Svårt för studerande under sommartid

Många ställer sig frågan och jag anser att systemet inte är byggd för att studenter ska ha sommarlov. Det finns förslag särskilt från Moderaternas sida att man ska korta sommarlovet. Något som lärarförbundet ställer sig kritiska till. Varför inte inrätta en instans där studenter kan få någon form av A-kassa i utbyte mot att de ställer sig till samhällets förfogande? Vad är problemet? Kan myndigheterna etablera en ALFA - kassa som inte fungerar fullt ut så bör man faktiskt kunna etablera en a-kassa för studenter som erbjuder ersättning under sommaren. För det är så att skolan har bestämt att det ska vara ledigt under sommaren inte eleven själv. Systemet straffar studenterna genom att tvinga den att antingen hoppa av sin utbildning för att få stämpla, eller söka efter sommarjobb. Dessutom måste de leva snålt på småslantar vilket är omöjligt om man har familj eller hyr bostad. Det finns dem som menar att man borde läsa en sommarkurs... Här måste man sätta ned foten och säga ifrån. Det är trots allt CSN poäng och pengar som man söker då vilket i sin tur leder till att 15 Högskolepoäng går åt för att läsa något som man kanske kan ha nytta av bara för att få pengar för att klara sig under en sommar. Det bör därför finnas en annan väg att gå. Dessutom att söka socialbidrag innebär kraftiga motkrav som till exempel att de måste praktisera på en företag under sommaren något som blir ganska svårt när företagen gå på semester.

Med andra ord en ohållbar situation. Många som dessutom kommenterar forums inlägg menar att man får helt enkelt skylla sig själv. Även om den som studerar gör detta för att få ett arbete då utbildningen är klar. Att studera är inte ett sätt att fuska eller komma undan att betala skatt. Många som läser på utbildningar gör det för att få ett riktigt arbete någon gång i framtiden. De flesta som läser på skolan vill verkligen ha ett arbete men de vill ha ett arbete som de känner att de kan trivas med och väljer en utbildning så att de kan nå framåt i sin karriär.

Tyvärr så bygger nuvarande system på misstro, den rikes rätt och att skapa klyftor mellan de som lever i Sverige.

Har du sökt till ALFA kassan någon gång då du inte har knappt något att betala varken hyra eller få mat på bordet? Kötiden på ALFA kassan har för mig visat sig vara galet och sjukt lång. Den 20 Juni sökte en person till Alfa kassan, registrerade sig på arbetsförmedlingen och skickade in alla lämpliga papper. Personen i fråga har fortfarande inte fått vare sig några pengar eller ett besked från Alfa-kassan om han/hon eller Hen har rätt till att få ersättning.
Under den tiden fick hen inte heller starta företag, ansöka till skola eller göra något som kan äventyra ersättningens utbetalning eller besked. Det är ungefär en månad sedan ansökningen skickades och hyran ska betalas och maten ska stå på bordet. Alfa-kassan vägrar att svara på frågor och personen får leva genom att sälja prylar på Tradera för att få dagen att gå ihop. Detta är straff särskilt när personen egentligen behöver de saker som hen måste göra sig av med för att få mat på bordet.

Detta är verklighetens Sverige. Ett nytt system måste därför införas inom skolan, en system som antingen gör det möjligt att utan att tvingas ta extra studielån, få ersättning så att den studerande kan fortsätta på sin skola. Det är skolan som bestämmer att ta semester, är det konstigt? Knappast. En lärare tjänar lön och behöver därför ta ledigt under sommaren. En student däremot har inte den förmånen. Här skapas en klyfta där den studerande hamnar i stora problem om hen inte hittar ett sommarjobb eller måste hoppa av för att få A-kassa.

Systemet måste göras om så att studerande kan få möjlighet att läsa till ett yrke som sedan gör att de också kan bidra till samhället. Det är inte så att studerande är lata, CSN betalar heller inte ut stora summor pengar till studerande, det är lätt att glömma av att studerande faktiskt lånar pengar från CSN för att klara av sina studier.

Alla har inte föräldrar som kan gå in och betala men det verkar som om en del tror att studerande har det. En kommentar som är väldigt vanlig är: "Nästa gång får du vara ute i god tid när du söker sommarjobb." Svaret är: Nej sommarjobb växer inte på träd. Det handlar om ansökningar som måste skickas och det i sin tur är flera tusen ansökningar som skickas in till olika företag. Så chansen att få ett sommarjobb är väldigt liten. Det enda som kan leda till ett sommarjobb egentligen är dina personliga kontakter. Ett företag anställer kanske en eller två sommarjobbare men problemet är att alla företag inte anställer. Det finns många företag som bommar igen under sommaren. Så att vara ute i god tid då studierna trycker på. Det är tufft att vara student, det är inte att ligga på sofflocket och ta det lugnt. Då har man inte läst på skola om man tänker så.

Nej det är inte soft att vara student, det är svårt, kostsamt jobbigt. Varför gör man det då?

Därför att företag kräver utbildning, företag kräver att anställda ska ha gått vissa kurser och ha vissa kunskaper för att ens kunna få anställning. Med andra ord företagen kräver av de arbetslösa att de måste ha en viss kompetens. Kompetens får du genom utbildning. Därför måste vi utbilda oss, för att kunna få jobbet som i sin tur ska bidra till att vi kan betala skatt.

Att skära ned för sommarlovet är inte lösningen, särskilt inte då detta borgliga eller liberala förslag bygger på barn under 18 år. Det hjälper inte de som studerar på universitet och YH-utbildningar.

Förslaget som borde införas är att studerande på högre utbildningar har rätt att få a-kassa under sommaren i utbyte mot att dessa står till arbetsmarknadens förfogande och att alla a-kassor har rätt att betala ut ersättning till dem som ansöker om detta. Grundkraven som borde följas är att den som söker stöd till a-kassan är arbetslösa under de månader som de ansöker om a-kassa.

Arbetsförmedlingen kan dessutom ställa krav på att den studerande får gå sommarkurser eller delta på seminarier och kanske till och med får göra praktik. Antingen detta eller så måste skolorna tvingas omarbeta sina studieplaner så att Lärande i Arbete (LIA) placeras under sommaren istället för på vår och höst.

Det går också att ha LIA under hösten och våren men då måste istället utbildningen fortgå under sommaren. För att ge lärare ledigt kan en LIA vara placerad under augusti, september och oktober så att lärarna kan då vara lediga. Eller så kan LIA vara under mars, april och maj månad för att då erbjuda ledigt för lärarna. Vikarier kan anställas och kurserna kan omarbetas för att skapa lösningar till detta. Men dagens system måste ses över. Dagens system måste förändras så att de som läser på skolan faktiskt kan leva och därefter få jobbet som gör att de kan bidra till samhället.
Det finns politiker som inser att systemet måste ses över, för det måste finnas möjlighet för fler att studera även mitt i livet. Idag kan du bara bli beviljad ett års extra studiemedel när du nått taket på 6 år, vilket inte är tillräckligt för att läsa en yrkesutbildning på två år eller ett masterprogram.

Något som jag också anser är felaktigt. Ett parti som kom ut med förslag om att ändra detta är Centerpartiet. Hon ska ha en stor eloge för detta. Även om jag inte är en centerpartist då jag inte delar uppfattning som berör Natomedlemskap och kärnkraft.

Att ta bort utfasningen av studielånet som idag börjar vid 47 års ålder är ett bra förslag även om jag skulle vilja se att även studiebidraget inbegrips och ökas istället för studielånet. Lånet är något som den studerande ska betala tillbaka och där anser jag även Vänsterpartiet har rätt. Man ska kunna avskriva studielånen särskilt om man bor i glesbygd. Jag anser samtidigt att det vore rätt att även kunna avskriva lånen då man bor på andra platser också.

Annie Löf pratar om att även de som är över 56 ska kunna få ta studielån men då bör också studiebidrag ingå i detta och att studiebidraget höjs.

Systemen måste ses över eftersom det inte har följt med i utvecklingen. Det handlar om att kunna möta den framtida arbetsmarknaden, och ge äldre möjligheten att skola om sig. Idag finns det inte den möjligheten. Tyvärr är utbildningssystemet idag inte tillräckligt anpassat för personer i behov av vidareutbildning.

Så att införa en a-kassa för studerande där de betalar in en del under året som sedan ger dem bidrag tillbaka under sommaren vore en bra lösning. Samtidigt som att äldre och arbetslösa får lättare att skola om sig.

Detta tror jag skulle lösa delar av de stora utmaningar som finns.

tack för ordet.

Tre terminssystem bättre än två

Jag har läst att moderaterna vill införa tre terminer men samtidigt inte fördela upp terminerna under året som jag tänkte. De vill minska sommarlovet för barnen något som jag menar inte riktigt är korrekt att göra. Däremot om Sverige behåller nuvarande system så ser jag ett större problem för föräldrarna.

Mitt förslag är därför att istället för att minska ledigheten dela upp den precis som jag skrev i ett tidigare inlägg. Det innebär därmed inte att lärare måste anställas endast för detta däremot så kommer mitt förslag att ge lärare mer andrum. Under en termin som ingår i ett tre termin system så innebär det att tre månader används för effektivt lärande och en månad blir antingen en ledighetsperiod för lärarna eller så kan de själva välja att arbeta med skolan utan att behöva fokusera på att lära ut. Väljer en lärare då att ta semester kan en hel månad användas för att vila upp sig.

Jag tror att skolan behöver andrum, en paus. Det är tufft att vara både lärare och elev i dagens samhälle. Därför anser jag att tre månaders ledighet borde delas upp och läggas mellan terminerna. Eleverna blir inte lika rastlösa som de annars blir då det är lång ledigt samtidigt som föräldrar kan planera in sin semester med sina barn. Oftast är det bättre väder i augusti månad och många väljer att ta ut sin semester då. Med andra ord behöver inte fler anställningar av lärare just på grund av det nya systemet. Eleverna har samma i princip antal timmar i skolan men de får en månad mellan varje termin att koppla av på och känna att de kan återhämta sig från intensiva lektioner.

Systemet borde vara intressant särskilt för de elever och skolor som fokuserar på högskola, universitet och YH - utbildning.
Visa fler inlägg