däremot när ett parti som Miljöpartiet agerar fel där jag tycker det är rätt med kritik. Agerar ett parti på ett sätt som inte längre stämmer överens med vad man tidigare har sagt och gjort måste man fundera på var partiet är på väg. Att då sitta kvar på tåget och tänka att det löser sig anser jag är mycket riskfyllt. Vad händer om partiet slår in på en väg som Moderaterna har gjort? Samarbete med Sverigedemokrater? Är det inte att legalisera ett främlingsfientligt parti?

Hade jag tillhört Moderaterna så hade jag hoppat av partiet för länge sedan. Hade själv inte vågat vara en del av partiet då jag vetat att man inte kan närma sig något annat parti utan att färgas av det.

Jag tror på energier och jag vet att när två krafter möts påverkar de varandra, ibland förenas krafterna även om man inte till en början inser det. Det som Moderaterna gör idag är att medvetet påverkas av vad SD vill. Givetvis så biter inte alltid en huggorm sitt byte direkt. Den som ser på en naturfilm vet att ormen närmar sig sakta men säkert sitt byte och då den är tillräckligt nära för att fånga det hugger den. Moderaterna luras sakta men säkert närmare SD. Det i sin tur leder till att de inte hinner reagera då väl hugget kommer. Då är det i regel också för sent att göra något. Det som Anna Kindberg Batra nu gör är inte att rädda partiet utan införliva det i Sverigedemokraterna. Att legalisera den främlingsfientliga politik och därmed döda sitt egna parti. Det som händer i de egna leden är att man säger till sina egna väljare att Sverigedemokraterna är inte alls farliga, de är precis som vilket annat parti som helst. Därmed säger man också att det är fullt normalt med den främlingsfientliga politik som Sverigedemokraterna står för. Detta i sin tur kommer att inför valet innebära att SD får ökad makt och kan därmed få ökat inflytande i den svenska politiken. Det spelar ingen roll vad Anna Kindberg Batra gör eller säger i detta sammanhang, hon legitimerar Sverigedemokraternas politik och närmar sig ett fullt politiskt samarbete. Att föra samtal med någon innebär inte att du skyddar dig från personens åsikter, risken ökar att du smittas av deras åsikter och accepterar den. Hur Alliansen nu kommer att agera inför kommande val är för mig fortfarande en stor fråga.

Men jag känner samtidigt att politiken är för mig inte längre lika viktigt. Även om inte Miljöpartiet tar samma steg som Moderaterna så är jag rädd att partiet tappar sin gröna väg och att man irrar sig in på en mer rödfärgad sådan istället. Tidigare sade politiker till mig att vi inte är varken höger eller vänster. Att säga det nu är bara barnsligt. Partiet har valt en rödare väg då de skulle ha fortsatt på den gröna inslagna vägen. Det är också därför som jag väljer att lämna partiet, hade jag velat vara en Socialdemokrat så hade jag också blivit det och inte fortsatt inom Miljöpartiet. Miljöpartiet liksom Moderaterna har tagit in fel vägar även om Moderaternas felsteg är MYCKET värre än Miljöpartiets.


Omforma Arbetsförmedlingen och inför Medborgarlön

Vad kan vi göra för att få fler i arbete, eller att de får en känsla av trygghet och optimism?

Det handlar om att skapa fler utbildningar, ge hjälpande hand till de som behöver körkort inte minst. Tidigare kunde man få hjälp att skaffa sig körkortet genom arbetsförmedlingen. Genom att hjälpa människor som inte haft råd att skaffa sig körkort så kan man för en lägre kostnad helt enkelt få ut fler i arbete. Ser man på platsannonserna idag så är det många arbeten som kräver att du ska ha körtkort. Det finns också miljövänliga alternativ då det handlar om bilar. Vissa företag införskaffar elbilar som tjänstefordon vilket skulle därmed gå hand i hand med att vara miljövänlig. Med andra ord att skaffa körkort är inte i sig fel särskilt inte om man bor på landet. Inom städbranschen finns det ett stort behov av anställda. Problemet är att dessa medarbetare måste också kunna ta sig från en plats till en annan. Här kunde alltså ett körkort underlätta.
 
Många ungdomar väljer oftare att inte skaffa sig körkort på grund av de stora kostnaderna. För att skapa möjligheter måste ett nytt system införas, eller kanske ett gammalt. Kan arbetsförmedlingen se till att blivande anställda har det som behövs för att få jobbet så tror jag det underlättar för alla. Om nu inte arbetsförmedlingen kan lösa detta så vore ett annat förslag något som politiker bör tänka på. Jag pratar om medborgarlön. En summa från staten så att man kan ta det där körkortet och på så vis få ett jobb om man inte har det. Dessutom kan man ta bort Försörjningsstöd och ersätta detta med medborgarlön, 2013 räknades försörningsstödet ligga på 1088 kronor per invånare i Sverige. Till detta så kan man också lägga Bostadsbidraget som ligger på liknande siffror. Detta skulle räcka för att lägga grunden till medborgarlön, dessutom skulle minst 2 000 kronor vara tillräckligt för att se till att en ungdom kan skriva in sig på en bilskola och lära sig att ta körkort. Många hushåll får även 3000 kronor då det gäller bostadsbidraget. Då skulle medborgarlönen ligga på ungefär 4000 kronor/person om man skulle räkna in försörjningsstödet och att alla fick 3000 kronor genom bostadsbidrag. Denna summa skulle inte vara särskilt svårt att få ihop om man ser över de bidrag som betalas ut.
Jag är övertygad om att Medborgarlön kan bidra till att fler kan få det bättre och att samhället får det bättre. Färre blir sjuka, fler som kan ta körkort och få sitt första arbete.

Idag så är det nästan krav på att man måste har körkort i de flesta yrken som finns idag. Fördelen med att vara med och medfinnansiera kökort för en arbetslös är att arbetslösheten kommer att sjunka. Risken om man inte hjälper till med detta är att låsa fast de som skulle behöva komma ut på arbetsmarkanden och dessutom har kompetens för att få ett jobb. Arbetsförmedlingen kan dessutom skapa speciella utbildningar som inriktar sig mot de jobb där man vet att behovet kommer att öka inom en snar framtid. Istället för att Arbetsförmedlingen bara förmedlar jobb så kan denna verksamhet också hjälpa till så att arbetslösa kan få jobbet. Detta system skulle ge fler arbete, samtidigt så skulle de arbetslösa inte tappa rutinen att gå upp normala tider och lära sig att vara närvarande. Detta är inte bortkastade pengar, snarare en investering. Det handlar inte om att ligga på sofflocket. Tyvärr tvingar systemet många att göra idag, ungdomarna är särskilt utsatta, de vill inget hellre än att ta ett jobb.

Skulle man komma in på ett sådant program arrangerad av Arbetsförmedlingen är man också tvingad till att fullfölja den. Hoppas man av den så mister man också de pengar (undantag medborgarlönen) som a-kassan betalar ut. Det är också viktigt att handledaren på arbetsförmedlingen träffar den arbetslöse och på så vis också skapar en personlig kontakt. Det underlättar om den arbetslöse får hjälp som är anpassad till individen själv. Stor kostnad kanske någon tycker? Men har ni räknat ut hur mycket kronor det kostar samhället att någon är arbetslös och sitter hemma i besvikelse? Tyvärr så är detta mycket vanligt i dagens samhälle.
 

Kärnkraften är för dyr för att det ska vara hållbart i längden

Kärnkraft är det dyraste av alla alternativ för elproduktion i Sverige. Ändå satsar regeringen på kärnkraften.Sveriges elförbrukning har sjunkit under 2000-talet och är nu tillbaks till nivån i början av 1990-talet.

Att satsa på kärnkraft är som att man satsar på ett stort lokomotiv för att transportera gods. Det tar lång tid att få igång ett kärnkraftverk lika länge som det tar för ett godståg att få upp farten. Tänk dig att man använder sig av ett stort godståg som tar flera kilometer för att få upp den fart för att det ska vara bra för miljön. Orterna ligger mycket nära varandra så tåget hinner aldrig att få upp farten innan de måste stanna och då tar det dessutom en mycket lång tid innan tåget stannar helt. Risken är att man missar målet. Så är kärnkraften idag, då det gäller att satsa på miljömålen så kan man inte sätta in ett kärnkraftverk för att på några år senare avskaffa detsamma. Men så gör regeringen i dagsläget. Man väljer att satsa på kärnkraft som i loppet av några år ändå måste avskaffa detta.

För kortare resor och för att få ned energiproblemen så måste alternativa lösningar till, det innebär att om man liknar det vid tågtransporter så finns det mindre tåg som uppfyller samma funktion. Kanske inte lika starka men ett större flertal.

Har du kollat in ett rep någon gång. Ett rep består inte bara av ett snöre utan kanske tio snören, sammanflätade. Detsamma är med vår energi. En enskild energiform kanske inte ensamt kan ta över kärnkraften men om man har flera stycken olika former så kommer de tillsammans att lyckas med att generera lika mycket el som kärnkraften gör idag. Men det handlar om att ge plats för dessa former av energi. Så länge kärnkraften är vår stora frälsare så kommer man inte finna andra utrymmen för alternativen. Pengarna försvinner in i kärnkraftens stora byggnad precis som en gökunge som äter upp allting som dess adoptivföräldrar ger dem. Gökungen knuffar bokstavligen ut de andra ungarna ur boet och tar allting själv. Det är samma sak med satsningarna på kärnkraften. Man slösar pengar på kärnkraften och det enda man får i slutändan är att den knuffar bort alternativen och då uranet är slut så står man utan alternativ.

Man kan inte leva på ett sådant slösaktigt och själviskt sätt. Politikerna påstår att det finns inga andra alternativ. Men det är inte sant. Det enda som är sant är att politikerna orkar inte bry sig om alternativen utan satsar på det som ses som enklaste vägen för att få energi. Att våga ställa om innebär för politikerna att man måste intressera sig i frågan. Det är något som inte partierna vill göra. Med undantag för Miljöpartiet och Vänsterpartiet som fortfarande står fast på samma grundval, kärnkraften ska bort.
Visa fler inlägg