Karlstads miljöbilar

Enligt Karlstads kommun tycks elbilarna som man nu har använt under en längre period klara de krav som kommunen har. Kan detta vara något för övriga kommuner att satsa på också? Det tycker de som har använt kommunens bilar. En positiv trend i sådana fall skulle leda till att Sveriges kommuner faktiskt går i bräschen för miljötänket. Det vore ju inte fel om flera kommuner satsar på miljöbilar för att visa den rätta vägen.

Skribent: Mikael Zetterström, källa: nwt.se