Behövs verkligen vapenexporten?

Sveriges vapenexport är ett problem främst då det gäller att ha full kontroll på var landets vapen hamnar efter export är omöjligt. Sanningen är att många länder drabbas i konflikter med att mötas av sina egna vapen. En annan fråga är som vapenexporterande länder måste ställa sig regelbundet är vilka länder som ska få köpa, detta är absolut inga enkla frågor. I dagsläget innebär den svenska linjen att vi inte ska exportera vapen till krigförande länder. Med andra ord kan man fråga sig lite varför då Sverige exporterar krigsmaterial eller samarbetar med USA som i nästan alla situationer blandar sig i krig och strider någonstans på jorden. Varför har vi då försäljning av vapen? Många menar att vår försvarsindustri har främst funnits till för att med egen kraft kunna försvara Sverige. Samtidigt som vi behöver pengar för att göra det. Utan möjlighet att sälja till andra länder skulle det bli för dyrt att hålla igång produktionen och vi skulle vara beroende av att importera vapen. Det som också måste tas i beaktande i diskussionen, det finns de som menar att Sverige bidrar till ett bra alternativ på marknaden och att det ger jobb. På vilket sätt menar man att Sverige är ett bra alternativ? Främst för att det bidrar med ett bra alternativ till att köpa från och stödja odemokratiska länder som säljer sina vapen på samma marknad. Sverige har trots allt en hårt reglerad försäljning av vapen för att i bästa mån undvika att de används i fel syften – till skillnad från flera andra exportörer. Frågan är om detta verkligen stämmer?

Personligen är jag varken för export av krigsmaterial till andra länder eller ett försvar som ingår i NATO. Det finns tillräckligt med vapen där ute att inhandla för en ganska låg kostnad ändå. Vi behöver heller inte vara delaktiga i provocationer som innebär upprustning istället för nedrustning. Det många inte ser är att det också kostar pengar att ha arbetare som arbetar fram nya vapen. Det är ju inte så direkt att vi är billigast på marknaden heller och vill någon ändå köpa vapen så gör man det helst till det billigaste priset. Ta till exempel flygvapnets stridsplan. Det är först på senare år som Gripen till exempel blev mer populär för andra nationer. Norge är fortfarande inne på att köpa F-35or istället för Gripenplan. Finland vill helst köpa F18 eller andra stridsplan. De länder som har köpt eller överväger att köpa är inte precis världsledande stora länder som har hur mycket pengar som helst. Vad hände till exempel med Viggen? Vilka köpte det stridsplanet? Ingen, trots att det var ett fullt dugligt stridsplan utefter de krav som var ställda (förklarar dess långa livslängd). Det finns flera sådana exempel som vittnar att vi i Sverige inte exporterar stora vapen snarare i sådana fall teknik som passar till olika andra system. Sverige har inte själva tillverkat stridsvagnar så som man gjorde med Stridsvagn S 103 eller Infanterikanonvagn 90. Vi har själva köpt in dem och anpassat dem efter våra krav. Ta till exempel Stridsvagn Leopard 2 som stridsvagn 122 även kallad är till exempel från Tyskland. Vi pratar redan om att importera ubåtar för flera miljarder kronor, även dem från Tyskland.
 
Så att tro att vi inte importerar vapen blir i diskussionen bara dum. Exporterar vi vapen så handlar det främst om robotar, missiler, mindre vapen. Med andra ord vapen som inte är så dyra att inhandla till skillnad från ubåtar och stridsvagnar. Min åsikt är att Sverige alltså kan sluta med sin vapenexport och därmed visa på för andra länder att vapen är en styggelse, dessutom kan vi sänka ambitionsnivån när det gäller utlandstjänst rent militärt och istället inrikta oss på att försöka förhandla och medla mellan länder som redan är i konflikt. Att vi kan ingå i en FN styrka känns bättre än att delta i ett NATO anfall någonstans i Afghanistan eller Irak.