Ljus framtid för Solceller

Foto: Tidningen statskoll.
 
Allt om vetenskap: På en och en halv timme tar jorden emot solljus med ett energiinnehåll som motsvarar ett helt års global förbrukning. Det skulle räcka med att vi kunde tillvarata en bråkdel av denna för att lösa alla energiproblem.

Kisel är ett av de vanligaste grundämnena på jorden och upptar ungefär 25% av jordskorspans vikt. Det har den kemiska beteckningen Si och atomnumret 14. Fysiskt är det en halvledare. Rent kisel har en grå och metallisk färg och det är liksom glas starkt men skört.

En kiselsolcell består av en tunn kiselplatta (0,1-0,2mm) Översidan av kiselplattan dopas med ett ämne (till exempel fosfor) som ger ett överskott på elektroner. Denna sida av plattan kallas n-kisel. Undersidan av kilesplattan dopas med ett ämne (tex bor) som ger ett underskott på elektroner. Vi får då elektronhål och denna sidan kallas p-kisel. I gränszonen mellan skikten vandrar elektroner från n-skiktet till p-skiktet så att n-skiktet blir positivt laddat och p-skiktet negativt laddat i själva gränszonen.

Från kiselplattan genom dessa rörelser så skapas energi, en enda kiselcell ger en spänning på 0,5 volt och strömstyrka på 2 ampere. Man kan alltså utvinna solceller genom kiesel vilket gör det billigt att producera solfångare. Med andra ord... det är inte dyrt att bygga solceller. Det beror inte på att det är dyrt med solceller, dessa blir billigare för varje år som går och elpriset stiger på sikt. Det hela beror mer på regelverket om man kunde byta ut det så skulle fler satsa på solenergi som till exempel i Danmark där man kommit mycket längre än i Sverige. Danmark använder sig nämligen ett annat system där man använder sig av nettodebitering eller man kvittar den el som man använder sig av mot den som levereras till nätet. Med ett sådant system kan en solcellsanläggning med en livslängd på 25 år betala på bara 7-8 år. En solig dag i maj 2012 producerade dessa solceller tillsammans ungefär hälften av Tyskland elbehov. Detta i ett högteknologiskt energislukande land med över 80 miljoner invånare.

För att täcka hela Sveriges elbehov skulle man behöva installera solpaneler över tre fjärdeldelar av Öland.

Fler källor att vända sig till: www.energimyndigheten.se/sv/forskning/kraftforskning/solkraft/
www.glavaenergycenter.se
www.nature.com/nature/journal/vaop/ncur-rent/full/nature11652.html