Ett förbud mot tiggeri är inte lösningen

Foto: Metro
 
Läste idag en krönika av Karin Pihl, där hon menar att inte införa ett förbud är fel mot tiggare, att det är inte mot tiggarna som ett förbud kommer att slå. Det finns ett problem med hennes resonemang, det slår visst mot tiggarna om ett förbud införs.

Skulle ett förbud införas så skulle polisen tvingas gå fram till tiggarna och försöka forsla bort dem. Detta om något skulle i realiteten och i praktiken innebära att tiggarna med våld forslas bort från gator och torg inför publik. Är detta mer värdigare än att en person sitter på gatan med en liten burk eller mugg. Lösningen ligger inte i ett förbud som Pihl hävdar. Det finns bättre, mycket bättre lösningar för att hjälpa dessa människor.

Tyvärr har tilliten till välgörenhetsorganisationer som Röda korset naggas i kanten på grund av giriga direktörer som gärna roffar åt sig av bidragen för att höja sina egna löner. Detta är ett tragiskt faktum. Flera personer som jag har pratat med pekar just på att detta är ett problem.

Det finns däremot en lösning på problemet för att få bort tiggeriet från våra gator och torg. Föreningslivet, det finns många föreningar som kämpar för att människor ska få det bättre. Därför bör kommuner och stat ge föreningarna extra stöd rent ekonomiskt att kunna anlita tiggarna. Genom detta stöd så kan tiggarna gå omkring i städerna och sälja tidningar, spela musik eller erbjuda tjänster till privatpersoner. Låt därför föreningarna få resurser att hjälpa dessa människor. Föreningar kan träffa dessa människor och erbjuda dem en möjlighet att arbeta för att få pengar som staten ger till föreningarna skattefritt. Så många tiggare kommer inte till Sverige vilket skulle försämra den svenska statens ekonomi. Enligt SVT så kommer ungefär 3900 utsatta tiggare till Sverige varje år. 1000 kronor per person som kommer hit till Sverige för att utföra ett arbete skulle bli mycket lägre än att låta polisen hämta tiggarna. Dessutom kan tiggarn då behålla vinsten från tidningsförsäljning eller från det arbetet som de skulle utföra. Det är då värt att nämna att varje uttryckning för polis ligger på 15 000 kronor och skulle vi räkna generellt på denna summa och beräkna 3900 tiggare skulle detta stanna i en kostnad på 58 miljoner kronor. Det skulle bli ekonomiskt ohållbart att tvinga flyktingarna bort från platserna. Givetvis finns då argument för att tiggeriet på sikt då skulle upphöra, men då bidrar heller inte Sverige med bistånd till dessa personer vilket bidrar till att vi inte är humana.
 
Dessutom kan varje kommun bidra med ett par baracker för tiggare så att de har tak över huvudet. Kommuner kan dessutom bidra med andra smarta lösningar. Inte minst då det gäller mat för tiggare. Det handlar då givetvis om den mat som blivit över vid skolköken. För att få tag på tiggarna så kan välgörenhetsorganisationerna få uppdrag att fånga upp tiggarna vid gatorna och erbjuda dem alternativa lösningar. Då räknas inte spelmän och gycklare in i detta. Det är sant att det inte är värdigt med tiggeri och jag känner precis som alla andra att vi borde kunna göra något åt situationen. Däremot är ett förbud mot tiggeri fel väg att gå. Det är ovärdigt att instifta lagar som kränker människors egna rättigheter. Den stora frågan vi bör ställa oss är har vi någon gång frågat en tiggare varför han eller hon tigger? Har vi fått reda på om det är organiserat så som Pihl hävdar i sin krönika i Expressen eller inte? För säger någon att det är organiserat tiggeri så finns det redan lagar som kan användas.
 
Vid ett förbud så måste vi också ställa oss frågan om inte lagen i sådana fall hindrar välgörenhetsorganisationer  i deras verksamheter. Hur ska vi definiera organiserat tiggeri? Förbud av detta slag leder också till svåra avgränsningar och tolkningsproblem. Dessutom leder sådana här förbud oftast till ytterligare lagskärpningar på flera andra plan. Vad som kan bli luddigt är när barn ringer på dörren vid påsk för att tigga om godis? Eller vid Halloween?

Detta kanske var att gå till överdrift men det finns olika sammanhang som kan leda till problem och som måste lösas. Visst är det så att 70% av Sveriges invånare är för ett förbud mot tiggeri. Men att politiska partier lyfter upp frågan handlar inte om att tiggeriet i sig är störande, varken för staten eller kommunerna, rent ekonomiskt. Det är mer en upplevelse som vi känner där tiggeriet stör. För en tiggare kostar inte samhället en enda krona. Däremot störs vi då vi ser en tiggare vid ICA eftersom vi känner medlidande med dessa människor. Andra blir irriterade och vill gärna sparka på dessa människor hellre än att hjälpa dem. Dessutom används tiggeriet som ett slagträ mot invandring av oseriösa människor. 
 
Det finns ett annat problem för tiggare, nämligen att det är mindre antal människor som faktiskt har småmynt i fickorna idag än för en tid sedan. De flesta människor betalar med kort så problemet kommer i praktiken lösa sig själv om vi inför myntfritt samhälle. Vi kommer dit förr eller senare oavsett vi vill det eller inte.

Jag kan hålla med om att det inte är snällt att vara för tiggeri men det är heller inte snällt att vara för ett förbud eftersom de som drabbas är inte någon annan än tiggarna själva. Har vi inte några lösningar på tiggeriet så kan heller gå ut med att vara för ett förbud. Det är viktigt att poängtera att inget av alternativen är hållbara, det krävs en tredje lösning för att göra det bästa för dem som är drabbade. Vi i Sverige har ingen lösning på hur vi ska ta hand om tiggarna och det är heller inte rätt att dessa personer tvingas få handklovar på sig, sättas i polisbil för att transporteras till flyfglatsen. Jag ser inte detta heller som ett värdigt sätt att behandla människor på. Det är precis samma sak som de människor som tvingas bort då de har flytt från andra länder och som kommit till Sverige i tro över att få leva ett trivsamt liv i vårt land. Polisen har idag inte resurser för att forsla bort tiggare, inte heller finns det någon plan mig veterligen vad man ska göra med dem som kommer hit. Det finns kommuner som tagit situationen i egna händer och erbjuder tiggare en biljett hem till sitt hemland. Något som innebär att tiggeriet har minskat något. Men varför kommer tiggarna hit till Sverige om de gärna vill åka hem? Svaret är att i sina hemländer blir dessa människor illa behandlade och är inte värda någonting. Det i sin tur borde vara något för vår värld att lösa kanske genom FN?

Vi måste också poängtera att det redan finns lagar som förbjuder exploatering av människor, dessa lagar är djupt rotade i bland annat grundlagen. Så handlar det som Pihl hävdar om utnyttjan av människor så räker det med de lagar som redan finns. Hon försöker också göra det gällande att Norge har stora problem med tiggeri och organiserat sådant. Detta stämmer som tur var inte. Norge har tiggeriet inte blivit ett stort problem orsaken till det är att landet har flera andra lösningar. Ett förbud har inte goda konsekvenser eftersom tiggarna faktiskt kommer hit utan att kunna språket. Kan de inte språket hur ska de då förstå vad vi säger till dem?
Pihl deklarerar inte vilka städer i Norge som hon belyser som bra exempel och heller inte finns det några bevis för organiserad tiggeri vare sig i Norge eller i Sverige. Forskare har synat detta under flera år. En av dem som bland annat har kommit fram till att det inte måste vara så att tiggarna är kopplade till organisationer är Mårten Schultz vid Uppsala universitet. Dessutom finns det i grundlagen att alla människor ska ha rätt att organisera sig oavsett vem man är eller vad man arbetar med. Grundlagen skriver att alla har "frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften." (http://omni.se/marten-schultz-grundlagen-ger-tiggare-ratt-att-organisera-sig/a/2e3fa44c-fed2-4b1b-8983-be9d7110c6d8)
 
Det är också värt att meddela dig som läsare att även ungdomförbundet till Moderaterna tvekar över en lagstiftning mot tiggeri.
 
Det handlar främst om att Alliansen försöker agera populistiskt och därmed komma med lagförslag för att vinna valet 2018. Hade det verkligen handlat om att hitta lösningar för att förbättra människors vardag så hade de nog också berättat för väljarna hur tiggeriet ska lösas. Att Alliansen vill inför tiggeriförbud är ett sätt att vinna valet på men hur tiggeriet i sig självt ska lösas har de inget svar på.
 
Jag tror att om vi låter välgörenhetsorganisationer få extra stöd från staten så kan de hitta de bästa lösningarna för att hjälpa de som kommer hit. Ett förbud behövs inte, det skapar bara fler problem än lösningar. Därför är jag inte för ett förbud utan för lösningar som hjälper tiggarna att få leva normala liv utan att utsätta sig för prövningar. Därför vill jag hellre se en plan för att hjälpa människor. Ett förbud hjälper inte människor, det gör tiggarna till brottslingar och vad säger då inte att tiggarna väljer att ändå tigga på gatorna? Eller kanske de hittar andra värre vägar för att få tag på pengar så att de kan hjälpa sina familjer? En tiggare befinner sig redan på botten i hierarkin och att då dessutom lagstifta om att de inte är välkomna eller att de begår brott löser inte deras sitiuation. Det gör att de tvingas hitta nya lösningar, kanske brottslighet för att överleva.

Listan på välgörenhetsorganisationer som kan bli aktuella för att hjälpa tiggarna finns här.
 
Tack för ordet.
 
 
 
 

Nordea flytt inte regeringens fel utan folkets

Nordea kontor i Finland, Foto: Oneborg/svd.se
 
Många skulle idag kanske mena att det är regeringens fel att Nordea flyttade till Finland. Men jag är inte alls lika övertygad om den saken. Jag får mer känslan av att det handlade om valuta och inte onödiga skatter.

Vad är det som egentligen skiljer sig mellan Danmark, Sverige och Finland? Svaret är enkelt... Valutan.

Finland införde Euro som valuta för ett antal år sedan medan varken Danmark eller Sverige gjorde det. Indirekt så ska man då se flytten av Nordea kontoret som ett svar på att Sverige valt att stå utanför Eurosamarbetet. Många tidningar och politiker komplicerar situationen kanske lite väl mycket. Nej det är inte regeringens fel att Nordea flyttar, det är svenska folkets i sådana fall. Sveriges befolkning valde att stå utanför Euro-unionen och därmed förlorade de kampen om Nordea. Detta bankväsen har nämligen ett plats i just Eurosamarbetet. Finland är en del av detta medan Sverige står precis som Danmark utanför.

Så svaret är enkelt, vi svenskar och då menar jag en stor majoritet av befolkningen ville stå utanför valutaunionen. Det är därför som banken Nordea som tjänar mycket på just detta samarbete väljer att flytta utomlands. Det har inte alls något med onödiga skatter att göra för då hade Swedbank och alla andra bankar valt att flytta i samma veva.

Nordea hör till en av de banker som behöver nära kontakt med Euron. Det är där skon klämmer och svårare behöver det därför inte vara. Det är absolut inte regeringens fel att Nordea flyttar, särskilt inte om staten har hjälpt Nordea vid flera tillfällen. Det handlar om ekonomi, något som alltså Alliansen nu försöker vrida till politiska beslut.

Hur lågt försöker egentligen Alliansen sjunka då det gäller att kasta skit på regeringen? Jag säger följande, jag är inte längre politisk men jag tycker det är lågt att skylla på sina motståndare så fort något inträffar i riket bara för att få sina namn med i tidningen.

Sedan kan man då ställa en fråga till Alliansen, har ni som syfte med detta utspel att berätta för väljarna om att ni vill träda in i Eurosamarbetet så fort ni vinner val? Det trots att merparten av svenska folket är emot detta?

Tack för ordet.
Visa fler inlägg