En lysande idé!

Foto: Neos Kosmos
 
Steve Katsaros har uppfunnit en glödlampa som revolutionerar den fattiga världen. En uppladdningsbar LED lampa som laddas upp på dagtid genom solenergi och används då det är mörkt ute. Perfekt lösning för fattiga länder där hushållen inte har så mycket electricitet. Enligt en artikel från CNN 2011 så berättar Kastravos från Denver hur han kom på lösningen för de länder som inte hade utbredd elnät.

"Det var inte förrän vi hade skapat glödlampan som kan hängas på en krok hur vi skulle marknadsföra denna smarta lösning." Säger han till CNN. Han hade patentiserat sin produkt fyra dagar efter att han uppfunnit den. Han visste att detta var en riktigt bra produkt men han visste ändå inte vad han skulle göra utav den eller till vem som han skulle sälja den till.
"Vi lärde oss snart att den största marknaden var u-länderna."
Ju mer Kastaros undersökte och granskade marknaden i dessa länder så insåg han att denna uppfinning verkligen skulle göra ett stort genomslag där 1,4 miljarder människor världen runt om skulle äntligen få njuta av elektriskt ljus även om det inte fanns någon electricitet.

Många av dessa länder oljelampor som är inte miljövänligt. Dessutom kostar gasol och olja mycket pengar, något som inte blir samma sak med en uppladdningsbar glödlampa som bara behöver solenergi.
 
Foto: CNN

Den första frågan som Kastaros fick på sitt bord och som gjorde honom tveksam var: Skulle hans företag inrikta sig på välgörenhet eller inte.
Han fick inspiration från en bok som skrivits av Paul Polak. "Out of Poverty". Författaren sades ha arbetat för att utveckla nationer i 30 år och trodde att en välgörenhetslösning inte var den bästa. Den bästa vägen att hjälpa människor var att sälja produkten och erbjuda dem ett mycket lågt pris. För det första handlade det om att hjälpa de fattiga att hjälpa sig själva.

"Visst kan man ha ett rent samvete då man ger bort saker men om man ska sälja en produkt till någon som inte har pengar så handlar det om att sälja en produkt genom respekt för att de behöver den".
Skrev bland annat Polak i boken. Polak menar också att räddningen finns inte för länderna om de själva inte väljer och försöker att ta sig ut ur nöden. Det kommer aldrig att fungera i längden om man bara skänker saker till de fattiga länderna, de kommer aldrig att lära sig hur man bygger upp samhället. Författaren menar också att om man hjälper igång verksamheter i de fattiga länderna så hjälper man också dem att bygga starka ekonomier och länder i framtiden.

Kastaros valde att bedriva en vanlig verksamhet som sålde glödlampor till bland annat Kenya och Tanzania genom små företag i respektive land. I de båda afrikanska länderna säljer man glödlamporna i stora paket på 144 stycken till hela byar som betalar tillsammans för att ge sina invånare ljus på kvällarna. De små företagen i sin tur bedrivs alltså av respektive land som importerar dem och lär sig hur man tillverkar dem. Kastaros hoppas med detta kunna bygga upp ett nätverk av företag som tillverkar och säljer hans glödlampor.

Kastaros har efter 2011 också börjat att utveckla nya produkter som anpassas till u-länderna för att dessa ska utveckla företag. Något som enligt honom bidrar till en bra ekonomi för länderna samtidigt skapar det arbete åt dem som säljer produkterna. Pengarna som han får in på glödlamporna används att utveckla nya produkter och starta upp företag i den mest fattigaste avkrok av världen.

"Vi är ett bra företag med god hälsa, vi har bra folk som arbetar för oss och vi utvecklar andra länder som gör dem lyckliga över att kunna leva som vi i västvärlden." Säger Kastavos med ett leende till CNN.