Övergrepp sker inte bara i lägenheter eller i hus

Flera artiklar vittnar om att övergrepp, ofredande och annan kränkning sker inte bara i lägenheter och i villor av dem som man står närmast. Många menar att detta är det vanligaste annars. Däremot vittnar flera artiklar i tidningar om att så verkligen inte är fallet. Den som hävdar att ofredande bara sker av de närmaste och bakom stängda dörrar är nog inte medvetna om att pubar, festlokaler och andra offentliga platser förekommer det minst lika mycket ofredande som i det trygga hemmet.

http://nlt.se/nyheter/lidk%C3%B6ping/%C3%A5talas-f%C3%B6r-sexuellt-ofredande-p%C3%A5-stadt-1.141415

Ett sådant fall lyfts upp i NLT för ett par dagar sedan. Har man tidningen så kan man gå in och läsa den mer noga.

"Grupper av män utsatte under nyårsnatten 2015-2016 unga kvinnor för sexuella ofredanden på flera håll i Europa. I Sverige har det uppmärksammats att ett sådant beteende
har förekommit under bland annat ungdomsfestivalen We are Stockholm. under sommaren 2014 och
2015." går det bland annat att läsa i en rapport från polisen.
(https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/%C3%96vriga%20rapporter/Lagesbild%20over%20sexuella%20ofredanden.pdf)

Med andra ord så förekommer det sexuella trakasserier även på offentliga platser som i hemmen. I de flesta fall har vin och alkohol varit en av de orsaker som bidragit till händelsen. Min åsikt är att alla former av kränkningar och sexuella ofredanden bör vara något som vi tar allvarligt på. Däremot får inte detta bli en diskussion mellan två olika kön. Det finns även dem som menar att männen har fått styra och bygga upp ett samhälle medan kvinnorna fått stå vid sidan och tittat på.

Kanske är det så, men vad kan dagens män göra åt denna historia? Ska vi låta kvinnorna ta makten och forma samhället eller vad är det som egentligen pågår? Jag är en av dem som slåss för ett jämlikt samhälle. Men då måste också samhället börja se individerna och inte grupperna. Vi måste anstränga oss att prata om oss som människor och inte vem som gör dittan och dattan. Det finns män som missbrukar sin makt, det finns även kvinnor som gör det. Det finns även barn som trycker ned andra barn och då handlar det hela om maktmissbruk och inte vilket kön som den ena eller den andra har.

Vi måste se bort ifrån gruppindelningar för vi kan ändå inte göra något åt vem som har format Sverige eller alla de politiska system. Det som är gjort är gjort. Nu handlar det om att gå vidare, försöka omforma de system så att det passar alla människor.

Jag är för Metoo kampanjen, men jag stödjer inte filosofin om att det då är rätt att trycka ned grupper i samhället bara för att man vill hämnas. Det löser absolut inga problem. Däremot skapar det fler problem istället.

Min åsikt är att vi bör istället försöka skapa i samhället en jämställdhet som gör att alla har samma förutsättningar för att leva och ta del av vad som erbjuds. Däremot är det fel att ställa grupp mot grupp. Det finns enligt mig inga godkända argument för att att ställa grupper mot varandra. Det bidrar bara till att fördjupa det hat och den negativitet som redan råder.

Att vi som människor bör tänka på varandra som individer med förutsättningar att skapa en bättre värld gör i alla fall samhället lättare att leva i. Att söka efter lösningar och inte bara prata om problemen som förekommer är den rätta vägen. Så jag tackar dem som startade Metoo kampanjen men hoppas att den snart kommer att klinga av eftersom problemen har redan blivit belysta för dem som inte visste om dem. Nu är det dags att agera för jämställdhet och se till att kvinnor, män och barn ska känna av det värde som de förtjänar.

De som begår brott ska inte komma undan, oavsett brott och oavsett vilka de är. Fokuset ska inte ligga i vilket kön någon har eller varifrån de kommer ursprungligen ifrån. Fokuset ska ligga på vad man gör.

Sedan hörde jag från någon att vissa brott är värre än andra, till dem som säger så eller har den åsikten vill jag säga följande:
"Alla som drabbas upplever sig kränkta på ett eller annat sätt. Det finns inte något värre än att drabbas av brott, det går helt enkelt inte att dela upp brotten i olika påstådda grader. Visst kan polisen göra det då de utreder brott men vi som individer och som lever i samhället bör inte göra det. Vi bör se att all form av brott är oacceptabelt. Det kränker offren oavsett vilket brott det gäller.
Det går inte att dela upp grupper om vi verkligen vill göra något åt det negativa. Vi måste se all form av kränkning som oacceptabelt och göra något åt det.

Personen som jag diskuterade med sade till mig att eftersom jag blev mobbad så skulle jag vända mig till BRIS. Jag vill inte sänka mig till denna onödigt låga nivå. För ska man vara riktigt ärlig så finns kvinnojourer också men det spelar ingen roll, brott som begås mot en människa ska inte inte förekomma och vi ska inte behöva söka oss till varken BRIS eller en kvinnojour. Vi ska kunna leva utan att behöva gå till sådana platser för att vi blivit kränkta. Det är därför det är viktigt att vi arbetar för att motarbeta all form av kränkning och sexuellt ofredande.

Tack för ordet.
Visa fler inlägg