Omforma Arbetsförmedlingen och inför Medborgarlön

Vad kan vi göra för att få fler i arbete, eller att de får en känsla av trygghet och optimism?

Det handlar om att skapa fler utbildningar, ge hjälpande hand till de som behöver körkort inte minst. Tidigare kunde man få hjälp att skaffa sig körkortet genom arbetsförmedlingen. Genom att hjälpa människor som inte haft råd att skaffa sig körkort så kan man för en lägre kostnad helt enkelt få ut fler i arbete. Ser man på platsannonserna idag så är det många arbeten som kräver att du ska ha körtkort. Det finns också miljövänliga alternativ då det handlar om bilar. Vissa företag införskaffar elbilar som tjänstefordon vilket skulle därmed gå hand i hand med att vara miljövänlig. Med andra ord att skaffa körkort är inte i sig fel särskilt inte om man bor på landet. Inom städbranschen finns det ett stort behov av anställda. Problemet är att dessa medarbetare måste också kunna ta sig från en plats till en annan. Här kunde alltså ett körkort underlätta.
 
Många ungdomar väljer oftare att inte skaffa sig körkort på grund av de stora kostnaderna. För att skapa möjligheter måste ett nytt system införas, eller kanske ett gammalt. Kan arbetsförmedlingen se till att blivande anställda har det som behövs för att få jobbet så tror jag det underlättar för alla. Om nu inte arbetsförmedlingen kan lösa detta så vore ett annat förslag något som politiker bör tänka på. Jag pratar om medborgarlön. En summa från staten så att man kan ta det där körkortet och på så vis få ett jobb om man inte har det. Dessutom kan man ta bort Försörjningsstöd och ersätta detta med medborgarlön, 2013 räknades försörningsstödet ligga på 1088 kronor per invånare i Sverige. Till detta så kan man också lägga Bostadsbidraget som ligger på liknande siffror. Detta skulle räcka för att lägga grunden till medborgarlön, dessutom skulle minst 2 000 kronor vara tillräckligt för att se till att en ungdom kan skriva in sig på en bilskola och lära sig att ta körkort. Många hushåll får även 3000 kronor då det gäller bostadsbidraget. Då skulle medborgarlönen ligga på ungefär 4000 kronor/person om man skulle räkna in försörjningsstödet och att alla fick 3000 kronor genom bostadsbidrag. Denna summa skulle inte vara särskilt svårt att få ihop om man ser över de bidrag som betalas ut.
Jag är övertygad om att Medborgarlön kan bidra till att fler kan få det bättre och att samhället får det bättre. Färre blir sjuka, fler som kan ta körkort och få sitt första arbete.

Idag så är det nästan krav på att man måste har körkort i de flesta yrken som finns idag. Fördelen med att vara med och medfinnansiera kökort för en arbetslös är att arbetslösheten kommer att sjunka. Risken om man inte hjälper till med detta är att låsa fast de som skulle behöva komma ut på arbetsmarkanden och dessutom har kompetens för att få ett jobb. Arbetsförmedlingen kan dessutom skapa speciella utbildningar som inriktar sig mot de jobb där man vet att behovet kommer att öka inom en snar framtid. Istället för att Arbetsförmedlingen bara förmedlar jobb så kan denna verksamhet också hjälpa till så att arbetslösa kan få jobbet. Detta system skulle ge fler arbete, samtidigt så skulle de arbetslösa inte tappa rutinen att gå upp normala tider och lära sig att vara närvarande. Detta är inte bortkastade pengar, snarare en investering. Det handlar inte om att ligga på sofflocket. Tyvärr tvingar systemet många att göra idag, ungdomarna är särskilt utsatta, de vill inget hellre än att ta ett jobb.

Skulle man komma in på ett sådant program arrangerad av Arbetsförmedlingen är man också tvingad till att fullfölja den. Hoppas man av den så mister man också de pengar (undantag medborgarlönen) som a-kassan betalar ut. Det är också viktigt att handledaren på arbetsförmedlingen träffar den arbetslöse och på så vis också skapar en personlig kontakt. Det underlättar om den arbetslöse får hjälp som är anpassad till individen själv. Stor kostnad kanske någon tycker? Men har ni räknat ut hur mycket kronor det kostar samhället att någon är arbetslös och sitter hemma i besvikelse? Tyvärr så är detta mycket vanligt i dagens samhälle.