Kärnkraften är för dyr för att det ska vara hållbart i längden

Kärnkraft är det dyraste av alla alternativ för elproduktion i Sverige. Ändå satsar regeringen på kärnkraften.Sveriges elförbrukning har sjunkit under 2000-talet och är nu tillbaks till nivån i början av 1990-talet.

Att satsa på kärnkraft är som att man satsar på ett stort lokomotiv för att transportera gods. Det tar lång tid att få igång ett kärnkraftverk lika länge som det tar för ett godståg att få upp farten. Tänk dig att man använder sig av ett stort godståg som tar flera kilometer för att få upp den fart för att det ska vara bra för miljön. Orterna ligger mycket nära varandra så tåget hinner aldrig att få upp farten innan de måste stanna och då tar det dessutom en mycket lång tid innan tåget stannar helt. Risken är att man missar målet. Så är kärnkraften idag, då det gäller att satsa på miljömålen så kan man inte sätta in ett kärnkraftverk för att på några år senare avskaffa detsamma. Men så gör regeringen i dagsläget. Man väljer att satsa på kärnkraft som i loppet av några år ändå måste avskaffa detta.

För kortare resor och för att få ned energiproblemen så måste alternativa lösningar till, det innebär att om man liknar det vid tågtransporter så finns det mindre tåg som uppfyller samma funktion. Kanske inte lika starka men ett större flertal.

Har du kollat in ett rep någon gång. Ett rep består inte bara av ett snöre utan kanske tio snören, sammanflätade. Detsamma är med vår energi. En enskild energiform kanske inte ensamt kan ta över kärnkraften men om man har flera stycken olika former så kommer de tillsammans att lyckas med att generera lika mycket el som kärnkraften gör idag. Men det handlar om att ge plats för dessa former av energi. Så länge kärnkraften är vår stora frälsare så kommer man inte finna andra utrymmen för alternativen. Pengarna försvinner in i kärnkraftens stora byggnad precis som en gökunge som äter upp allting som dess adoptivföräldrar ger dem. Gökungen knuffar bokstavligen ut de andra ungarna ur boet och tar allting själv. Det är samma sak med satsningarna på kärnkraften. Man slösar pengar på kärnkraften och det enda man får i slutändan är att den knuffar bort alternativen och då uranet är slut så står man utan alternativ.

Man kan inte leva på ett sådant slösaktigt och själviskt sätt. Politikerna påstår att det finns inga andra alternativ. Men det är inte sant. Det enda som är sant är att politikerna orkar inte bry sig om alternativen utan satsar på det som ses som enklaste vägen för att få energi. Att våga ställa om innebär för politikerna att man måste intressera sig i frågan. Det är något som inte partierna vill göra. Med undantag för Miljöpartiet och Vänsterpartiet som fortfarande står fast på samma grundval, kärnkraften ska bort.