Elfordon en framtidslösning?

 foto: elbilguiden.se

Sverige kommer vara bland de första i världen med elvägar i full skala på trafikerade vägar. Då gäller det främst tung fordonstrafik och metoden ska vara en lösning på de allt högre utsläppen.

I Sydkorea är elvägen redan en realitet, men sträckan som provkörts är då begränsad.

Vägsträckan som är 2 gånger 12 kilometer har nu slagits på och trafikeras av två bussar med passagerare, skriver bbc.co.uk. Bussarna laddas upp av vägen medan de kör, vilket innebär att fordonen inte behöver stanna för att laddas upp igen.

”Det här är verkligen en vändpunkt för OLEV (Online electric vehicle) att bussar kan erbjuda transport för människor”, uppgav Don-Ho Cho, teamledare för projektet enligt bbc.co.uk.

Men en annan transportexpert varnade för att kostnaden för att installera det trådlösa laddningssystemet gjorde att det var mindre praktiskt att använda än andra elsystem.

  • Olev utvecklades av Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)
  • Kan laddas medan den körs eller när den står stilla. Fordonet behöver inte strömavtagare.
  • Två OLEV-bussar trafikerar en rutt i innerstaden mellan Gumi tågstation i Sydkorea och In-dongdistriktet med en total sträcka av 24 kilometer.
  • Verkningsgraden vid laddningen är 85 procent.
  • Avståndet mellan marken och bussen är 17 centimeter.
  • Längden på laddningsspolarna i vägbanan är mellan 5 och 15 procent av den totala vägsträckan.
  • Batteriet är en tredjedel så stort som i en vanlig elbil.
  • Ytterligare tio bussar är planerade att vara i bruk 2015.

Källa: Kaist