Kom ihåg Källkritik

Nyligen gick jag på en kurs om källkritik, där diskuterades en hel del och hur propaganda kan användas i tidningar som är mindre seriösa. En av dessa tidningar som omnämndes i sammanhanget var Fria Tider. Tidningen Expo som jag granskade hade pekat ut vilka som står bakom tidningen och jag kunde konstatera att den drevs av en sverigedemokrat bland annat och att tidningen produceras i utlandet. Med andra ord måste man komma ihåg källkritik.
 
Foto: IBF Kolmården


Fick under dagen ett inlägg på facebook som handlade om ett brott och artikeln i sin tur kom just från Fria Tider. Där man direkt pekade ut invandrare som var skyldiga. Då jag granskade artikeln noga och googlade vidare kom jag fram till en artikel från expressen som handlade om samma sak. Det visade sig inte riktigt stämma då det gällde ursprunget från personerna som begått dådet. Däremot kom det fram ett par viktiga detaljer i expressen som inte kom fram i tidningen Fria Tider. Den viktigaste detaljen var att männen var drogpåverkade och nyligen släppts ut ur fängelse. Med andra ord har dessa män suttit inne en längre tid men återgått till den brottsliga banan då de kom ut.

Däremot finns det inga kopplingar till invandring eller utländska nationaliteter i denna artikel och jag kan konstatera att detta är en vinkling från Fria tider som vill att man ska tro att invandrare är brottslingar i grund och botten.

Hur är det då med Expo? Tidningen tycks arbeta för att bekämpa främlingsfientlighet i stor mån. Dessutom har jag granskat flera artiklar som berörde det som Expo har skrivit om händelsen och om Fria Tider. Dessa artiklar stämmer väl överens med Expos artikel.

http://expo.se/2011/de-ligger-bakom-fria-tider_3800.html

https://sv.wikipedia.org/wiki/Expo

Med detta sagt vill jag poängtera att jag inte tar ståndpunkt i frågan annat än att jag då jag granskat Fria Tider upptäckt att det är mycket artiklar som riktar sitt hat mot invandring. Vilket för mig känns som om tidningens syfte är att skapa opinion mot invandring. Något som alltså enligt mig bör också plockas med i beräkningen då man hänvisar till en artikel i från den tidningen. Det är viktigt att ifråga sätta varför en artikel är skriven och hur den är vinklad samt vilken källa som anges. En seriös artikel brukar vara ärlig med tidningens syfte. Däremot om en tidning försöker mörka detta kan man nog ta de flesta nyheter där ifrån med en nypa salt.